Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Zingeving: een doel hebben in je leven

Zingeving is een behoefte en gaat over de waarde en de bedoeling van het leven. Wat voor betekenis heeft het leven voor u en wat is het doel van uw leven? Daarover gaat dit artikel. Wat gebeurt er als u zinloosheid of doelloosheid ervaart?

behoefte aan zingeving

Definitie en betekenis

Zingeving heeft alles te maken met waarde, betekenis en bedoeling.  Ons leven moet zinvol zijn en dat is het wanneer we van betekenis zijn of als ons leven een bedoeling heeft. Kortom zingeving heeft te maken:

 • met zaken die voor ons waarde hebben
 • met zaken die in ons leven betekenis hebben
 • met zaken die een bedoeling of doel hebben
 • met zaken betreffende het innerlijk van de mens (en niet het uiterlijk)

Hebt u er zin in?

We stellen de vraag vaak snel en ongemerkt: 'nou heb je er een beetje zin in?' Een oppervlakkige vraag waar een diepe gedachte achter zit van ongekende waarde. De vraag betekent eigenlijk: ‘heeft het zin voor u?’ of  ‘is het werk van betekenis voor u?’. Mooie vraag eigenlijk.

Stel we vervangen de vraag: ‘heb je zin om naar je werk te gaan’ door ‘heeft het werk betekenis voor jou?’

Of we vervangen de vraag: ‘heb je het naar je zin op je werk’ door ‘wat voor betekenis heeft het werk voor jou?’ en ‘heeft het werk nog toegevoegde waarde?’

Onvervulde behoefte: zinloos of doelloos

Zingeving en een doel hebben in uw leven is een behoefte. Is deze behoefte onvervuld dan komen er gevoelens als: zinloos, verveling, doelloos, futloos, energieloos etc. Omgaan met de bedreiging in de behoefte aan zingeving is een basis voor tal van leerdoelen in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Altijd ligt er een relatie tussen uw behoeften en uw  gevoelens. Onvervulde behoeften zorgen voor negatieve gevoelens. We hebben ze allemaal voor u uitgewerkt. Meer over gevoelens en behoeften?

Gevoelens en behoeften

Verschillende interpretaties

Uiteraard is er verschil van inzicht over wat waarde is, wat betekenis is en wat een bedoeling heeft. Ook daar spelen cultuur, opvoeding, normen en waarden een grote rol. De behoefte aan zingeving wordt op tal van manieren ingevuld.

 • Spirituele intelligentie (SQ)

  Tegenwoordig is er weer aandacht voor de SQ oftewel: de spirituele quotiënt. Spiritualiteit gaat over wat niet waarneembaar is met onze zintuigen of wat zintuigelijke waarneming te boven gaat. Zoals er verschil is in IQ (intellectuele quotiënt) of EQ (emotionele quotiënt), zo is er ook verschil in spirituele intelligentie. De één heeft meer zelfreflectie, zelfbewustzijn, zelfonderzoek dan de ander. De één heeft meer met meditatieve vormen dan de ander. Dat kan ook te maken hebben met opvoeding, cultuur en achtergrond.

 • Geloof en religie

  Spiritualiteit kan met religie te maken hebben, maar dat hoeft niet persé. Ook religie gaat over wat niet zintuigelijk waarneembaar is of wat boven onze macht is verheven. Religie gaat over geestelijke, onstoffelijke en immateriële zaken en kan betekenis aan het leven van mensen geven.

 • Zinvolle taken: bezieling en passie

  Zinvolle taken op uw werk geven arbeidsvreugde en werkplezier. Dat komt omdat uw werkzaamheden dan iets toevoegen en betekenis hebben. Wie bezieling en passie ervaart in zijn werk, heeft een waardevolle invulling voor zijn/haar behoefte aan zingeving gevonden.

Uw persoonlijke waarden

Merkt u dat zingeving voor u een belangrijke behoefte is? Weet u ook welke persoonlijke waarden dan uw drijfveren zijn? Of wilt u dat nader onderzoeken? Lees dan ons artikel over persoonlijke waarden.

Persoonlijke waarden

Zinzoeker of zinvinder: bent u dat?Zinzoeker

Bent u een zinzoeker of zinvinder? Is dat een talent dat bij u past? Dan weet u waarschijnlijk heel goed wat voor u van belang is en wat u zinvol vindt.

 • u zoekt altijd naar zin en betekenis van iets. Het moet voor u toegevoegde waarde hebben.
 • u weet voor uzelf heel goed wat zinvol werk is en u houdt daar ook aan vast. Anderen snappen soms niet waar u zich druk om maakt
 • uw behoefte aan zingeving is sterk aanwezig en u ervaart dat als de grotere dingen van het leven
 • u kunt principieel zijn en wellicht ook wel eens te principieel zijn in de zin dat anderen u star vinden als het gaat om vasthouden aan uw principes
 • u deelt uw principes graag met anderen en u ervaart verbinding met gelijkgezinden
 • bepaalde waarden en normen zijn leidend in uw leven
 • u voelt geen verbinding met oppervlakkige personen: graag houdt u diepgaande gesprekken
 • u bent trouw aan eigen opvattingen en u verloochent uw eigen waarden en normen niet
 • u staat ergens voor
 • u bent consciëntieus en gewetensvol
 • u bent integer
 • u wilt het wel van de daken schreeuwen wanneer u ergens iets van vindt alsof de hele wereld die mening ook toegedaan moet zijn.
 • soms bent u normatief voor anderen
 • u kunt soms té principieel zijn of halsstarrig overkomen
 • u houdt te weinig contact met  anderen zodat u niet altijd door hebt dat de belangstelling van de ander afneemt
 • u moet oppassen om niet moralistisch te zijn voor anderen of de moraalridder uit te hangen

Oppervlakkige of diepgaande contacten?

Deelt u graag uw vragen met betrekking tot zingevingsvraagstukken? Mag u graag ervaring uitwisselen over zingeving? Dan zoekt u waarschijnlijk een diepgaander contact (liever dan een oppervlakkig contact).  Wat is het verschil?

 • Oppervlakkige contacten gaan meer over de buitenkant, over materiele zaken, ze zijn losjes, vluchtig en wellicht luchtig.
 • Diepgaande contacten gaan over:
  • wat u bezig houdt
  • immateriële zaken
  • existentiële en de meer fundamentele waarden van het bestaan

Doelen stellen

Doelen stellen kan een manier zijn om vorm en inhoud aan uw leven te geven. Maar hoe stel je persoonlijke doelen en hoe zorg je dat je deze doelen haalt? Wij zijn u graag van dienst.

Behoeften

Dit artikel is geschreven in de serie behoeften.

Behoeften

Training en coaching

De Steven verzorgt training en coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling, carrière en loopbaan, organisatie- en teamontwikkeling. Wilt u een overzicht van onze  trainingen?

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook

Meer informatie

Training spreken in het openbaar

 • Datum: 18 november 2021 (9.30-16.00 uur)
 • Locatie: Amersfoort

Training spreken openbaar

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.