Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Beoordelingsgesprek: wat is dat?

Een beoordelingsgesprek wordt gevoerd tussen de direct leidinggevende en de medewerker. Maar wat is een beoordelingsgesprek precies, wat is het doel en wat zijn de specifieke kenmerken?

Doel van het gesprek

Beoordelingsgesprek: wat is dat?Het doel van het beoordelingsgesprek is: het functioneren van de medewerker te beoordelen en de uitkomst van het gesprek vast te leggen in een gespreksverslag. Uiteindelijk ligt er nog een doel aan ten grondslag namelijk: functioneren bevorderen.

Hoe vaak voer je zo'n gesprek?

In de meeste organisaties wordt 1x per jaar een beoordelingsgesprek gevoerd. Sommige bedrijven doen het vaker bijvoorbeeld twee keer.

Doel

Het doel van het beoordelingsgesprek is om optimaal functioneren te bevorderen en presteren te vergroten.

Kenmerken gesprek

Een kenmerk van een beoordelingsgesprek is het eenzijdige karakter. Dat betekent dat de medewerker het uiteindelijk moet doen met de beoordeling van de leidinggevende. Hij/zij mag het ermee oneens zijn maar of dat in de praktijk veel zoden aan de dijk zet, valt te betwijfelen. Dat is tevens het verschil met het functioneringsgesprek wat meer een tweezijdig karakter heeft.

Verantwoordelijkheid leidinggevende

De eenzijdigheid vergroot nadrukkelijk de rol en verantwoordelijkheid van de leidinggevende. De medewerker zit namelijk in een afhankelijkheidspositie en kan er vaak weinig tegen doen wanneer zijn beoordeling negatief of slecht uitpakt. Bezwaar maken kan maar of het helpt is vers twee. Leidinggevenden moet dus vaardig zijn in het beoordelen van medewerkers.   Inzicht en bewustwording is belangrijk:

Verantwoordelijkheid werkgever

Hoewel de werkgever het laatste woord heeft over het al dan niet goed functioneren van de medewerker. Toch wordt naar onze mening onderschat wat de verantwoordelijkheid van de werkgever is om goed functioneren te bevorderen en te stimuleren. Werkgevers kunnen functioneren bevorderen en functioneren belemmeren. Kortom: de voorwaarden voor goed functioneren moet kloppen en daarin heeft de werkgever c.q. leidinggevende een belangrijke rol.

Leerdoelen voor de training

We hebben nog meer leerdoelen voor de training functioneren en beoordelen uitgewerkt.

Leerdoelen functioneren en beoordelen

Training en coaching

Bekijk de training beoordelingsgesprekken  voor leidinggevenden. We verzorgen deze training in geheel Nederland.

Training beoordelingsgesprekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens