Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Leerstof voor hoogbegaafd kind moet aansluiten

Een hoogbegaafd kind heeft behoefte aan intellectuele uitdaging. Het lesmateriaal voor deze doelgroep moet dan ook uitdagen tot het verleggen van grenzen en het verder ontwikkelen van de talenten van de leerling. Leren moet ook voor hoogbegaafde leerlingen leuk blijven.

Tempodifferentiatie toepassen

Of er nu sprake is van vervroegde doorstroming of niet, uiteindelijk zal de lesstof van een hoogbegaafd kind aangepast moeten worden. Dit kan gebeuren door het tempo waarop de leerling de reguliere lesstof krijgt aangeboden te verhogen. Dit heet tempodifferentiatie. Hierdoor kan een leerling vaak vroeger naar het voortgezet onderwijs doorstromen. Deze vorm van aanpassing van de lesstof sluit echter over het algemeen niet aan op waar de hoogbegaafde leerling behoefte aan heeft. Wanneer je een hoogbegaafd kind vervroegd naar het voortgezet onderwijs wilt laten gaan, dient het bovendien op alle vakken ingezet te worden. En dat is meestal niet het geval: meestal wordt tempodifferentiatie namelijk alleen op het gebied van rekenen ingezet.

Leerstof voor hoogbegaafd kind moet uitdagend zijn

Hoogbegaafdheid op school

Dit artikel is geschreven in de serie: hoogbegaafdheid op school.

Hoogbegaafdheid op school

Webinar

Wil je meer informatie? Volg dan onze webinar die wij verzorgen voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Webinar bekijken?

Training & coaching voor HB-ers

Bekijk al onze trainingen voor hoogbegaafde personen.

Coaching HB-ers

Compacten en verrijken van de lesstof

Een andere optie, die eigenlijk als de enige optie wordt gezien, is het compacten en verrijken van de lesstof. Door compacten wordt alle herhaling uit de reguliere lesstof verwijderd, aangezien de hoogbegaafde leerling hier geen behoefte aan heeft. Met verrijken wordt vervolgens nieuw lesmateriaal aan de lesstof toegevoegd, waardoor de kennis en metacognitieve vaardigheden verder worden ontwikkeld. Verrijkend lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen dient de leerling aan te spreken waarbij het wel de bedoeling is dat de leerling ook iets leert. Verrijkingswerk is niet vrijblijvend maar verplichtend. Om hiervoor te zorgen wordt de keuze voor het onderwerp van het leermateriaal vaak aan de leerling overgelaten. Ook kan ervoor gekozen worden om een onderwerp waarover de leerling al les heeft gehad, vanuit een andere invalshoek te bekijken.

Aanbod van lesmateriaal voor hoogbegaafden

Hoeveel stof er wordt geschrapt en vervangen door verrijkend leermateriaal, is afhankelijk van het IQ van de leerling. Naast begaafde en hoogbegaafde leerlingen, zijn er zo ook zeer hoogbegaafde leerlingen met een IQ van 145 en hoger en exceptioneel hoogbegaafde leerlingen met een IQ van 152 en hoger. Hoe hoger het IQ, hoe meer reguliere lesstof kan worden geschrapt en vervangen. Ook kan gekozen worden voor verrijkingstaken op school zelf en in een plusgroep, al dan niet gecombineerd. Hoe de basisschool van jouw kind dit toepast in het onderwijs, wordt aangegeven in een schoolplan of ondersteuningsprofiel.

Heb je als ouder of leraar vragen over het aanbieden van verrijkingsmateriaal, of wil je graag extra informatie, dan kun je contact opnemen met ons.

Luister en zie mij (E-book in pdf)

Luister en zie mij is een stappenplan voor het voeren van een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde kinderen.

Voorkant boek

Luister en zie mij

Gesprekskaarten over hoogbegaafdheid

Het doosje HB-gesprekskaarten helpt je kinderen, die mogelijk kunnen presteren op (hoog)begaafd niveau, te ontdekken.

Deze gesprekskaarten zijn ontwikkeld voor scholen, leerkrachten, ouders en iedereen die in gesprek wil gaan over het signaleren van hoogbegaafde kinderen.

Gesprekskaarten HB

Gesprekskaarten over HB

Auteur

Dit artikel is geschreven door Annita Smit.

Annita Smit coach


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.