Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Gevoelens van onvrede

Gevoelens van onvrede ontstaan in een situatie waarin een gevoel van onvrede of ontevredenheid ontstaat over iets of iemand. Het is een vorm van boos zijn op elkaar, van tweedracht van onbehagen of ruzie.

Betekenis en definitie

Aan de hand van enkele criteria gaan we benoemen wat onvrede eigenlijk is. Onvrede duidt op:

 • Een situatie waarbij geen vrede is (en dus onvrede!) en waarbij dus een tegenstelling of patstelling is of waar uiteenlopende behoeften of belangen zijn
 • een situatie die duidt op verschil van inzicht, twist, tweedracht, ruzie, onmin, onenigheid en waar de vrede in ieder geval niet aanwezig is
 • een toestand die niet bevredigend is, waarschijnlijk zelfs voor meerdere partijen
 • een gevoel van onbehaaglijkheid dat voor de dag komt bij een conflict

Wanneer ontstaat het?

Onvrede kan in allerlei situaties ontstaan. We noemen wat voorbeelden:

 • De bestuurder trad af uit onvrede over het huidige beleid (onvrede dus die ontstaat omdat men het ergens mee oneens is)
 • De medewerker nam ontslag uit onvrede over de gang van zaken (onvrede die ontstaat omdat het beleid anders is dan men zou willen, omdat er op een andere manier leiding wordt gegeven dan gewenst)
 • Er zijn dingen toegezegd die men niet heeft waargemaakt (vertrouwen is geschaad)
 • Omdat men zich niet gehoord of gerespecteerd voelt

In teams

In teams kan ook onvrede ontstaan om vergelijkbare redenen

 • oneens met
 • andere verwachtingen
 • zich niet gehoord voelen
 • beschadigd vertrouwen
 • zich niet gerespecteerd voelen
 • zich niet serieus genomen voelen

Behoeften en onvrede

Onvrede ontstaat ten diepste omdat de eigen behoefte niet bevredigd wordt. Altijd ligt er een relatie tussen uw behoeften en uw gevoelens. De kunst is om te achterhalen waardoor onvrede ontstaat. Daarna kunt u er iets aan doen.

Onvrede uiten

Onvrede uiten: hoe doet u dat? De juiste wijze is om rechtstreeks te vertellen waarover u onvrede voelt. Belangrijk is om daarbij verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gevoelens. Voor de bewustwording: het gevoel van onvrede is van uzelf. Het heeft geen zin om anderen te beschuldigen of verantwoordelijk te stellen voor uw gevoelens. Vertel wat u voelt en hoe dat komt. Bespreek vooral ook wat er aan gedaan zou moeten worden om het op te lossen.

Wat vaak de minder goede vorm is van onvrede uiten: mopperen en foeteren of klagen. Klagen doe je over de toestand waarin je verkeerd of over wat je is aangedaan. Mopperen is afgeven op de ander of op de situatie. Lees ook ons artikel over mopperen, zeuren of klagen.

Gevoelens en emoties

Dit artikel is geschreven in de serie gevoelens en emoties. Bekijk onze persoonlijke leerdoelen voor training en coaching.

Gevoelens en emoties

Training en coaching

Bekijk alle trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling! Wij bieden training en coaching  opmaat waarbij uw vraag en uw situatie centraal staat!

Training autonomie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens