Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Medewerker oneens met de beoordeling

Oneens met de beoordeling? Is de medewerker van mening dat hij/zij onterecht verkeerd of slecht beoordeeld is door de leidinggevende? Dat is een onaangename situatie voor de medewerker maar heel vaak ook voor de leidinggevende. Wat moet je doen?

Gevolgen: strijd en verstoorde relatie

Een gevolg kan zijn dat er strijd ontstaat over de inhoud van de beoordeling die ontaardt in een verstoorde relatie tussen de werkgever en werknemer. Dat is jammer want een beoordeling heeft als doel om goed functioneren te bevorderen en te stimuleren. Ontstaat er strijd dan creëer je ongunstige omstandigheden om goed functioneren te stimuleren. Niet aan beginnen dus!

Wat is er aan de hand?

Negatieve beoordelingen hebben impact op de medewerker. Er kan angst, verwarring, boosheid ontstaan en onzekerheid over de toekomst zal een rol gaan spelen. Er ontstaat twijfel: ‘wil de werkgever van me af en probeert de leidinggevende me te ontslaan?’.  Medewerkers worden bedreigd in hun behoefte aan zekerheid op het moment dat ze een slechte beoordeling krijgen. Ze worden uit de comfortzone gehaald met als doel om in de leerzone terecht te komen. Zodra ze in de paniekzone terecht komen, gaat het mis. De beoordeling brengt dan juist het tegendeel van wat je zou willen bereiken.

Medewerker oneens met de beoordeling

Onlinetraining: functioneren en beoordelen

Schaf via onze webshop de webinar aan over functioneren en beoordelen.

Webinar functioneren en beoordelen

Training beoordelingsgesprekken

Bekijk de training beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training op maat.

Training beoordelingsgesprekken

Terechte bezwaren tegen de beoordeling?

Soms hebben medewerkers terechte bezwaren tegen de beoordeling. Ik noem een paar redenen:

 • Ze hebben het idee dat er met twee maten wordt gemeten: zaken die hun aangewreven worden als onvoldoende functioneren, worden bij anderen gedoogd
 • Ze hebben het idee dat de leidinggevende zich onterecht heeft laten leiden door geruchten of meningen van derden
 • Ze merken dat er vooringenomen standpunten zijn bij de leiding en dat er geen sprake is van onpartijdigheid
 • Er zijn omstandigheden geweest waardoor de medewerker niet aan de gestelde doelen kon voldoen (bedrijfsomstandigheden maar soms ook privéomstandigheden)
 • Ze zijn onvoldoende begeleid door de leiding bij het realiseren van taken en doelen
 • Er is tegenwerking van collega’s
 • Ze hebben het gevoel dat er gemene spelletjes worden gespeeld met als doel om de medewerker eruit te werken
 • Er is sprake van pesten op de werkvloer

Beoordelen: wat is dat?

Dit artikel is geschreven in de serie: wat is beoordelen?

Beoordelen: wat is dat?

Functioneren: wat is dat?

Goed functioneren: wat is dat?

Wat is goed functioneren?

Wat moet je doen?

De vraag is: wil je het oplossen? Wil je samen tot een oplossing komen?  Dan is communicatie noodzakelijk, soms in bijzijn van een onafhankelijke derde persoon. Nodig de medewerker uit voor een gesprek en luister naar datgene wat hij/zij te vertellen heeft zonder er meteen door te fietsen met opmerkingen als: ‘nee dat klopt niet wat je nu zegt’.

 • Tip voor de leiding

  Wil je inderdaad graag dat de medewerker dat functioneren brengt, wat jouw organisatie verwacht? Geef dan gelegenheid om een verbeterplan te maken waardoor je de discussie over het verleden verlegt naar de toekomst. Heb je geen vertrouwen in de medewerker en is jouw doel om inderdaad via een negatieve beoordeling uiteindelijk afscheid te nemen van de medewerker?  Vertel dat dan in één keer en niet via allerlei omwegen. Ook al ontstaat er een arbeidsconflict, dan is communicatie de enige weg om dat conflict op te lossen.

 • Tip voor de medewerker

  Neem initiatief en kom met een voorstel om een verbetertraject te volgen. Kijk eerlijk naar jezelf, probeer te incasseren en je te richten op de toekomst. Onze slogan is: wanneer je jouw baan verliest, verlies je veel maar wanneer je jezelf verliest, verlies je alles. Zelfs de kans om ergens anders een baan te vinden.  

Functioneren en beoordelen

Dit artikel schreef ik in de serie over functioneren en beoordelen. Meer weten?

Functioneren en beoordelen

Leerdoelen voor de training

Ik heb nog meer leerdoelen voor de training beoordelen en beoordelingsgesprekken uitgewerkt.

Leerdoelen beoordelingsgesprekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.