Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Overtuigingskracht ontwikkelen: hoe moet dat?

Overtuigingskracht ontwikkelen

Veel mensen willen overtuigend overkomen in hun communicatie of overtuigend en krachtig presenteren. Maar wat is overtuigingskracht precies en hoe ontwikkel je dat? Vaak wordt overtuigingskracht aangeduid als zijnde een competentie die erop gericht is om de ander te overtuigen van een bepaalde mening of visie. Of dat nu helemaal terecht is, leest u in dit artikel.  

Wat is overtuigingskracht?

Wanneer we het eenvoudig uitleggen dan is overtuigingskracht het vermogen om de ander te kunnen overtuigen. Wanneer u overtuigingskracht hebt bent u goed in staat om instemming te verkrijgen of overeenstemming te bewerkstelligen. U weet mensen te enthousiasmeren en te inspireren voor een idee of plan. U weet uw invloed aan te wenden wanneer mensen bij aanvang minder enthousiast zijn, niet in beweging zijn te krijgen voor uw idee of zelfs kritisch zijn en weerstand vertonen.

Bent u overtuigend? Herkent u de volgende kenmerken?

 • u weet anderen snel voor uw standpunt, mening, idee of plan te winnen
 • bezwaren kunt u wegnemen op basis van inhoud
 • u kunt zich voldoende inleven in de ander en u gebruikt argumenten waar de ander gevoelig voor is
 • u kunt weerstanden ombuigen naar het positieve
 • u komt actief en enthousiast over
 • u weet anderen dusdanig te beïnvloeden dat zij bereid zijn om hun standpunten te herzien
 • u zoekt gezamenlijke belangen of u wilt een win-win situatie creëren
 • u laat zich niet door een ander overrulen
 • u komt vertrouwenwekkend over

Gebrek aan overtuigingskracht? Wat gebeurt er dan? Wanneer u niet overtuigend bent u snel van de leg wanneer anderen een andere mening hebben of niet enthousiast zijn over uw idee. U kunt kritiek of commentaar moeilijk weerleggen of u bent weinig overtuigend, inspirerend en enthousiast in de wijze waarop u uw plan of idee overbrengt. Wellicht stemt u uw plan te weinig af op anderen en hebt u teveel uw eigen invulling van behoeften en belangen voor ogen.

Overtuigend adviseren

Leerdoel voor de adviseur: overtuigend en krachtig adviseren.

Overtuigend adviseren

Positief communiceren

Positief communiceren helpt om de ander te overtuigen!

Positief  communiceren

Overtuigend leren presenteren?

Wil je overtuigend en krachtig leren presenteren?

Overtuigend presenteren

Het is geen kunstje

Overtuigend overkomen

Overtuigingskracht is geen kunstje wat u zomaar op de training ‘overtuigend beïnvloeden’ aanleert. Integendeel zelfs! Overtuigingskracht in beginsel staat wars van technieken, kunstjes en aangeleerde vaardigheden. Overtuigingskracht begint bij uzelf! Bent u ook overtuigd? Bent u overtuigd van datgene waar u de ander van wilt overtuigen? Staat u er oprecht achter? Zo ja dan:

 • weet u zeker dat u de ander niet iets aanpraat of aansmeert
 • bent u ervan overtuigd dat het om een eerlijke zaak gaat
 • weet u zeker dat datgene waar u overtuigd van bent goed is voor u en de ander
 • bent u er niet op uit om de ander te overrulen of te benadelen
 • weet u zeker dat u de ander ook gelegenheid en ruimte geeft om een mening of oordeel te kunnen vormen over wat u zegt

Dat is dus het eerste aspect wanneer het om overtuigingskracht gaat. Geen aangeleerd kunstje van buitenaf. Juist niet!

Wanneer is de ander overtuigd?

Overigens is het goed om stil te staan bij de vraag wanneer een ander nu overtuigd is. In ieder geval is de ander niet overtuigd:

 • wanneer hij/zij een verhaal door de strot gedrukt krijgt waar hij/zij alleen maar ‘ja’ op hoeft te zeggen
 • overruled wordt door argumenten
 • geen gelegenheid heeft gehad zich een mening te vormen over wat u naar voren brengt
 • geen tijd heeft gehad om zich te bezinnen wat het voor hem/haar betekent wanneer hij met uw voorstel instemt
 • uw voorstel, idee of visie onvoldoende begrijpt
 • geen tegenvragen aan u durft te stellen of zich niet kritisch durft op te stellen jegens u

De ander is overtuigd wanneer hij/zij zelf voldoende gelegenheid gehad heeft zich een oordeel te vormen over uw voorstel of idee, daar de nodige vragen over durfde te stellen, zich kon oriënteren ook bij anderen of datgene wat u vertelde klopte. We kunnen het ook anders uitleggen: de ander is overtuigd wanneer hij zich oprecht committeert aan uw voorstel, idee, visie of gedachte.

Wanneer komt u overtuigend over?

Wanneer komt u overtuigend over? We gaan een aantal aspecten bij langs.

 • U bent er zelf van overtuigd. Is dat niet het geval? Stop maar! Dat is dus een basis die van ontzettend groot belang is.
 • U bent in staat om een vertrouwensrelatie met de ander op te bouwen. U weet een sfeer van vertrouwen en veiligheid te creëren waarbij een ander zich op zijn gemak voelt, vragen durft te stellen, tegenargumenten durft te geven, zich kritisch durft uit te laten over uw ideeën.
 • U kunt uitleggen op een duidelijke wijze wat u voor ogen hebt en u kunt argumenteren en onderbouwen waarom het belangrijk is om die richting te kiezen of dat voorstel aan te nemen.
 • U kunt luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD)
 • U betrekt de ander voldoende bij uw verhaal, mening of idee
 • U sluit in uw communicatie aan bij het voorstellingsvermogen van de ander
 • U initieert of zet een eerste stap daar waar dat nodig is
 • U kunt omgaan met tegenargumenten, kritische vragen of weerstand en u blijft geduldig vragen beantwoorden ook als dat lastig is
 • In uw communicatie kunt u het perspectief schilderen en uittekenen wat bereikt wordt als de ander met uw voorstel of idee instemt

Voor leidinggevenden

Voor leidinggevenden geldt:

 • U weet samenwerking te stimuleren binnen uw team of organisatie en u krijgt instemming voor uw plannen of ideeën
 • U weet anderen verantwoordelijk te maken voor de resultaten in plaats dat u het zelf gaat doen
 • U weet anderen te winnen voor uw standpunt ook al zijn er tegengestelde belangen
 • U stelt zich vasthoudend op ook in moeilijke situaties binnen de organisatie
 • Conflicten gaat u niet uit de weg maar benut om de handen op elkaar te krijgen voor een bepaalde koers of idee
 • U weet commitment en verbintenis te smeden binnen uw organisatie en samen met anderen veranderingen te realiseren.

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens