Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Vechten of vluchten en vermijden bij stress en verandering

Vechten of vluchten (vermijden) is een natuurlijke reactie van ieder mens bij veranderingen en stress. We ervaren stress: binden we de strijd aan of steken we de kop in t zand? Beide werkt niet! Hoe kun je daar mee leren omgaan?

Stress: vluchten of vechten

Vermijden of het gevecht aangaan

Bij stress speelt het een rol maar ook bij veranderingen (zie leerdoel omgaan veranderingen). De eerste reactie is: we gaan vluchten (we doen alsof het er niet is) of we gaan vechten (we bestrijden de situatie).

Wat is vluchten?

Vluchten is ontkennen: net doen alsof er niets aan de hand is. We hebben daar tal van manieren voor zoals:

 • weglopen
 • wegkijken
 • het gesprek over een andere boeg gooien
 • allergiegedrag vertonen
 • verslaving
 • ontkennen
 • de waarheid niet willen horen en dus ontlopen
 • conflictvermijding
 • probleem vermijdend gedrag
 • uitstelgedrag

Wanneer vluchten en vermijden we?

Vluchten komt voor wanneer er moeilijkheden zijn die stress opleveren. Vooral ook moeilijkheden waar we zelf geen invloed ophebben, onopgeloste vragen, gezeur, conflicten, trammelant, zorgen, financiële problemen, narigheid. Ook bij veranderingen is vluchtgedrag mogelijk.  

Waarom?

Waarom is er vermijdingsgedrag? Enerzijds komt dat vanuit angst als primaire reactie op gevaar, bedreiging of confrontaties. Anderzijds omdat we het geleerd hebben. Negatieve ervaringen, overtuigingen, kunnen ervoor zorgen dat we gaan vluchten bij gevaar. Het kan ook zijn dat we de realiteit niet onder ogen durven zien of dat we ons mentaal niet in staat voelen om het vraagstuk bij de kop te pakken (en dus gaan we ontwijken).

In je hoofd vluchten: allergiegedrag

Vluchten is ontkennen: net doen alsof er niets aan de hand is. Of de situatie heel verstandelijk benaderen. Vluchten is een vorm van gelatenheid, zelfmedelijden en zelfbeklag, zogenaamde onverschiligheid maar heeft alles te maken met emotionele overbeladenheid en zelfbescherming.  Vluchten is ook: jezelf slachtoffer voelen en jezelf voortdurend beschuldigen.

 • het is niet anders
 • je kunt er niks aan doen
 • je verandert er toch niets aan
 • het is zoals het is
 • je moet het maar aanvaarden

Wat is vechten?

De andere vorm is vechtgedrag of de strijd aanbinden. De stress of verandering willen aanpakken door ertegen te vechten. Ook al is er niets aan te doen. Vechten is wat anders dan de situatie onder ogen zien. Een manier om te vechten is de ander te beschuldigen van de ontstane situatie.  Daarbij kunt u denken aan zaken als:

 • in de verdediging schieten: defensief handelen
 • een weerwoord hebben
 • de confrontatie aangaan
 • dramatiseren
 • de strijd aanbinden
 • in verzet komen
 • vanuit boosheid reageren
 • de discussie aangaan
 • agressief reageren
 • gemene opmerkingen maken

Onder ogen zien en incasseren

Vluchten en vechten is wat anders dan de situatie onder ogen zien en incasseren. Er kunnen situaties zijn die u niet wilt, die niet hadden mogen voorkomen, waar u de dupe van bent, waardoor u benadeeld bent! Er kunnen situaties zijn die u verdriet, woede, boosheid en ongeloof opleveren. Dat is aangrijpend, begrijpelijk en emotioneel. Maar er zal toch een dag moeten komen waarop u leert incasseren en waarop u de verantwoordelijkheid weer oppakt om uw situatie verder vorm te geven.

Leerdoel: incasseren en de situatie eerlijk onder ogen zien

Het leerdoel wat hieraan ten grondslag ligt is om eerlijk naar uw situatie te kijken, de balans op te maken en te incasseren.

Leerdoelen gericht op stressreductie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor coaching gericht op stressreductie voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen gericht op stressreductie

Verwante informatie

Wilt u meer informatie over coaching gericht op vermindering van stress?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens