Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Conflictvermijdend: hekel aan confrontaties?

Merkt u dat u conflicten snel vermijd? Gaat  u de confrontatie snel uit de weg? Hebt u een hekel aan aanvaringen, botsingen, tegenover elkaar staan, onaangename ontmoetingen.  Vermijdt u spanningen, tegengestelde belangen en behoeften? Dit artikel gaat over conflict vermijdend gedrag en de oorzaken en gevolgen hiervan. We gaan o.a. in op:

Vermijden van conflicten in uw relatie

Conflictvermijdend gedrag: confrontaties uit de weg gaanVermijdt u conflicten in uw relatie? We noemen dat wel het ‘oude liegen’. Want laten we eerlijk zijn: conflictvermijdende mensen zijn er zolang de wereld bestaat. U bent echt niet de eerste. Voorbeelden?

 • U zegt tegen uw partner dat u wel  mee wilt naar het feestje van uw vrienden maar eigenlijk hebt u er geen zin in
 • Het verjaardagsfeestje duurde u veel te lang: u had al lang naar huis gewild maar uw partner bleef maar hangen
 • Wat u betreft had die nieuwe auto wel € 10.000 goedkoper mogen zijn maar u dacht: ‘die confrontatie ga ik maar niet aan’.

Kortom:  u doet dingen tegen uw zin in of u laat dingen na (tegen uw zin) om ellende te vermijden.

Op uw werk

Wanneer u thuis conflicten uit de weg gaan, zult u het op uw werk ook wel doen. Merkt u dat u soms:

 • Ja zegt op zaken die u niet wilt (u wordt gevraagd om over te werken en ondanks dat het niet past, probeert u het toch rond te krijgen)
 • Zich niet uitspreekt wanneer bepaalde zaken u irriteren
 • Zich stil houdt wanneer bepaalde collega’s opmerkingen maken (ook al weet u dat ze niet kloppen of dat ze onterecht zijn?)
 • Boos wegloopt zonder dat u laat merken dat u boos bent?

Wat is een conflict?

Een conflict is een tegenstrijdig belang of een tegenstrijdig doel. Wanneer u er alles van weten wilt kunt u ook onze leerdoelen over conflicthantering lezen. Maar in feite is een tegenstrijdig belang tussen organisatie en medewerker heel gewoon. Het kan wel spanning geven maar het is een normale gezonde situatie. En zeker geen reden om het uit de weg te gaan.

Inzicht in conflictstijlen

Voor leidinggevenden

Ook als leidinggevende kunt u conflict vermijdend zijn. U bent gericht wellicht op een goede werksfeer en onderlinge harmonie of zoals iemand het uitdrukte: 'ik heb een hekel aan gedoe'.. Wanneer u daarin doorslaat wordt het moeilijk voor u om mensen op gedrag aan te spreken zeker wanneer het ongewenst gedrag is. Hoewel u wel zaken signaleert die u anders zou willen zien bij uw medewerkers hebt u de neiging om de brij heen te draaien. U hebt geen behoefte aan een conflict met een medewerker of met uw teamleden.

Knelpunten die u ervaart

Knelpunten die hieruit naar voren kunnen komen zijn o.a.:

 • Een aantal zaken blijft onbenoemd en onuitgesproken binnen uw team
 • Het heeft een negatieve werking op de onderlinge sfeer
 • Het kan u een gevoel van boosheid en/of machteloosheid opleveren

Conflict als kans: zonder wrijving geen glans

Meestal is een conflict een unieke kans om teamleden met de neus dezelfde kant op te krijgen of om een bepaalde verandering te bewerkstelligen. Een conflict uit de weg gaan zal u alleen maar belemmeren.

Beter met conflicten leren omgaan in een leidinggevende functie?

Wilt u beter met conflicten leren omgaan in uw leidinggevende functie? De Steven is specialist in training en coaching voor leidinggevenden en managers. De training assertief leidinggeven voeren wij uit voor leidinggevenden als groepstraining en individueel coachingstraject. We hebben nog veel meer  leerdoelen persoonlijke ontwikkeling voor leidinggevenden  voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht  bekijken met alle leerdoelen voor leidinggevenden.

Assertief leidinggeven

Oorzaken conflictmijdend gedrag

We noemen een aantal oorzaken voor conflict mijdend gedrag:

 • U wilt iedereen te vriend houden en de kool en de geit zoveel mogelijk sparen
 • U wilt aardig en leuk gevonden worden en u bent bang voor kritiek of afwijzing
 • U wilt het voor iedereen zo goed mogelijk doen en het zoveel mogelijk mensen naar de zin maken
 • U bent niet vertrouwd vanuit uw opvoeding met het omgaan met spanningen en tegenstellingen: conflicten ervaart u als bedreigend en onaangenaam
 • U ervaart onvoldoende zelfvertrouwen om u uit te spreken over bepaalde zaken
 • U voelt zich verbaal minder sterk en u bent bang dat u niet tegen de ander op kunt waardoor u zich maar stil houdt
 • U bent sociaal ingesteld en gericht op harmonie: uw valkuil is dat u zich teveel aanpast bij andere mensen.

Gevolgen

Een aantal gevolgen:

 • Er zijn zaken die onder de tafel blijven liggen: ze zijn niet besproken en hoe langer u wacht misschien zelfs wel onbespreekbaar
 • Ergens knaagt het en voelt u zich niet tevreden over uzelf. U wringt zich in alle bochten maar het helpt u niet vooruit!
 • De relatie met de ander wordt er niet beter op! Het kan zijn dat er geen confrontatie ontstaat tussen u en de ander maar stilzwijgen en een vorm van afstandelijkheid is ook niet wat u wilt
 • Het gaat ten koste van uw zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid
 • U krijgt een keer ruzie met uzelf: zaken die u niet uitspreekt besparen u een conflict met anderen maar veroorzaken vaak een conflict met uzelf!

Leerdoelen training conflicthantering

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de training conflicthantering voor u uitgewerkt U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen training conflicthantering

Training conflicthantering

Wilt u meer inzicht in de door u gehanteerde conflictstijl vergroten en daadwerkelijk vooruitgang boeken op uw leerdoelen?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens