Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Dienend leiderschap

De vraag naar dienend leiderschap wordt alom groter. Maar wat is het precies en hoe ontwikkel je dat binnen de organisatie? Daarover gaat dit artikel.

Wat is dienend leiderschap?

Dienend leiderschap is ten diepste dat je als leider ten dienste staat van de organisatie waar je werkt en van de mensen aan wie je leidinggeeft. Je overheerst niet maar je leidt.

Waar komt het vandaan?

Steeds groter wordt de roep om dienend leiderschap. De leider moet ten dienste staan van zijn medewerkers. In Nederland BV zijn we zo ondertussen zat van bazen, managers en hiërarchie. Aansturing vanuit macht en ivoren torens is niet meer gewenst. Spreadsheet management evenmin. We hebben behoefte aan leiderschap. Aan leiders die durven loslaten en die verantwoordelijkheden neerleggen bij medewerkers en teams. We hebben behoefte aan passie en bezieling op de werkvloer. We willen bevlogen medewerkers. De arbeidsmarkt verandert. De wereld verandert. Er is vraag om duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar dit vereist ook duurzaam leiderschap.

Wat is er nu nieuw?

Is dienend leiderschap wat nieuws onder de zon? Ik denk het niet. Een goede arbiter zie je niet tijdens de wedstrijd. Een slechte scheidsrechter staat voortdurend in het middelpunt, fluit de wedstrijd kapot en beslist met zijn fluitje de eindstand in sommige gevallen. Ik kan het ook anders stellen: als leiderschap niet dienend is, is het geen leiderschap. Toch is 'dienend leiderschap' voor veel organisaties een nieuw fenomeen. Er worden heidesessies georganiseerd, trainingen en workshops. Want we hebben een nieuw issue. Onlangs zei een leidinggevende: 'ik heb al diverse sessies gevolgd maar ik weet nog steeds niet waar het nu precies over gaat'.

Dienend leiderschap

Doe de leiderschapstest!

Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je ontdekken wat jouw natuurlijke leiderschapsstijl is? Doe dan de gratis online test!

Leiderschapstest

Training en coaching gericht op leiderschap

Wij verzorgen training & coaching voor leidinggevenden, managers en ondernemers. Zowel voor het middenkader als het hoger kader, voor de startende leidinggevende als de ervaren manager.

Leiderschapsontwikkeling

Kenmerken

Ik noem een aantal kenmerken:

 • Een dienend leider staat ten dienste van zijn medewerkers

  Een dienend leider handelt niet vanuit eigen ego, hoeft niet in het middelpunt te staan of een formele leiderschapspositie te bekleden. Medewerkers en teams in de organisatie staan centraal. De leider helpt ze ontwikkelen.

 • Vertrouwen

  De basis voor dienend leiderschap is vertrouwen. Hij/zij creëert een veilige en open cultuur waar mensen zich vrij voelen en waar ze zich ontwikkelen.  Luisteren naar de werkelijke behoeften binnen de organisatie en inlevingsvermogen zijn belangrijke kenmerken die passen bij dit type leiderschap.

 • Talentontwikkeling

  Belangrijk is de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten van de individuele medewerker. Ieder moet doen waar hij/zij goed in is. Dat kan dus ook buiten de functie- en taakomschrijvingen vallen die de organisatie oorspronkelijk had gemaakt.

 • Verantwoordelijkheden

  Een dienend leider legt verantwoordelijkheden neer bij medewerkers. Hij/zij stuurt op output. De taken moeten klaar zijn en de deadlines moeten worden gehaald. Maar er wordt niet voorgeschreven hoe mensen hun werk moeten doen. Dat bepalen ze zelf of dat spreken ze onderling met elkaar af.

 • Persoonlijk leiderschap is de basis

  De basis is persoonlijk leiderschap. Openheid, oprecht zijn, transparantie zijn sleutelwoorden. Toegankelijkheid is belangrijk. Aanspreekbaar zijn. Delen van kennis en informatie.

Tien principes

Dienend leiderschap vraagt best wat van leidinggevenden. Leidinggevenden die dit beheersen zijn het niveau van discussiëren, gelijk hebben en gelijk krijgen ontstegen. Liever gaan ze de dialoog aan. En vergis je niet: het zijn geen watjes die overal mee instemmen, alles goed vinden en zich laten overrulen door hun medewerkers. Dat heeft niets met dienend leiderschap te maken. Sterker nog: dan ben je geen leider. Bovendien: een dienend leider kent zijn positie. Ik noem dat positie-sensitiviteit. Dat betekent dat je je plek kent als leider. Een dienend leider beheerst de 10 principes van dienend leiderschap.

principes dienend leiderschap

Onderstaand heb ik een tiental principes uitgewerkt.

 • Doelstelling en visie

  Ze kennen de doelstelling en visie van de organisatie en zoeken afstemming met de doelstelling die de medewerker in zijn of haar werk wil behalen.

 • Dialoog en luisteren

  Om de afstemming te vinden hebben ze geleerd om vragen te stellen en te luisteren. Ze zoeken naar overeenstemming en nieuwe inzichten om het organisatiedoel te halen.

 • Eerlijk, open en waardig

  Door elke medewerker open en eerlijk te benaderen laten ze medewerkers in hun waarde. Hierdoor ontstaat een veilige omgeving waarin mensen zich vrij voelen om te zeggen wat ze willen.

 • Transparant

  Door de veilige omgeving en door af te stappen van vaste overtuigingen, ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën.

 • Afspreken en aanspreken

  Uit nieuwe ideeën ontstaan afspraken die breed gedragen worden doordat ze in dialoog tot stand komen. Met de afspraken wordt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en waar iemand op aangesproken kan en mag worden.

 • Individueel en collectief

  Als een individu zijn/haar unieke bijdrage begrijpt aan het bereiken van de collectieve doelstelling, is aansturing overbodig.

 • Kiezen

  Als elke medewerker het recht heeft om binnen de gestelde afspraken zijn werkzaamheden autonoom uit te voeren, heeft hij/zij keuzemogelijkheden.

 • Integriteit

  Aan de basis van zijn keuzemogelijkheden liggen ethische en morele principes ten grondslag. Zie ook mijn artikel over: moreel leiderschap.

 • Reflectie en evaluatie

  Op de autonome uitvoering van de taken vindt continu reflectie en feedback plaats. Steeds met als doel om te leren van het verleden en te verbeteren.

 • Decentralisatie

  Als iedereen dit beheerst zit de kracht van de organisatie echt in de mensen die het werk doen.

Optimale prestaties

Eigenwijze collega’s worden vaak lastig gevonden. Ze doen niet wat gezegd wordt en hebben altijd een eigen mening. Leidinggevenden kunnen er soms niks mee. Maar eigenlijk zijn ze zeer waardevol. Gewaardeerd en geaccepteerd worden door je collega’s en leidinggevende door mee te hobbelen en je aan te passen levert comfort op. Op lange termijn veroorzaakt het echter geen optimale prestatie en ook geen werk plezier. Het herkennen en erkennen van je eigen authenticiteit en gestimuleerd worden om het te mogen inzetten voor organisatiedoeleinden is de beste voorwaarde voor bevlogenheid en prestaties.

Valkuilen

Modern leiderschap, gericht op zelforganisatie en zelfsturing, kent ook zijn valkuilen. Het is niet alleen euforie en roze wolken. Er zijn organisaties die de plank volledig misslaan op dit thema en hiërarchie veranderen in anarchie. Lees ook: valkuilen van zelforganisatie.

Modern leiderschap

Dit artikel schreef ik in de serie over modern leiderschap!

Modern leiderschap

 

Leiderschapsontwikkeling

Bekijk al onze trainingen gericht op leiderschapsontwikkeling. Bekijk ook de Leerdoelen leiderschap.

Leiderschapsontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.