Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Training verzuimmanagement voor leidinggevenden

De training verzuimmanagement voor leidinggevenden in zowel het hoger als kader is er op gericht om kennis, bewustwording en inzicht te vergroten rond verzuim en inzetbaarheid. De training is een onderdeel van ons totaalprogramma gericht op ´verzuim en inzetbaarheid´.

Gedragsaspecten

In onze training is vooral aandacht voor gedragsmatige aspecten bij zowel leidinggevenden als medewerkers. Visie, beleid en regels zijn belangrijk als onderlegger maar het gaat om het toepassen ervan en de menselijke maat. De gedragsaspecten zijn de houding en gedrag die je in de praktijk graag terug wilt zien bij een ziekmelding, de verzuimbegeleiding, preventie of inzetbaarheid verbetering. Eigen inzetbaarheid stopt niet op het moment dat een medewerker wegens ziekte niet kan werken. Ook de taak van de leidinggevende; het aanspreken van de medewerker op die eigen verantwoordelijkheid, blijft tijdens ziekte gewoon bestaan.

Leerdoelen verzuim en inzetbaarheid

Uw leerdoelen staan centraal tijdens de training verzuimmanagement. We hebben er een aantal voor u uitgewerkt.

Leerdoelen verzuim en inzetbaarheid

Programma verzuim en inzetbaarheid

Bekijk ons totaalprogramma gericht op verzuim en inzetbaarheid.

Verzuim en inzetbaarheid

Mogelijke onderwerpen

 • Training verzuimmanagement voor de leidinggevendeWat is ziekte, wat is gezondheid?
 • Is ziekte hetzelfde als arbeidsongeschiktheid? Wie bepaalt dat?
 • Ziekteverlof toekennen of afwijzen? Hoe ga je ermee om?
 • Verzuimcijfers: Percentage, frequentie en gemiddelde duur? Interpretatie van getallen,  informatie beschikbaar over: frequentie, verzuim duur, verzuimpercentage.
 • Wat is beïnvloedbaar verzuim?
 • Wanneer probleemanalyse? Na 6 weken of al na 1 dag?
 • Sturen op mobiliteit. Hoe weet je welke functionele mogelijkheden nog aanwezig zijn.
 • Hoe vertaal je die mogelijkheden naar taken in het werk?
 • Accordeert en formaliseert re-integratiestappen. (of vraagt om aanpassing door medewerker)
 • Spreekt medewerker aan op mogelijkheden ondanks ziekte
 • Vaardigheid hierbij: communicatie op volwassen niveau (transactionele analyse)
 • Minder overnemen, vertrouwen geven
 • Arbeidsrisico’s
 • Proactieve activiteiten om inzetbaarheid te bevorderen worden ondersteunt met juiste leiderschap stijl,  communicatie, cultuur en mobiliteit.
 • Individuele werkafspraken (Taakeisen)
 • Omgaan met hoge taakeisen (autonomie, feedback)

Rol leidinggevende

De rol van de leidinggevende is cruciaal rond het thema verzuim. Ziekte, verzuim ten gevolge van ziekte, de verantwoordelijkheid van de medewerker voor eigen inzetbaarheid,( tijdens gezondheid maar ook tijdens ziekte en re-integratie) is een belangrijk onderwerp. Hoe geef je daar als leidinggevende invulling aan?

Leerdoelen verzuim en inzetbaarheid

Verwante onderwerpen

Andere vragen die in de verzuimtraining aan de orde kunnen komen:

 • Laat u uw medewerkers al zelf nadenken over welke werkzaamheden ze ondanks ziekte nog wel kunnen doen.
 • Wie zorgt er voor vervanging? U als leidinggevende of de medewerker die zich ziek meldt?
 • Heeft u arbeidsongeschikte medewerkers of heeft u ook geschikte arbeid voor medewerkers die tijdelijk minder inzetbaar zijn ten gevolge van ziekte?
 • Is de verminderde inzetbaarheid een gevolg van ziekte of spelen andere factoren een rol?
 • Zijn uw medewerkers allemaal goed meegegaan in de veranderingen die uw organisatie heeft doorgemaakt?

Nieuw ebook: HSP, label of labiel?

Ontdek de kracht van hoogsensitiviteit!

HSP ebook

Meer informatie

Jouw leerdoelen staat centraal!

Wij combineren meerdere leerdoelen tot één training. Het voorkomt dat je 25 trainingen moet volgen en het bespaart je dus gewoon tijd en geld. Bovendien is het rendement van de training veel hoger omdat de training op jouw is afgestemd. Moeten we je helpen bij het formuleren van leerdoelen? Bel dan met onze trainingsadviseur.

 

Nieuw: ebook willen is minder moeten

Bestel ons nieuwste ebook via de webshop!

Ebook willen moeten

Wanneer je jezelf ontmoet, wil je meer en moet je minder!

Meer informatie