Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Gezond werk: ziekte voorkomen of gezondheid bevorderen?

Gezond werk: wat is dat precies? Is dat werk waar je niet ziek van wordt? Wanneer je alle maatregelen hebt genomen om ziekte ten gevolge van werk te voorkomen, heb je daarmee dan ook gezond werk? Wij denken van niet.

Gezond werk: wat is dat?

Ziekteverzuim en beheermaatregelen

Ziekte verzuim kan organisaties handenvol geld kosten. Het is dus zeer verstandig om maatregelen  te nemen waarmee ziekte voorkomen wordt. Maatregelen die er voor te zorgen dat je niet ziek wordt van je werk zijn beheersmaatregelen. Ze zijn bedoeld om schade aan de gezondheid ten gevolge van werk te voorkomen. U kent ze wel,  het zijn de bekende arbo-risico’s met betrekking tot tillen, werkdruk, gevaarlijke stoffen enz. De maatregelen die hieruit voortkomen zijn vooral gericht op wat je niet mag. Je mag niet te veel tillen, geen te hoge werkdruk, geen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. En de interventies zijn vaak aspecten die moeten. Je moet een tilhulpmiddel gebruiken en je moet beschermende maatregelen gebruiken. We noemen ze ook wel de hygiëne factoren. Als je ze niet op orde hebt kun je er wel ziek van worden maar als je ze op orde hebt wordt je er niet beter van.

Beheersmaatregelen zijn belangrijk maar niet voldoende

Als je alleen beheersmaatregelen neemt bevorder je geen gezondheid en inzetbaarheid. Beheersmaatregelen maken uiteraard wel onderdeel uit van alle maatregelen voor gezond en productief werk. Bij gezond werk komt dus meer kijken dan alleen beheersmaatregelen. Dat zijn de motiverende factoren in werk. We onderscheiden werkgerelateerde en persoonsgerelateerde factoren.

Deze motiverende factoren zijn de basis voor gezond werk en dragen bij aan productiviteit, inzetbaarheid en werkplezier. Beheersmaatregelen zijn nodig maar motiverende factoren maken het verschil. Het zijn deze maatregelen waarmee mensen het werk ook op lange termijn productief en met plezier vol houden. Gezond werk is dus meer dan werk waar je niet ziek van wordt. Het is de overtreffende trap als u uw verzuim- en arbo-beleid op orde heeft.

Dweilen met de kraan open

Met een verzuim beleid kun je goed dweilen, met het arbobeleid draai je de kraan dicht en met gezond werken vul je het glas. Wilt u weten of u uw arbo en verzuimbeleid op orde heeft of wilt u voor de hoofdprijs, gezond werk, neem contact op met desteven

Verzuimmanagement

Dit artikel is geschreven in de serie over verzuimmanagement en verzuim binnen organisaties.

Verzuimmanagement

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach