Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Leidinggevende hangt teveel naar de zijde van de medewerkers

Teveel naar de zijde van de medewerkers hangen is een valkuil voor zeker de leidinggevende die is doorgegroeid vanaf de werkvloer. In dit artikel gaan we in op de vraag wat dat precies omvat en hoe u daar mee moet omgaan.

Niet ondergeschikt opstellen als leidinggevende

Ouwe jongens krentenbrood

Vroeger was u collega’s onder elkaar. Wellicht had u wel eens een grapje over de directie, over het beleid of over uw leidinggevende. Nu bent uzelf leidinggevende. Dat kan reden zijn om te proberen nog steeds vriendjes met uw collega’s te zijn. Een valkuil is om té informeel met uw collega’s om te gaan. Er worden vaak tal van verklaringen gebruikt om dit gedrag goed te praten zoals:

 • ik ben maar een gewoon mens gebleven d.w.z. ik voel me niets meer dan een ander
 • we hebben een platte organisatie en korte lijnen
 • we gaan vriendschappelijk met elkaar om

Organisatiebelang en medewerkersbelang

Wat ons betreft mag u best vriendschappelijk met elkaar omgaan. U hoeft zich als leidinggevende ook niet meer of anders te voelen dan uw collega’s. Waar het om gaat is dit: u vertegenwoordigt nog meer dan vroeger (toen u geen leidinggevende was) het organisatiebelang. Uiteraard stemt u dat waar mogelijk af op het belang van de individuele medewerker. Soms zijn belangen echter strijdig. Wie te informeer is kan het organisatiebelang uit het oog verliezen en geeft onvoldoende invulling aan de eigen managementfunctie.

Stel u niet ondergeschikt op!

Soms bezigt men de uitdrukking voor leidinggevenden: ‘je moet niet met de wolven meehuilen’.  Daarmee bedoelt me vaak: je moet het organisatiebelang vertegenwoordigen en niet met de medewerker zijn klaagzangen meehuilen. U mag er best tegenin gaan, organisatiebelangen verdedigen of voorop stellen, uitleggen waarom managementkeuzes gemaakt zijn. Leidinggevenden vinden dat nog wel eens moeilijk. Men probeert vriendje te blijven van de medewerker of men wil aardig gevonden worden. In feite stelt u zichzelf dan ondergeschikt op. De kunst is dat u wel boven uw medewerkers gaat staan en voldoende afstand inbouwt tussen u en de medewerker.

Boven de medewerker staan

Met de wolven meehuilen: in diepere zin!

Toch leggen wij in diepere zin nog wat accent op het meehuilen met de wolven. Want de andere kant is net zo waar: u hoeft ook niet met de directie en managers mee te huilen wanneer u een andere mening bent toegedaan.  Uw functie veronderstelt namelijk dat u ook het belang van uw team en van uw medewerkers vertegenwoordigt en behartigt. Best een moeilijk functie vindt u niet? Altijd zit u tussen twee vuren in. Of zoals iemand het uitlegde: ‘we zijn het pispaaltje van boven en van onderen’. Echter: U vervult een scharnierfunctie tussen het hoger management en de medewerker. Doorgegroeide leidinggevenden hebben soms de valkuil om teveel de belangen van de medewerkers te behartigen en te weinig de belangen van de organisatie of van het hoger management uit te dragen. Een leerdoel is om de organisatievisie uit te dragen en het organisatiebelang te vertegenwoordigen.

Oorzaak

Er zijn diverse oorzaken maar we noemen er een paar:

 • wie doorgroeit vanaf de werkvloer naar een leidinggevende functie heeft soms de neiging zich teveel te vereenzelvigen met de medewerkers. Vroeger was men immers collega van elkaar, werden zaken informeel besproken en nu moet men toch op iets meer afstand staan van de voormalig collega's.
 • doorgegroeide leidinggevenden kennen alle processen vanaf de werkvloer en in feite is hun leerdoel om meer strategisch te denken en niet alles operationeel en praktisch te willen invullen
 • in middenkaderfunctie wordt mens soms vermalen tussen het managementbelang en het belang van de medewerker op de werkvloer

Ontwikkeling managementvaardigheden

Ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden is essentieel voor de doorgegroeide leidinggevende. Daarbij kunt u denken aan zaken als:

 • communicatie en gesprekstechnieken voor de leidinggevende
 • motiveren van medewerkers
 • delegeren en loslaten
 • omgaanmet conflicten
 • zaken als het functioneringsgesprek of het beoordelingsgesprek

Overigens is een leerdoel voor veel organisaties om leidinggevenden niet zonder training, cursus of opleiding de functie toe te kennen.

Leerdoel voor de doorgeroeide leidinggevende: strategisch denken

Een leerdoel voor de doorgegroeide leidnggevenden inzake de training van collega tot leidinggevende is strategisch meedenken vanuit het organisatiebelang en zich minder te vereenzelvigen met de medewerkers of het team. Lees ook: leidinggevende moet boven de medewerkers staan.

Training leidinggeven voor het middenkader

Voor het middenkader hebben wij een aantal trainingen ontwikkeld zoals:

Leerdoelen

Bekijk leerdoelen voor de training basisvaardigheden leidinggeven. Ook geschikt voor doorgegroeide leidinggevenden.

Leerdoelen basisvaardigheden leidinggeven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

E-book: HSP label of labiel?

E-book met als titel: hoogsensitief, label of labiel? Bestel dit ebook via de webshop!

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.