Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Autonoom

Autonoom is een kwaliteit

Autonoom is een kwaliteit. Als valkuil wordt egoïsme vaak genoemd maar ook wel eigenzinnigheid, eigengereidheid of eigenwijsheid. In dit artikel gaan we in op de kwaliteit autonoom maar ook op de bijbehorende valkuil, uitdaging of allergie.

Wat is autonomie?

Over autonomie bestaat veel verwarring. Het betekent van origine onafhankelijk. Maar wanneer het gaat over de kernkwaliteit autonoom, zijn we niet klaar met deze uitleg. Autonomie is wat anders dan een soort zelfbeschikkingsrecht waarbij u uw eigen weg gaat zonder enig besef van de context van uw omgeving. Autonomie is wat anders dan ‘met niemand rekening houden’ of  ‘geen oog hebben voor de behoeften van de ander’. Weet u dat dit juist niet autonoom is maar eerder agressief of arrogant gedrag? Wat is het dan?

Wie autonoom voelt zich verantwoordelijk voor eigen behoeften en gevoelens. Verantwoordelijk is wel het belangrijkste woord bij autonomie. Wie zich verantwoordelijk weet, laat het er niet op aankomen, legt het niet bij de ander neer, laat het ook niet van een ander afhangen maar pakt eigen verantwoordelijkheid en is daarop ook aanspreekbaar.

Doe de test!

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen. Of maak gratis de beknopte test.

Uitgebreide test

Webinar over kwaliteiten

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Verantwoordelijk waarvoor?

Bent u autonoom? Dan neemt u verantwoordelijkheid voor uw behoeften, uw gevoelens, uw gedachten, uw mening of zienswijze. Maar ook voor keuzes die u maakt, de consequenties van uw keuzes, voor uw motivatie (of gebrek aan motivatie), voor inzetbaarheid en werkgelegenheid.

Wie autonoom is, begrijpt de context van de omgeving. Dus u neemt verantwoordelijkheid voor eigen behoeften maar u begrijpt ook de behoeften van de ander (uw partner, kind, ouder, collega etc.).

Gebrek aan autonomie

Wat is nu gebrek aan autonomie? Tweeledig:

 • U ondergeschikt opstellen, uzelf afhankelijk maken van de ander, uzelf wegcijferen, keuzes maken op basis van behoeften van de ander (negatieve keuzes), de ander verantwoordelijk maken voor de situatie waarin u verkeert (beschuldigen)
 • De ander overrulen, geen rekening houden met de ander, de ander onderuithalen of kleineren

Kwaliteit of levenshouding

Autonoom is een kernkwaliteit. De één is autonomer dan de ander. Wie de kwaliteit autonoom heeft, gaat van nature snel zijn eigen pad.

Autonomie is ook een levenshouding. U kunt leren om meer autonoom te worden, u minder afhankelijk op te stellen van omgevingsfactoren, situaties of andere mensen. We benoemden de 10 ijkpunten van autonomie als volgt:

 • Behoeften erkennen bij jezelf en bij de ander
 • Keuzes maken en keuzes respecteren      
 • Waardering geven en ontvangen
 • Gevoelens tonen en gevoelens ontvangen (van de ander)
 • Hulp geven en ontvangen
 • Vertrouwen geven en ontvangen
 • Verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid bij de ander laten (loslaten)    
 • Respect tonen en respect ontvangen
 • (Zelf)reflectie en reflectie op de ander

Bekijk de mogelijkheden voor de training autonomie.

Training autonomie

Ebook over autonomie

In onze webshop kunt u een ebook bestellen over autonomie.

Persoonlijke ontwikkeling ebook

Auteur

Het e-book is geschreven door Jan Stevens

Ebook autonomie

 

 

Valkuil

Wat is nu precies de valkuil van autonoom? In feite is dat een teveel van het goede en vaak wordt het geduid als egoïsme, eigengereidheid, zelfzucht of eigenzinnigheid. Wij duiden het als ‘je eigen weg gaan maar de aansluiting met de omgeving verliezen.

Uitdaging

De uitdaging of het leerdoel voor een autonoom mens is dus: oog houden voor of oog hebben voor de ander. In gesprek blijven over de behoeften van de ander, over grenzen, over gevoelens. Aansluiten en afstemmen zijn de sleutelwoorden. Zolang u dat maar doet, gaat het goed met uzelf en ook in relationele zin.

Allergie

Zelfopoffering en zelfverloochening zitten vaak in de irritatiezone bij een autonoom mens. Anders uitgedrukt: slaafsheid, ongezonde afhankelijkheid, ongemeende volgzaamheid, gebrek aan eigen mening of visie.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens