Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Weigeren ondertekenen verslag beoordelingsgesprek of beoordeling

Weigert de medewerker om het verslag van het beoordelingsgesprek of de beoordeling te ondertekenen? Wat moet je doen en wat kun je eraan doen? Blijkbaar is de medewerker het oneens met de verslaglegging. De vraag is: hoe kan dat?

Oorzaken

Ik noem een paar redenen om een verslag niet te willen ondertekenen:

 • Het verslag is volgens de medewerker geen correcte weergave van datgene wat besproken is. Dat kan om meerdere zaken gaan: de medewerker heeft zaken aangegeven die niet terug te vinden zijn in het verslag, er staan punten in het verslag die niet besproken zijn of er staan zaken in het verslag die niet correct zijn weergegeven.
 • De medewerker is het oneens met de beoordeling.
 • Een derde oorzaak: er bestaat angst bij de medewerker. Het beoordelingsgesprek heeft de medewerker onzeker gemaakt en angst voor baanverlies is niet denkbeeldig. Op zich geen gekke reactie toch? De impact van een negatieve beoordeling op de medewerker kan erg groot zijn.

Oneens met verslag van de beoordeling

Onlinetraining: functioneren en beoordelen

Schaf via onze webshop de webinar aan over functioneren en beoordelen.

Webinar functioneren en beoordelen

Training beoordelingsgesprekken

Bekijk de training beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training op maat.

Training beoordelingsgesprekken

Ondertekenen voor gezien of voor akkoord

Ik weet dat er discussie kan ontstaan over tekenen ‘voor gezien’ of ‘voor akkoord’.  Als je niet oppast ontaardt dat in een soort welles-nietesspel wat kan ontstaan tussen de leidinggevende en de medewerker. Naar onze mening een zinloze discussie die kan leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie of in ieder geval het vertrouwen tussen de leiding en de medewerker behoorlijk in de weg kan staan. Waarom ontstaat hier discussie over? Omdat er juridisch waarde wordt toegekend aan het ondertekenen ‘voor gezien’ of ‘voor akkoord’.

 • Voor gezien

  Teken je het gespreksverslag voor gezien dan betekent het dat je te kennen geeft dat er een gesprek is geweest en dat je het verslag ontvangen hebt en dus de gelegenheid hebt gehad om kennis te nemen van het gespreksverslag.

 • Voor akkoord

  Teken je voor akkoord dan wordt vaak gesuggereerd dat je met de inhoud akkoord gaat of dat je je bindt aan de afspraken die vastgelegd zijn. Overigens ben ik van mening dat organisaties op dit punt wel duidelijker mogen zijn. Waar geef je akkoord op? Ik noem twee passages die je zou kunnen opnemen in het verslag:

  • Wanneer de medewerker tekent voor akkoord dan betekent dit dat hij/zij instemt met de inhoud van het gesprek en dat hij/zij zich bindt aan de afspraken die zijn vastgelegd.
  • Wanneer de medewerker tekent voor akkoord dan betekent dit dat hij/zij te kennen geeft dat het gesprek correct en zorgvuldig is verwoord (dat is nog wat anders dan het ermee eens zijn).

Waarom een juridische discussie?

Ik ga even terug naar het doel van een beoordelingsgesprek. Een beoordelingsgesprek heeft tot doel om beter functioneren te bevorderen. Juridische discussies over gezien of akkoord dragen niet bij aan het onderling vertrouwen of openheid. Dus waarom wordt er zo’n halszaak van gemaakt?

Voorwaarden goed functioneren

Ons advies

Ons advies aan medewerker en werkgever is eenvoudig.

 • Indien de medewerker het oneens is met het verslag of met de beoordeling, laat hem/haar dan kort op papier zetten wat zijn/haar bezwaar is en voeg dat als bijlage toe aan het beoordelingsverslag. Uit deze toevoeging blijkt dat de medewerker kennis genomen heeft van het verslag en vervolgens is specifiek vastgelegd waar de medewerker het niet mee eens is.
 • Ben je het samen niet eens over het functioneren van de afgelopen periode? Maak dan afspraken over de toekomst en teken die allebei voor akkoord.

Eenzijdig karakter beoordelen

Hoewel een beoordelingsgesprek een eenzijdig karakter heeft, kan het niet de bedoeling zijn om de medewerker monddood te maken of het zwijgen op te leggen. Het is niet erg dat er verschil van mening bestaat over het beoordelingsgesprek mits er van beide kanten op een volwassen wijze mee wordt omgegaan.

Functioneren en beoordelen

Dit artikel schreef ik in de serie over functioneren en beoordelen. Meer weten?

Functioneren en beoordelen

Leerdoelen voor de training

Ik heb nog meer leerdoelen voor de training beoordelen en beoordelingsgesprekken uitgewerkt.

Leerdoelen beoordelingsgesprekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.