Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Meewerkend leidinggevende vaak onvoldoende opgeleid

Meewerkend leidinggevenden (ook aangeduid als meewerkend voorman of voorvrouw) hebben vaak te weinig leidinggevende trainingen, cursussen of opleiding gevolgd. Ik zie soms dat het hoger management tal van opleidingen volgt, terwijl de meewerkend leidinggevende daarbij niet wordt betrokken.  Daaruit blijkt een schromelijke onderschatting van de functie.  In dit artikel gaan we nader in op een aantal aspecten van deze functie.

Om wat voor functies gaat het?

Meewerkend leidinggevenden kom je tegen in de functie van voorman, voorvrouw, ploegleider, chef, ploegchef, uitvoerder, projectleider, 1e operator, productieleider of teamleider. In onze praktijk zien we dat de meewerkend voorman vaak is doorgegroeid naar een leidinggevende functie.

Meewerkend: wat is dat?

De zwaarte van het vraagstuk zit in het woord meewerkend. Dat betekent dat de voorman of voorvrouw geacht wordt gewoon mee te werken aan alle dagelijkse werkzaamheden zoals dat vóór de benoeming in de functie ook gebeurde. Maar daarnaast mag de meewerkend leidinggevende ook nog leidinggeven of coördineren en dus taken uitvoeren zoals de aansturing van de ploeg, de planning, 1e aanspreekpunt voor klanten, de baas of directie etc.

Meewerkend leidinggevende: training, cursus, opleiding

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen?

Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Training basisvaardigheden

Bekijk de training basisvaardigheden leidinggeven voor leidinggevenden en managers. Zowel individueel aanbod als groepstraining wanneer meerdere leidinggevenden uit jouw organisatie deze training willen volgen.

Training basisvaardigheden leidinggeven

Scholing, training en opleiding

In veel gevallen mag het management de benodigde cursussen en trainingen volgen terwijl deze trainingen niet worden ingezet als faciliteit voor de meewerkend leidinggevende. Redenen die men aanvoert:

  • Men is zeer praktisch ingesteld
  • Ongeschikt voor de schoolbanken
  • Men ziet het belang er gewoon niet van in

Mijn ervaring is dat het beeld over de meewerkend voorman op misverstanden berust. Zij zijn wel degelijk te trainen en te coachen en hebben er ook behoefte aan. De uitroep 'had ik dit maar 10 jaar eerder geweten' hoor ik regelmatig. Het zou het zoveel gemakkelijker hebben gemaakt bij de uitoefening van de functie.

Spin in 't web

De zwaarte van de functie zit dus voor een deel in de dubbele functie die men moet vervullen. Enerzijds is men bezig met planning en coördinatie, anderzijds met de uitvoer van taken. De meewerkend voorman fungeert als spin in 't web. Aanspreekpunt voor klanten, collega's maar ook voor het managementteam. Omdat men vroeger zelf ook uitvoerend was, weet men doorgaans alles tot op detailniveau. Met als resultaat dat anderen veelvuldig een beroep doen op de kennis en vaardigheden van de meewerkend leidinggevende.

Tussen de collega’s en erboven

De meewerkend leidinggevende staat dagelijks tussen zijn/haar collega’s. Dat is niet erg en in veel gevallen kan het zelfs een voordeel zijn. Echter: gaat het om aanspreken op negatief gedrag, corrigerend optreden dan is het ook vaak lastiger dan in een managementfunctie. Men krijgt vaak het verwijt dat men teveel met de wolven meehuilt of dat men teveel naar de zijde van de medewerkers hangt. De praktijk is echter weerbarstig. Iemand verwoordde het als volgt: ‘wanneer ik mijn collega aanspreek op bepaalde zaken dan heb ik daar de hele dag last van’. Dat geldt niet voor de manager die daarna weer op zijn kantoor gaat zitten.

Vermalen tussen management en medewerker

Meewerkend leidinggevenden worden soms vermalen tussen het hoger management enerzijds en de collega’s die men aanstuurt anderzijds.  Nu geldt over het algemeen dat middenkaderfuncties zwaar belast zijn. Dat geldt ook hier. Meewerkend leidinggevende hebben soms het gevoel dat ze gesandwiched worden door boven en onder. In die zin kunnen ze het ook niet snel goed doen.  

Wat moet er gebeuren?

Belangrijk is dat de meewerkend leidinggevende de juiste support en faciliteiten geboden krijgt. Qua opleiding en training adviseer ik een zeer praktische insteek (training praktisch leidinggeven). Uitvoer kan verschillend zijn:

  • Door individuele coaching (sessies van 1,5 uur om de 14 dagen)
  • Door groepstraining wanneer er meerdere deelnemers zijn van jouw organisatie
  • Door een combinatie van individuele coaching en groepstraining

Training leidinggeven voor het middenkader

Voor het middenkader hebben wij een aantal trainingen ontwikkeld zoals:

Leerdoelen

Bekijk leerdoelen voor de training basisvaardigheden leidinggeven. Geschikt voor startende leidinggevenden en voor doorgegroeide leidinggevenden.

Leerdoelen basisvaardigheden leidinggeven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuwste e-book: talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!

Je kunt nu het nieuwste e-book (PDF) aanschaffen van Jan Stevens over: talenten en kwaliteiten, jouw houvast en zekerheid.

Je kunt ook de boekpresentatie van 27 januari gratis terugkijken. Inschrijven?

Talenten en kwaliteiten / e-book

Meer informatie?

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.