Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Arbeidsuitval, arbeidsverzuim of ziekteverzuim voorkomen

Arbeidsuitval en arbeidsverzuim voorkomen is wellicht één van de belangrijkste verantwoordelijkheden voor leidinggevenden wanneer het over ziekteverzuim gaat. U zegt: dat gaat toch nooit lukken? En daarin hebt u gelijk! Verzuim voorkomt u niet. Waar het om gaat is: dat verzuim voorkomen waar u invloed op hebt.

Wat heeft invloed op verzuim?

Arbeidsuitval en ziekteverzuim voorkomenLeidinggevenden hebben vaak meer invloed op vermijdbaar verzuim dan ze zelf denken. Sterker nog: als leidinggevende kunt u er zelf een cruciale rol in vervullen. We noemen en paar voorbeelden:

  • Het creëren van een veilige werkomgeving waarbij regels van veiligheid strikt in acht worden genomen
  • Het creëren van een open en positief werkklimaat en prettige werksfeer binnen uw team
  • Het bevorderen van een veilige omgeving waarin teamleden elkaar feedback geven en elkaars kwaliteiten benutten
  • Het bevorderen van open werkrelaties binnen uw team maar ook met u als leidinggevende
  • Het waarderen en respecteren van uw medewerkers
  • Aandacht geven aan de teamleden: ook aan de persoonlijke omstandigheden
  • Anticiperen op problemen binnen het team

Vertrouwensrelaties opbouwen

Wanneer u als leidinggevende een vertrouwensrelatie opbouwt met uw medewerker, zult u zien dat verzuim gemakkelijker bespreekbaar is dan wanneer dit vertrouwen er niet of onvoldoende is. Medewerkers zullen zich namelijk eerder blootgeven over hun situatie maar ook over de eigen mogelijkheden en eigen onmogelijkheden. Medewerkers die zich gerespecteerd voelen, zijn eerder bereid mee te denken in oplossingen dan wanneer ze het gevoel hebben dat ze wantrouwend gecontroleerd voelen door de leidinggevende.

Ziekte hoeft niet altijd tot verzuim te leiden

Hoewel we weten dat het een oneliner is, noemen we het toch: ziekte hoeft niet altijd tot verzuim te leiden. Er is verschil tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Of om nog een oneliner uit de doos te pakken: ziekte overkomt je, verzuim is soms te voorkomen. Verzuim is legitiem wanneer de medewerker werkelijk niet in staat is om zijn functie uit te oefenen, om vervangende werkzaamheden uit te voeren of wanneer werk afbreuk doet aan zijn/haar herstel. Echter er zijn ook tal van andere situaties waarbij verzuim vermijdbaar kan zijn zoals:

Andere leerdoelen

De trainers van De Steven hebben nog meer leerdoelen voor u uitgewerkt gericht op 'verzuim en inzetbaarheid'.

Leerdoelen: verzuim en inzetbaarheid

Training en coaching

Bekijk onze training in het kader van verzuim en inzetbaarheid.

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach