Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Zinvol werk wordt steeds belangrijker

Zinvol werk wordt steeds belangrijker. Het draagt bij aan arbeidsvreugde bij jouw medewerkers, maar ook aan gezondheid, welzijn en welbevinden.

Betrokkenheid vergroten

In niet wendbare (starre) organisaties volgen medewerkers de strategie die vaak door staf of MT bedacht is. In wendbare organisaties zijn het de medewerkers zelf die samen met het management de strategie vernieuwen, richting geven en ervoor zorgen dat het werk uitgevoerd wordt.

Mensen passen zich makkelijk aan als zij mede de initiator zijn van de gewenste organisatie verandering. Met andere woorden; veranderingen die worden opgelegd door staf of MT’s hebben minder kans van slagen dan veranderingen die mede worden voorgedragen door medewerkers zelf. Lees ook: betrokkenheid vergroten.

De verandering van een starre naar een wendbare organisatie gaat niet vanzelf. Met de methodiek natuurlijk leiderschap krijgen organisaties ondersteuning om medewerkers wendbaar te maken waardoor de organisatie ook op lange termijn succesvol is.

  • Zijn jouw medewerkers alleen uitvoerders of ook meedenkers?
  • Mogen ze alleen meedenken of ook meebeslissen?
Zinvol werk geeft arbeidsvreugde

Duurzame inzetbaarheid

Zinvol werk vergroot en bevordert de inzetbaarheid van jouw medewerkers. Bekijk ook onze publicaties in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

Waardevol werk geeft energie en arbeidsvreugde

Door uit te zoeken wat mensen zinvol vinden, en vervolgens het werk daarop aan te passen kunnen mensen werk doen wat voor hun waardevol is. Daardoor ontstaat positieve energie en bevlogenheid. Meestal wordt vooral gekeken naar wat zinvol is voor de organisatie en moeten mensen zich daaraan aanpassen. Dat hoeft geen probleem te zijn mits datgene wat zinvol is voor de organisatie ook zinvol is voor de medewerker. Vaak is dat bij een nieuwe baan en een goede werving en selectie ook het geval.

Echter, zowel organisaties als mensen veranderen in de loop der tijd. De match tussen wat zinvol is voor de organisatie en wat zinvol is voor een medewerker kan dan onder druk komen te staan. Werkplezier en resultaten zullen dan verminderen. Als het goed is vinden er regelmatig gesprekken plaats tussen leidinggevende en medewerker en wordt over en weer feedback gegeven om de afstemming actueel te houden.

In sommige organisaties is er echter slechts 1 keer per jaar een beoordelingsgesprek. Er vindt dan een analyse plaats van wat goed gaat en wat niet goed gaat en meestal moet de medewerker gaan werken aan punten die niet goed gaan. Die medewerker moet dan veel moeite doen om iets wat hij niet goed kan te verbeteren. Dit gaat altijd ten koste van iets wat hij of zij heel goed kan en werkt hooguit middelmatigheid in de hand. Veel beter werkt het om te onderzoeken wat een medewerker goed kan, weten waar hij /zij energie van krijgt en daar zijn of haar taken op aan te passen. Dan ontstaat bevlogenheid.

  •  Pas jij het werk aan, aan jouw medewerker, of moet jouw medewerker zich aanpassen aan het werk?

Werk en gezondheid, doel of middel?

De ideeën over werk en gezondheid zijn de laatste jaren fors veranderd. Vroeger was gezondheid volgens de definitie van WHO; een toestand van fysiek, sociaal en psychisch welbevinden. Een soort ideaal doel dat vrijwel niemand volledig kan bereiken. In de nieuwe definitie is gezondheid ‘het vermogen om je te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden’. Gezondheid wordt daarbij meer als middel gezien en niet als doel.

Bij werk zie je het tegenovergestelde. Vroeger was werk een noodzakelijk kwaad, een middel om in je levensonderhoud te voorzien. Nu is werk voor veel mensen een levensdomein waarin je ambities wilt verwezenlijken. Je werkt tegenwoordig niet meer alleen voor geld; werk moet ook bijdragen aan waarden als welzijn, geluk, of creativiteit. De waarde van werken zit dus niet alleen in het resultaat ofhet product, maar juist in het werken zelf. Werk is van middel een doel geworden. (van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie).

Persoonlijke drijfveren

Dit artikel is geschreven in de serie: persoonlijke drijfveren.

Persoonlijke drijfveren

Carrière en werk

Training en coaching gericht op carrière en werk o.a. loopbaancoaching.

Carrière en werk

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.