Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Beoordelen medewerker: taak leidinggevende

Beoordelen van de medewerker is een taak van de leidinggevende. Daar hebben we overigens de eerste misvatting al. Je hoeft de medewerker niet te beoordelen maar je moet het functioneren van de medewerker beoordelen.

Bekwaamheid

Medewerkers beoordelen vraagt veel bekwaamheid en inzicht van leidinggevenden. Het is een onderdeel van de leidinggevende taken en verantwoordelijkheden waar veel gewicht aan hangt. Gaat dit proces niet goed, dan heeft dat negatieve invloed op het functioneren van de medewerker of op de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker.

Wat moet er beoordeeld worden?

Ik zei het al bij de inleiding: de medewerker hoeft niet beoordeeld te worden maar het functioneren van de medewerker moet beoordeeld worden. En dat bestaat uit een aantal aspecten:

 • Taken die de medewerker uitvoert: kwalitatief en kwantitatief
 • Verantwoordelijkheden die de medewerker heeft
 • Bevoegdheden die de medewerker heeft

Samengevat: wat jij persoonlijk van de medewerker vindt doet niet zoveel terzake. Er moet beoordeeld worden of de medewerker voldoet aan de eisen die de organisatie stelt aan functioneren.

Taak verantwoordelijkheid en bevoegdheid (TVB)

Onlinetraining: functioneren en beoordelen

Schaf via onze webshop de webinar aan over functioneren en beoordelen.

Webinar functioneren en beoordelen

Training beoordelingsgesprekken

Bekijk de training beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training op maat.

Training beoordelingsgesprekken

Continu proces

Beoordelen is een continu proces en begint op het moment dat de arbeidsovereenkomst is getekend en de medewerker zijn/haar loopbaan bij jou start. Het eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Medewerkers beoordelen doe je bij wijze van spreken het gehele jaar door. Zeg maar 365 dagen per jaar. Daarom is een goed ingerichte ontwikkelcyclus en beoordelingscyclus van groot belang voor jouw organisatie.

Verwachtingen verduidelijken

Beoordelen begint met verwachtingen verduidelijken. Wanneer medewerkers niet weten wat er van hen verwacht wordt of wanneer niet geheel duidelijk is wat de organisatie vraagt, kan een beoordeling niet plaatsvinden. Er moet duidelijk zijn:

 • Welke taken uitgevoerd moeten worden
 • Hoe deze taken uitgevoerd moeten worden
 • Wat voor kwaliteit jij verwacht bij de uitvoer van taken
 • Wat de prestatienorm is bij de uitvoering van taken
 • Wat de verantwoordelijkheid is van de medewerker en wat dit omvat
 • Welke bevoegdheden de medewerker heeft en wat de kaders zijn van deze bevoegdheden
 • Wat voor attitude, houding en gedrag jouw organisatie vraagt van medewerkers

Beoordeling gaat over functioneren

Een beoordeling gaat altijd over functioneren. Jouw organisatie moet dus weten, duidelijk hebben en duidelijk maken wat goed functioneren is. Wanneer dat onvoldoende duidelijk is, is beoordelen een onmogelijke zaak. Lees ook: goed functioneren, wat is dat?

Beoordelingsformulier

Vaak worden beoordelingsformulieren gebruikt bij het beoordelen van medewerkers.

Voorbeeld beoordelingsformulier

Beoordelingssystematiek

Welke beoordelingssystematiek is de beste? Wat zijn de voor- en nadelen?

Beoordelingssysteem

Verantwoordelijkheid van de leidinggevende

Beoordelen is een verantwoordelijkheid van de leidinggevende in eerste instantie. Daarbij is zelfreflectie onmisbaar. Inzicht is nodig in:

 • Welke factoren bevorderen en stimuleren goed functioneren?
 • Welke factoren doen afbreuk aan goed functioneren?
 • Gedrag van de leidinggevende zelf wat invloed heeft (bevorderend of belemmerend) op het functioneren van medewerkers

Beoordelingsgesprekken

Sommige organisaties voeren beoordelingsgesprekken om het afgelopen jaar te evalueren. Het voordeel hiervan is dat het functioneren nog eens expliciet ter sprake komt en wordt vastgelegd. Toch is een beoordelingsgesprek niet voldoende. Beoordelen doe je iedere dag en het gesprek daarover mag ook best vaker plaatsvinden. In feite zou het beoordelingsgesprek een gesprek moeten zijn waarbij je nog eenmaal vastlegt wat je het gehele jaar al besproken hebt met de medewerker. Een beoordelingsgesprek mag niet leiden tot verrassingen.

Beoordeel waarneembaar gedrag: Wat zie je? Wat neem je waar?

Je kunt alleen beoordelen wat je ziet of wat je waarneemt. Je kunt een aantal zaken waarnemen zoals:

 • Worden de taken naar behoren uitgevoerd, worden de doelstellingen gehaald, worden de gewenste resultaten behaald in de functie?
 • Hoe gaat de medewerker om met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de kaders die jouw organisatie stelt?

Wat je niet ziet, kun je niet beoordelen. Doe je dat wel, dan wordt beoordelen omgezet in oordelen. Je kunt niet zien of jouw medewerker voldoende gemotiveerd is. Je kunt wel zien dat de medewerker frequent verzuimt, regelmatig te laat is, geen initiatieven ontplooit voor bijscholing etc. Of dat veroorzaakt wordt door gebrek aan motivatie, is de vraag. Een vraag die je gerust mag stellen aan de medewerker overigens. Belangrijk is om de beoordeling altijd te beperken tot waarneembaar gedrag. De rest mag je aan de psycholoog overlaten. Lees ook: motivatie beoordelen: kan dat wel?

Discussie over de beoordeling

Is jouw medewerker het oneens met de beoordeling? Wat moet je doen?

Oneens met de beoordeling

Medewerker weigert verslag beoordeling te tekenen

Weigert de medewerker het verslag van het beoordelingsgesprek te tekenen?

Weigeren ondertekening verslag beoordeling

Wat is het doel?

Het doel van een beoordeling en dus ook van een beoordelingsgesprek is om functioneren te verbeteren. Zijn er omstandigheden die goed functioneren belemmeren? Dan dient dat besproken te worden en er dienen maatregelen genomen te worden om die omstandigheden op te ruimen. Zijn er omstandigheden die goed functioneren stimuleren? Dan dien je deze omstandigheden te bevorderen.

Training functioneren en beoordelen

De Steven verzorgt de training functioneren en beoordelen waarbij inzicht en bekwaamheid in het beoordelen van medewerkers aan de orde komt. De training is bestemd voor leidinggevenden. Jammer eigenlijk! Waarom verzorg je deze training niet voor jouw medewerkers waarbij zij leren:

 • Om eigen functioneren te beoordelen
 • Om te benoemen wat goed functioneren bevordert
 • Om inzicht te krijgen wat afbreuk doet aan goed functioneren
 • Om te begrijpen dat goed functioneren primair een verantwoordelijkheid is van de medewerker zelf en dat aanhaken bij de functie en de functie-eisen een must is voor het behouden van werkgelegenheid

Functioneren en beoordelen

Dit artikel schreef ik in de serie over functioneren en beoordelen. Meer weten?

Functioneren en beoordelen

Leerdoelen voor de training

Ik heb nog meer leerdoelen voor de training beoordelen en beoordelingsgesprekken uitgewerkt.

Leerdoelen beoordelingsgesprekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.