Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Leerstijlen: wat is jouw leerstijl?

Wat is jouw leerstijl eigenlijk? Heb je daar inzicht in? Het kan je helpen bij het leren. In een ander artikel leg ik uit wat leren is en belicht ik de verschillende kanten van leren. Het maakt namelijk nogal uit of het gaat over vermeerdering van kennis en kunde (kunnen) of dat je leert om te willen (wat wil je?) en te zijn (wie ben je?).

Vier leerstijlen

Een manier om leren nog beter te begrijpen is om te kijken naar de vier leerstijlen. David Kolb was grondlegger van die gedachtengang. We verdelen ze als volgt:

  • Activisten of doeners
  • Pragmatici of beslissers
  • Theoretici of denkers
  • Observeerders, dromers of zoekers

Leerstijlen van Kolb

Willen, kunnen en zijn

Wil je meer weten over willen, kunnen en zijn? Lees dan ons artikel over dit onderwerp.

Willen, kunnen en zijn

Loopbaanonderzoek

Tijdens een loopbaanoriëntatie onderzoeken we met jou:

  • Willen: drijfveren, loopbaanankers, behoeften, interesses
  • Kunnen: werkervaring, opleiding, achtergrond, vaardigheden
  • Zijn: talenten, eigenschappen,  kwaliteiten

Loopbaan oriëntatie

Activisten of doeners

Activisten of doeners leren door te doen. Ze zijn dol op nieuwe ervaringen en gaan die aan zonder enige schroom of terughoudendheid. Soms doen ze al iets zonder dat ze over de mogelijke gevolgen hebben nagedacht. Ze zijn gek op nieuwe dingen en daar worden ze enthousiast van. Problemen pakken ze meteen bij de kop en proberen ze op te lossen. Doorgaans hebben ze weinig geduld. Als het resultaat te ver wegblijft raken ze gedemotiveerd. Ze houden niet van afgewogen analyses maar handelen eerder op basis van intuïtie. In de ideevorming denken ze snel out of the box. Ze worden uitgedaagd door nieuwe dingen. Ze hebben vaak veel ideeën en kunnen goed brainstormen. Opeens doorzien ze dan ook de essentie. Doorgaans zijn ze graag aan het woord. Ze leven op van discussie, brainstormen, actief bezig zijn en experimenteeropdrachten. Ze houden niet van theorie, hooguit van wat praktische tips. Activisten leren het beste door iets uit te proberen.

Observeerder, dromers of zoekers

Observeerders zijn uitpluizers. Ze mogen graag ontrafelen, puzzelen, dilemma’s overdenken. Ze nemen graag waar en luisteren tijdens de discussie zonder er aan deel te nemen. Daarna hebben ze tijd nodig om alle indrukken te verwerken. Als ze iets uitknobbelen, doen ze dat graag grondig en systematisch. Ze willen de onderste steen boven krijgen. Ze zullen niet snel oordelen of een conclusie trekken en wegen graag alle opties af alvorens tot een keuze te komen. Ze horen graag de zienswijze van andere mensen en leren daar ook van. Onder druk slaan ze dicht. Ze zoeken diepgang in het gesprek met andere mensen en hebben een serieuze levensinstelling. Ze hebben interesse in de mening van andere mensen. Ze kijken graag op afstand om te reflecteren op eigen gedachten. Ze zijn voorzichtig, bedachtzaam, nadenkend en ze verzamelen veel informatie.

Theoretici of denkers

Theoretici of denkers willen graag modellen zien en onderbouwing. Ze houden van onderzoekresultaten en willen begrijpen waarop iets gebaseerd is. Ze overdenken graag een presentatie, een boek of een les. Ze werken systematisch en hebben de discipline om structuur aan te brengen in hun leven. Ze zijn analytisch ingesteld en willen de logica doorzien wanneer ze leren. Ze houden niet van doldwaze ideeën maar ze zijn doordacht en werken graag volgens plan. Argumenteren en onderbouwen is ze op het lijf geschreven en zwakheden in de argumentatie van anderen doorzien ze snel. Je verwent ze met documentatie, een goed boek of een webinar. Dan kunnen ze het allemaal nog eens overdenken. Objectiviteit is belangrijk. Theoretici leren het beste wanneer de leerstof vanuit een concept of theorie wordt aangeboden.

Pragmatica of beslissers

Pragmatici houden van doelstellingen, presentaties met grafieken, conclusies, samenvattingen en direct toepasbare modellen. Ze maken graag tempo en proberen ideeën graag uit. Het moet wel nut hebben namelijk want anders verliezen ze hun interesse. Ze houden niet te veel van overpeinzingen of discussies met een open einde. Ze zijn nuchter, no-nonsens en praktisch. Een idee toetsen ze in de praktijk en als het daar niet werkt, zullen ze het model of idee snel verwerpen. Ze zijn doelgericht en resultaatgericht en het moet wel ergens toe leiden als we bezig zijn. Pragmatici leren het beste wanneer je ze het verband tussen de theorie en hun praktijk laat zien. Wanneer ze het geleerde kunnen benutten, motiveer je ze meteen.

Wat kun je hier nu mee?

Het is belangrijk om te weten hoe je leert. En wellicht zijn er twee stijlen die jou het meeste aanspreken. De pragmaticus en de activist leren op een actieve manier terwijl de observeerder en de theoreticus meer op een passieve manier leren door te reflecteren en waar te nemen. Het bepaalt wellicht ook voor een deel voor welke vorm van onderwijs je geschikt bent. Lees bijvoorbeeld mijn artikel over: universitair denkniveau en ongeschikt voor de universiteit. Kan dat dan? Ja dat kan!

Verwante informatie

Eigenschappenanalyse

Wij gebruiken de eigenschappenanalyse om te ontrafelen waar jouw kwaliteiten liggen. Nu kreeg ik pas de vraag of je de leerstijlen één op één kan vertalen naar Aarde, Water, Vuur en Lucht. Ik ben daar wat terughoudend in merk ik. Maar wanneer je wat vergelijkingen wilt maken:

Nogmaals: wees voorzichtig met te snelle conclusies. Er spelen zoveel factoren een rol bij hoe je leert, wie je bent.

Persoonlijk ontwikkeltraject

Wil je aan de slag met jouw leerdoelen? Volg een persoonlijk ontwikkeltraject. Meer informatie? Bel ons of klik op onderstaande link.

Persoonlijk ontwikkeltraject

Bekijk de webshop!

Bekijk onze webshop met e-books, webinars en persoonlijkheidstesten.

Webshop De Steven

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.