Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement is een organisatietraject, ontwikkeld door De Steven. Het gaat over verzuim binnen jouw organisatie: hoe ga je ermee om? Wat is een effectieve verzuimaanpak? Hoe moeten verzuimcijfers worden geïnterpreteerd? Wat is verzuimbeleid en hoe ontwikkel je dat als organisatie? Is verzuim beïnvloedbaar? Nog sterker: is ziekte beïnvloedbaar of overkomt het ons? En in wat voor mate geldt dat? Verzuimmanagement is een onderdeel van een allesomvattend programma wat wij gezondheidsmanagement noemen. Met een goede  verzuim aanpak is veel geld te besparen. Gemiddeld kost 1 dag ziekteverzuim € 250,-.

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze

‘Ziekte overkomt je, en verzuim is een keuze’. Dit is al enige jaren een bekende kreet binnen verzuim management. Maar klopt dat wel? Heb je als organisatie of als medewerker invloed op ziekte, verzuim of inzetbaarheid? Zijn we een willekeurig slachtoffer of hebben de medewerker en de organisatie zelf invloed op verzuim, ziekte en inzetbaarheid?

 • Bij 20% van de ziekmeldingen is het duidelijk dat arbeid (tijdelijk) niet mogelijk is. Maar bij 80% van de ziekmeldingen zijn er benutbare mogelijkheden.
 • Bij 70% van het arbeidsverzuim zijn geen direct medisch aantoonbare oorzaken te vinden die een verklaring geven voor het verzuim.  Het verzuim wordt dus veroorzaakt door andere dan medische oorzaken. (bijvoorbeeld: privé problemen, samenwerkingsproblemen, motivatie problemen, pesten, kennisachterstand) Hoewel deze problemen geen medische reden voor verzuim zijn, kun je er op den duur wel ziek van worden. Dus je moet er wel degelijk aandacht aan besteden.
 • 40% van het arbeidsverzuim is werk gerelateerd. Aan oorzaken in het werk kun je als organisatie werken.

Hier liggen  de kansen voor de organisatie om verzuim terug te dringen.

Verzuimmanagement

Training duurzame inzetbaarheid

Bekijk de mogelijkheden voor de training duurzame inzetbaarheid.

Training duurzame inzetbaarheid

Training verzuim en inzetbaarheid

Bekijk de mogelijkheden voor de training verzuimmanagement.

Training verzuim en inzetbaarheid

Verzuimvragen

Er zijn tal van vragen over verzuim. Vooral van leidinggevenden maar soms ook van medewerkers. Voorbeelden:

 • is de hoogte van het ziekteverzuim beïnvloedbaar of is het iets wat je overkomt?
 • ken je ziekmakende factoren in het werk?
 • weet je hoe gezond werk eruit ziet?
 • maak je al gebruik van de arbeidsmogelijkheden die zieke medewerkers wel hebben?
 • mag je je als werkgever bemoeien met de gezondheid van jouw medewerkers?
 • wie heeft bij jou de regie over het verzuim? Jij als leidinggevende of de bedrijfsarts?
 • wie bepaalt of iemand ziek is?
 • wie bepaalt of iemand kan werken?

Visie op inzetbaarheid

Verzuim management bij de Steven begint met een visie op inzetbaarheid. Heeft jouw organisatie de aanpak voor inzetbaarheid goed op orde, dan krijg je een laag verzuim. Echter: dat red je niet door de toepassing van wet- en regelgeving. Daarvoor is het nodig om maatregelen te treffen die gezondheid en inzetbaarheid bevorderen. Als gezondheidsmanagement goed wordt toegepast gaan winst en continuïteitsdoelstellingen gelijk op met gezondheid. Gezondheid is dan geen tegengesteld belang meer van de bedrijfsmatige doelstellingen.

En als er toch verzuim optreedt is aandacht voor inzetbaarheid ook van belang want vaak is ziekte niet hetzelfde als volledig arbeidsongeschikt. De vraag is dan: voor welke taken is de medewerker ondanks ziekte wel inzetbaar? Werken aan inzetbaarheid is de optimale preventieve aanpak om verzuim te voorkomen. Maar soms is er een hoog verzuim en wil je het te hoge verzuim aanpakken. Dan is verzuimmanagement aan de orde.

Coaching en training is maatwerk

Caoching en training gericht op verzuimmanagement is maatwerk en start met een analyse: waar staat jouw organisatie nu? Een kleine greep uit de vragen:

 • heb je jouw ziekteverzuim goed in kaart?
 • ken je de oorzaken?
 • heb je adequate maatregelen genomen?
 • wie heeft de regie bij verzuim? Jij of de bedrijfsarts?
 • voer je nog verzuim gesprekken of al activeringsgesprekken?
 • ben je tevreden over jouw arbodienst?
 • heb je de belangrijkste ziekmakers in jouw organisatie in kaart? En heb je adequate maatregelen genomen?

Publicaties over verzuim binnen organisaties

Bekijk onze publicaties over verzuim binnen organisaties:

Een organisatietraject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Ontwikkelen van visie op verzuim

  Verzuimmanagement begint met het ontwikkelen van een visie op verzuim. Maar eigenlijk is dat de omgekeerde wereld. Visie op verzuim begint met visie op gezondheid of zo je wilt visie op inzetbaarheid. Dat gaat verder dan uitvoer van de verplichte RI&E. In de RI&E wordt onderzocht welke risico’s medewerkers kunnen lopen die schadelijk zijn voor hun veiligheid en gezondheid. De daarop volgende maatregelen zijn vaak maatregelen die aangeven wat medewerkers niet mogen doen. (niet teveel tillen, niet teveel werkdruk enz). Er wordt echter niet gekeken naar maatregelen die gezondheid en inzetbaarheid bevorderen. Visie op verzuim begint dus bij visie op gezondheid. Wanneer de afstemming onvoldoende is tussen de organisatiedoelstelling en het doel wat een individuele medewerker in zijn werk wil bereiken vermindert de productiviteit en wordt de kans op uitval groter. Een gezonde onderneming laat het niet zover komen. Vaak gaan organisaties echter pas werken aan productiviteit en inzetbaarheid als er een hoog ziekteverzuim is. Bij mensen is dat niet anders, ook daar gaan sommigen pas werken aan gezondheid als ze ziek zijn.  Hoewel ziekteverzuim nooit helemaal te voorkomen is, gaan gezonde organisaties al verbeteren voordat ze ziek zijn. Het ontwikkelen van een visie op verzuim is dus het ontwikkelen van een visie op inzetbaarheid (langdurig en duurzaam), gezondheid, gezondheid bevorderende maatregelen.. Lees meer over: visie op verzuim ontwikkelen.

 • Verzuimbeleid ontwikkelen

  Verzuimbeleid is het scala aan maatregelen die moeten worden uitgevoerd zodra er verzuim optreedt. Dat gaat over regels rondom ziekmelding, herstellen en activiteiten bij arbeidsongeschiktheid om herstel te bespoedigen. In het verzuimbeleid staan de inspanningen die zowel medewerker als werkgever en derde partijen (bijvoorbeeld bedrijfsarts) moeten doen om herstel te bevorderen. Heeft jouw organisatie beleid inzake verzuim ontwikkeld? Lees verder: verzuimbeleid ontwikkelen

 • Effectieve verzuimaanpak

  Een effectieve verzuimaanpak is mogelijk wanneer er een visie op verzuim aanwezig is en wanneer er een transparant en helder verzuimbeleid is ontwikkeld binnen jouw organisatie. Verzuimaanpak gaat over de praktische vertaling van jouw visie en beleid in een breed spectrum aan maatregelen, interventies, inzet deskundigen, toepassen wet- en regelgeving. Maar daar stopt een gerichte verzuimaanpak niet. Verzuimaanpak gaat verder dan het uitvoeren van regelgeving rond ziekte en verzuim. Juist de zachte kant bij het hanteren van regels kan doorslaggevend zijn wanneer het over effectiviteit gaat. Lees verder: verzuimaanpak ontwikkelen.

 • Verzuimcijfers

  Verzuimcijfers zijn belangrijk. Ze moeten eenduidig en op de juiste wijze geregistreerd worden. Daar begint het mee. Maar dat is niet genoeg. Hoe interpreteer je verzuimcijfers? Anders geformuleerd: wat doe je ermee als organisatie? Gebruik je verzuimcijfers om jouw verzuimaanpak te verfijnen en soms bij te stellen? Of leg je ze in de bureaula en neem je ze voor kennisgeving aan?  Verzuimcijfers geven inzicht en zijn een waardevolle toevoeging aan jouw managementinformatiesysteem. Vraag is:

  • wat voor informatie heb je nodig in jouw situatie?
  • worden de cijfers op de juiste wijze en eenduidig geregistreerd?
  • hoe interpreteer je verzuimcijfers?
  • wat voor gevolg geef je aan conclusies die je trekt uit verzuimcijfers?

Training verzuimgesprekken

Leidinggevenden voelen zich nog wel eens ongemakkelijk als een van hun medewerkers zich ziek meldt. Ze weten niet altijd goed wat ze mogen vragen, hoe ze een zieke medewerker moeten bejegenen en of er ook plichten zijn waar beide partijen zich aan moeten houden. Bekijk: Training verzuim en inzetbaarheid.


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.