Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Motivatie beoordelen: kan dat wel?

Motivatie beoordelen door leidinggevenden: hoe doe je dat eigenlijk? Ik hoor het de leiding soms te snel zeggen: ‘hij/zij is niet gemotiveerd of hij/zij is ongemotiveerd’. Hoe kom je tot dat inzicht? Heb je de medewerker onder de MRI-scan gehad? In dit artikel ga ik in op het beoordelen van motivatie van de medewerker.

Kenmerken demotivatie

In een ander artikel beschreef ik een aantal kenmerken en gedragsaspecten van iemand die gedemotiveerd of ongemotiveerd is. Wil je er meer over weten? Lees dan: kenmerken gedemotiveerde medewerkers.

Je kunt er niet in kijken!

Ik pleit voor voorzichtigheid wanneer het gaat om het beoordelen van motivatie. Je kunt niet in het hoofd van de medewerker kijken. Dus wellicht:

 • Voldoet de medewerker niet aan de verwachtingen
 • Ervaar je geen klik met de medewerker
 • Haalt de medewerker de doelstellingen niet
 • Voert de medewerker de taken niet goed uit

Dan nog kun je het in de beoordeling daar beter bij laten.

Motivatie beoordelen van de medewerker: hoe doe je dat?

Onlinetraining: functioneren en beoordelen

Schaf via onze webshop de webinar aan over functioneren en beoordelen.

Webinar functioneren en beoordelen

Training beoordelingsgesprekken

Bekijk de training beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training op maat.

Training beoordelingsgesprekken

Objectief beoordelen

In beoordelingsgesprekken of functioneringsgesprekken kan het onderwerp motivatie aan de orde komen. De vraag is of de leidinggevende daar een mening over moet hebben. Wie objectief beoordeelt, beoordeelt waarneembaar gedrag, zichtbare resultaten, gemaakte afspraken (waaraan wel of niet voldaan is), doelstellingen (die wel of niet gehaald zijn). Maar motivatie kun je niet zien.

Oordelen en veroordelen

Wie de motivatie van de medewerker beoordeelt, begeeft zich snel op glad ijs. Het zit al snel op veroordelen van de medewerker of oordelen van de medewerker. Wanneer je van mening bent dat de medewerker gedrag laat zien wat zou kunnen voortkomen uit demotivatie, is het beter om om te vragen aan jouw medewerker waar dit gedrag uit voortkomt.

Functioneren: gezamenlijke verantwoordelijkheid

Functioneren (en dus ook motivatie) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leidinggevende (werkgever) en de medewerker. Als werkgever kun je motivatie bevorderen maar ook afbreken. Daarom is inzicht in motivatie van belang. Tijdens de training functioneren en beoordelen besteden wij graag aandacht aan dit onderwerp.

Voorwaarden goed functioneren

Voorbeeld uit de praktijk

Onlangs vertelde een leidinggevende dat hij een stagiaire moest aansturen die ongemotiveerd leek te zijn. Vaak zat hij op de stoel een kopje koffie te drinken. Anderen binnen het bedrijf wilden al afscheid van hem nemen. Toen de leidinggevende met de stagiaire om tafel ging zitten, gaf hij hem concrete opdrachten. Daarna was het gedrag wat op demotivatie leek over. Sterker nog: de stagiaire drukte het als volgt uit: ‘vanaf dat moment wist ik tenminste wat ik moest doen’. Was de stagiaire ongemotiveerd? Nee dus! Hij werd op de verkeerde wijze aangestuurd.

Waarneembaar gedrag

Belangrijk is om waarneembaar gedrag te beoordelen. Je kunt waarnemen dat de medewerker op tijd aanwezig is, de mate waarin hij/zij verzuimt, de mate waarin hij/zij de doelstellingen haalt. Je kunt ook zien of jouw medewerker vaak te laat komt, frequent verzuimt. Maar je kunt niet zien hoe dat is ontstaan. Ons devies: ga als  leidinggevende niet de psycholoog uithangen.

Functioneren en beoordelen

Dit artikel schreef ik in de serie over functioneren en beoordelen. Meer weten?

Functioneren en beoordelen

Leerdoelen voor de training

Ik heb nog meer leerdoelen voor de training beoordelen en beoordelingsgesprekken uitgewerkt.

Leerdoelen beoordelingsgesprekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.