Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Meewerkend leidinggevende vaak onvoldoende opgeleid

Meewerkend leidinggevenden (ook aangeduid als meewerkend voorman of voorvrouw) hebben vaak te weinig leidinggevende trainingen, cursussen of opleiding gevolgd. We zien soms dat het hoger management tal van opleidingen volgt, terwijl de meewerkend leidinggevende daarbij niet wordt betrokken.  

Meewerkend leidinggevende: training, cursus, opleiding

Daaruit blijkt een schromelijke onderschatting van de functie.  In dit artikel gaan we nader in op een aantal aspecten uit deze functie.

Om wat voor functies gaat het?

Meewerkend leidinggevenden komen wij tegen in de functie van voorman, voorvrouw, ploegleider, chef, ploegchef, uitvoerder, projectleider, 1e operator, productieleider of teamleider. In onze praktijk zien we dat de meewerkend voorman vaak is doorgegroeid naar een leidinggevende functie.

Meewerkend: wat is dat?

De zwaarte van het vraagstuk zit in het woord meewerkend. Dat betekent dat de voorman of voorvrouw geacht wordt gewoon mee te werken aan alle dagelijkse werkzaamheden zoals dat voor de benoeming in de functie ook gebeurde. Maar daarnaast mag de meewerkend leidinggevende ook nog leidinggeven of coördineren en dus taken uitvoeren zoals de aansturing van de ploeg, de planning, 1e aanspreekpunt voor klanten, de baas of directie etc.

Scholing, training en opleiding

In veel gevallen mag het management de benodigde cursussen en trainingen volgen terwijl deze trainingen niet worden ingezet als faciliteit voor de meewerkend voorman. Redenen die men aanvoert:

  • men is zeer praktisch ingesteld
  • ongeschikt voor de schoolbanken
  • men ziet het belang er gewoon niet van in

Onze ervaring is dat het beeld over de meewerkend voorman op misverstanden berust. Zij zijn wel degelijk te trainen en te coachen en hebben er ook behoefte aan. De uitroep 'had ik dit maar 10 jaar eerder geweten' horen wij regelmatig. Het zou het zoveel gemakkelijker hebben gemaakt bij de uitoefening van de functie.

Training praktisch leidinggeven

Spin in 't web

De zwaarte van de functie zit dus voor een deel in de dubbele functie die men moet vervullen. Enerzijds is men bezig met planning en coördinatie, anderzijds met de uitvoer van taken. De meewerkend voorman fungeert als spin in 't web. Aanspreekpunt voor klanten, collega's maar ook voor het managementteam. Omdat hij/zij vroeger zelf ook uitvoerend was, weet men doorgaans alles tot op detailniveau. Met als resultaat dat anderen veelvuldig een beroep doen op de kennis en vaardigheden van de meewerkend voorman.

Tussen de collega’s en erboven

De meewerkend leidinggevende staat dagelijks tussen zijn/haar collega’s. Dat is niet erg en in veel gevallen kan het zelfs een voordeel zijn. Echter: gaat het om aanspreken op negatief gedrag, corrigerend optreden dan is het ook vaak lastiger dan in een managementfunctie. Men krijgt vaak het verwijt dat men teveel met de wolven meehuilt of dat men teveel naar de zijde van de medewerkers hangt. De praktijk is echter weerbarstig. Iemand verwoorde het als volgt: ‘wanneer ik mijn collega aanspreek op bepaalde zaken dan heb ik daar de hele dag last van’. Dat geldt niet voor de manager die daarna weer op zijn kantoor gaat zitten.

Vermalen tussen management en medewerker

Meewerkend leidinggevenden worden soms vermalen tussen het hoger management enerzijds en de collega’s die men aanstuurt anderzijds.  Nu geldt over het algemeen dat middenkaderfunctie zwaar belast zijn. Dat geldt ook  hier. Meewerkend leidinggevende hebben soms het gevoel dat ze gesandwiched worden door boven en onder. In die zin kunnen ze het ook niet snel goed doen.  

Wat moet er gebeuren?

Belangrijk is dat u de meewerkend leidinggevende de juiste support en faciliteiten biedt. Qua opleiding en training adviseren wij een zeer praktische insteek (praktisch leidinggeven). Uitvoer kan verschillend zijn:

  • door individuele coaching (sessies van 1,5 uur om de 14 dagen)
  • door groepstraining wanneer er meerdere deelnemers zijn van uw organisatie (in dagdelen van 3 uur, dus geen hele dagen training)
  • door een combinatie van individuele coaching en groepstraining

Training leidinggeven voor het middenkader

Voor het middenkader hebben wij een aantal trainingen ontwikkeld zoals:

Leerdoelen

Bekijk leerdoelen voor de training basisvaardigheden leidinggeven. Ook geschikt voor doorgegroeide leidinggevenden.

Leerdoelen basisvaardigheden leidinggeven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook

Meer informatie

Training spreken in het openbaar

  • Datum: 18 november 2021 (9.30-16.00 uur)
  • Locatie: Amersfoort

Training spreken openbaar

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.