Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Invloedvaardigheden ontwikkelen

Invloedvaardigheden zijn te ontwikkelen als mogelijk instrument om jouw invloed te vergroten. Wanneer het gaat over invloedvaardigheid denk ik in eerste instantie aan het gebruik van trek-energie en duw-energie.

Duwenergie: overreden of stellen

Duw-energieWanneer je duwenergie gebruikt vertel je wat je wilt of wat je ervan vindt. Duwenergie is daadkrachtig en direct. Duwenergie is vooral nuttig wanneer je precies weet wat je wilt of wanneer je jouw mening goed kunt beargumenteren. Ik noem een tweetal stijlen:

 • Overreden op basis van rationele argumenten. Voorwaarde is dat jij jouw argumenten baseert op feiten, gegevens en cijfers.
 • Sturen of stellen: duidelijk maken wat je wilt.

Voorbeelden van duwenergie

Ik noem een aantal voorbeelden van duwenergie:

 • stellen

  • ik vind dat we meer tijd moeten nemen om het project tot een goed einde te brengen
 • argumenteren

  • ik moet volgende week de nieuwe tekst voor de brochure aanleveren, daarom is het belangrijk dat jij de concepten voor aanstaande vrijdag aanlevert
  • ik vind het een goed idee om meer gebruik van uitzendkrachten te maken, dat is wellicht iets duurder maar de risico’s zijn kleiner
 • een voorstel of suggestie doen

  • een optie is wellicht om een extra medewerker in dienst te nemen (een suggestie doen)
  • ik stel voor om de vergadering tot 14.00 uur te schorsen (een voorstel doen)
 • normen stellen

  • dit is de derde maal dat we een gesprek hebben over het feit dat je te laat komt, mocht het nu weer voorkomen dan neem ik verdergaande maatregelen (normen stellen)
  • ik ben hier eindverantwoordelijk en daarom heb ik de beslissing genomen om het investeringsvoorstel af te wijzen (beroep doen op autoriteit)

Doe de communicatietest!

Bij De Steven kun je een communicatietest doen om inzicht te krijgen in jouw sterke punten en valkuilen, wanneer het over communicatie gaat.

Zo krijg je inzicht in jouw communicatie-ontwikkeldoelen!

Meer informatie

Communicatietraining

Wil je een training volgen om jouw communicatievaardigheden te ontwikkelen?

 • individuele communicatietraining
 • teamtraining communicatie verbeteren

Communicatietraining

Trekenergie: overbruggen en inspireren

Trek-energieWanneer je trekenergie gebruikt vraag je de ander wat hij / zij ervan vindt. Het gebruik van trekenergie levert doorgaans commitment en overeenstemming op bij de ander. Je betrekt de ander erbij (je zou het betrekenergie kunnen noemen). Trekenergie is vooral belangrijk wanneer de relatie met de ander opgebouwd moet worden en je de betrokkenheid van de ander nodig hebt. Ik noem een tweetal stijlen:

 • Overbruggen op basis van gelijkwaardigheid en aandacht geven aan. Betrekken hoort hierbij en doorvragen (bijvoorbeeld naar de mening of gevoelens van anderen).
 • Inspireren door punten van overeenstemming te vinden, mogelijkheden aan te reiken of een visie te delen.

Voorbeelden van trek-energie

Ik noem een aantal voorbeelden van trek-energie

 • vragen stellen

  • hoe kunnen wij het project tot een goed einde brengen? (vragen stellen)
  • waar zitten volgens jou de knelpunten in de organisatie? (vragen stellen en luisteren)
 • betrekken

  volgende week moet de tekst voor de brochure aangeleverd worden: zie jij mogelijkheden om me daarbij te ondersteunen? (persoonlijk beroep doen op de ander)

 • inspireren en aansporen

  • ik laat een aantal scenario’s zien hoe de organisatie er over drie jaar zou kunnen uitzien en wat jouw rol zou kunnen zijn binnen het geheel (inspireren)
  • ik denk dat het voor jouw ontwikkeling heel goed is wanneer je het Praktijkdiploma Loonadministratie haalt (aansporen/aanmoedigen)

Jouw invloed vergroten

Jouw invloed kun je vergroten door jouw invloedvaardigheden te ontwikkelen. Er is echter meer dan vaardigheid. Lees ook mijn artikel over overtuigingskracht. Invloed vergroten heeft ook te maken met het herkennen van jouw stijl van invloed. Jouw invloedvaardigheden vergroten kan een leerdoel zijn voor diverse trainingen zoals:

Training communicatie en gesprekstechnieken

Wil je een training communicatie en gesprekstechnieken volgen?

Communicatietraining

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens