Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Leidinggevende hangt te veel naar de zijde van de medewerkers

Teveel naar de zijde van de medewerkers hangen is een valkuil voor zeker de leidinggevende die is doorgegroeid vanaf de werkvloer. In dit artikel ga ik in op de vraag wat dat precies omvat en hoe je daar mee moet omgaan.

Ouwe jongens krentenbrood

Vroeger was je collega’s onder elkaar. Wellicht had je weleens een grapje over de directie, over het beleid of over jouw leidinggevende. Nu ben je zelf leidinggevende. Dat kan reden zijn om te proberen nog steeds vriendjes met jouw medewerkers te zijn. Een valkuil is om té informeel met jouw medewerkers om te gaan.

Er worden vaak tal van verklaringen gebruikt om dit gedrag goed te praten zoals:

 • Ik ben maar een gewoon mens gebleven d.w.z. ik voel me niets meer dan een ander
 • We hebben een platte organisatie en korte lijnen
 • We gaan vriendschappelijk met elkaar om

Je moet je als leidinggevende niet ondergeschikt opstellen

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen?

Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Training basisvaardigheden

Bekijk de training basisvaardigheden leidinggeven voor leidinggevenden en managers. Zowel individueel aanbod als groepstraining wanneer meerdere leidinggevenden uit jouw organisatie deze training willen volgen.

Training basisvaardigheden leidinggeven

Organisatiebelang en medewerkersbelang

Wat mij betreft mag je best vriendschappelijk met elkaar omgaan. Je hoeft je als leidinggevende ook niet meer of anders te voelen dan jouw medewerkers. Waar het om gaat is dit: jij vertegenwoordigt nog meer dan vroeger (toen je geen leidinggevende was) het organisatiebelang. Uiteraard stem je dat waar mogelijk af op het belang van de individuele medewerker. Soms zijn belangen echter strijdig. Wie te informeel is kan het organisatiebelang uit het oog verliezen en geeft onvoldoende invulling aan de eigen managementfunctie.

Stel je niet ondergeschikt op!

Soms bezigt men de uitdrukking voor leidinggevenden: ‘je moet niet met de wolven meehuilen’.  Daarmee bedoelt men vaak: je moet het organisatiebelang vertegenwoordigen en niet met de klaagzangen van de medewerker meehuilen. Je mag er best tegenin gaan, organisatiebelangen verdedigen of vooropstellen, uitleggen waarom managementkeuzes gemaakt zijn. Leidinggevenden vinden dat nog weleens moeilijk. Men probeert vriendje te blijven van de medewerker of men wil aardig gevonden worden. In feite stel je jezelf dan ondergeschikt op. De kunst is dat je wel boven jouw medewerkers gaat staan en voldoende afstand inbouwt tussen jou en de medewerker.

Boven de medewerker staan

Met de wolven meehuilen: in diepere zin!

Toch leg ik in diepere zin nog wat accent op het meehuilen met de wolven. Want de andere kant is net zo waar: je hoeft ook niet met de directie en managers mee te huilen wanneer je een andere mening bent toegedaan. Jouw functie veronderstelt namelijk dat je ook het belang van jouw team en van jouw medewerkers vertegenwoordigt en behartigt. Best een moeilijke functie vind je niet? Altijd zit je tussen twee vuren in. Of zoals iemand het uitlegde: ‘we zijn het pispaaltje van boven en van onderen’. Echter: je vervult een scharnierfunctie tussen het hoger management en de medewerker. Doorgegroeide leidinggevenden hebben soms de valkuil om te veel de belangen van de medewerkers te behartigen en te weinig de belangen van de organisatie of van het hoger management uit te dragen. Een leerdoel is om de organisatievisie uit te dragen en het organisatiebelang te vertegenwoordigen.

Oorzaak

Er zijn diverse oorzaken van een te informele omgang met voormalige collega's maar ik noem er een paar:

 • Wie doorgroeit vanaf de werkvloer naar een leidinggevende functie heeft soms de neiging zich teveel te vereenzelvigen met de medewerkers. Vroeger was men immers collega van elkaar, werden zaken informeel besproken en nu moet men toch op iets meer afstand staan van de voormalige collega's.
 • Doorgegroeide leidinggevenden kennen alle processen vanaf de werkvloer en in feite is hun leerdoel om meer strategisch te denken en niet alles operationeel en praktisch te willen invullen
 • In een middenkaderfunctie wordt men soms vermalen tussen het managementbelang en het belang van de medewerker op de werkvloer

Ontwikkeling managementvaardigheden

Ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden is essentieel voor de doorgegroeide leidinggevende. Daarbij kun je denken aan zaken als:

 • Communicatie en gesprekstechnieken voor de leidinggevende
 • Motiveren van medewerkers
 • Delegeren en loslaten
 • Omgaan met conflicten
 • Zaken als het functioneringsgesprek of het beoordelingsgesprek

Overigens is een leerdoel voor veel organisaties om leidinggevenden niet zonder training, cursus of opleiding de functie toe te kennen.

Leerdoel voor de doorgeroeide leidinggevende: strategisch denken

Een leerdoel voor de doorgegroeide leidinggevende inzake de training van 'collega tot leidinggevende' is strategisch meedenken vanuit het organisatiebelang en zich minder te vereenzelvigen met de medewerkers of het team. Lees ook: leidinggevende moet boven de medewerkers staan.

Training leidinggeven voor het middenkader

Voor het middenkader hebben wij een aantal trainingen ontwikkeld zoals:

Leerdoelen

Bekijk leerdoelen voor de training basisvaardigheden leidinggeven. Geschikt voor startende leidinggevenden en voor doorgegroeide leidinggevenden.

Leerdoelen basisvaardigheden leidinggeven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.