Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen

Vertrouwen leren geven en ontvangen in balans betekent enerzijds persoonlijke groei maar heeft ook direct betekenis binnen teams, organisaties en voor leidinggevenden.

Betekenis en definitie

Vertrouwen heeft vooral te maken met ‘bekend zijn met’. Wanneer het kind merkt dat het kan fietsen, ontstaat er vertrouwen dat hij/zij niet valt. Wanneer we kunnen autorijden en we zijn bekend met het verkeer dan voelen we ons veilig. We hebben er vertrouwen in.

In sommige landen zijn mensen zelfs vertrouwd geraakt met granaten. Vertrouwen is dus vooral: bekend zijn met. En wanneer we bekend zijn met …., ontstaat er een gevoel van veiligheid. Vertrouwen geven is van doorslaggevend belang in de relatie met de ander.

Vertrouwen geven en ontvangen

Training en coaching

Bekijk onze trainingen gericht op:

Training autonomie

Leerdoelen autonomie

Wat zijn de leerdoelen gericht op autonomie of persoonlijk leiderschap?

Bekijk ze hier!

Leerdoelen autonomie

In relaties

Dat geldt voor de relatie met jouw partner, kinderen maar ook in de relatie met de leidinggevende of medewerkers. Vertrouwen geven aan de ander heeft niets te maken met: zoek het lekker zelf uit of ze moeten maar bekijken hoe ze het doen. Dat noemen we juist gedrag vanuit de irritatiezone. Vertrouwen geven betekent:

 • ervan overtuigd zijn dat de ander in staat is om de juiste keuzes te maken (ook al zijn ze anders dan ik zou willen)
 • ervan overtuigd zijn dat de ander jou op de juiste momenten informeert
 • ervan overtuigd zijn dat de ander in zijn eigen behoeften kan voorzien
 • ervan overtuigd zijn dat de ander jouw hulp zelf inroept wanneer het niet lukt

Persoonlijke leerdoelen

Rond het thema vertrouwen zijn er diverse persoonlijke leerdoelen te benoemen.

Te goed van vertrouwen

Ben je te goed van vertrouwen? Dat noemen wij naïef. Je bent te kwetsbaar of te weinig alert.

Naïef en kwetsbaar

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Zelfvertrouwen is de basis voor vertrouwen. Wie zichzelf niet vertrouwt, zal een ander moeilijk vertrouwen kunnen geven.

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Wantrouwen

Gebrek aan vertrouwen levert gevoelens op van wantrouwen en achterdocht. Wat is dat gevoelens van wantrouwen of achterdocht?

Gevoelens van wantrouwen

Beschadigd vertrouwen

Is jouw vertrouwen beschadigd? Dat kan door wat je hebt meegemaakt! Ik noem een paar situaties. Misschien zit die er van jou niet bij maar herken je er toch een paar dingen in. Jouw vertrouwen is beschadigd:

 • omdat mensen misbruik hebben gemaakt van jouw loyaliteit, goedheid
 • omdat mensen zaken hebben doorverteld aan anderen die je hen hebt toevertrouwd
 • omdat mensen de zaken anders doorverteld hebben dan het geval was
 • omdat jouw naam  te grabbel is gegooid door anderen
 • doordat jouw relatie stuk liep en jouw partner jouw vertrouwen beschaamde
 • omdat afspraken niet werden nagekomen en men later misschien zelfs deed alsof die afspraken nooit zijn gemaakt
 • omdat je beschuldigd werd van iets waarvan je zeker weet dat het onterecht was
 • omdat mensen draaien, liegen en zich ten koste van jou verrijkt of verbeterd hebben

Beschadigd vertrouwen

Beschadigd vertrouwen

Misschien ben je terughoudend geworden doordat je jouw vertrouwen hebt verloren in mensen. Iemand zei: wanneer je de mensen leert kennen, ga je van de beesten houden. Misschien ken je die uitspraak ook wel. Het kan zorgen voor tal van gevoelens zoals: teleurstelling, apathie, boosheid of gelatenheid maar ook verdriet en boosheid.

 • Vertrouwen geven is loslaten

  Vertrouwen geven betekent loslaten. Loslaten is dus anders dan: zoek het maar uit of wat kan mij het schelen wat ze doen. Loslaten is vooral: geen controle willen hebben over iemand anders of over het leven van de ander. Loslaten betekent ook: iemand anders het proces gunnen.

 • Wantrouwen en angst

  Wanneer ik ZELF vertrouwen heb, zal ik gemakkelijker vertrouwen geven aan een ander. Ik denk dat hier een relatie tussen het één en het ander bestaat. Laat ik mij leiden door vertrouwen in de relatie met de ander of laat ik mij leiden door angst, wantrouwen en achterdocht. Wat ik zelf heb, kan ik geven en wat ik niet heb, kan ik niet geven.

  Vertrouwen geven is: bekend zijn met de ander. Je weet wie de ander is, je weet wat de ander kan, wat hij/zij in huis heeft aan kennis en vaardigheden. En daarom kun je loslaten. Die ander kan dingen net zo goed als jij of misschien nog wel beter.

Vertrouwen geven in leidinggevende functies

In leidinggevende functies is het geven van vertrouwen van cruciaal belang. Het speelt een rol bij delegeren en loslaten, coachend leidinggeven en zeker ook bij teamontwikkeling.

Delegeren

Vertrouwen speelt een grote rol wanneer de leidinggevende taken wil  delegeren bij de medewerker.

Vertrouwensbasis bij delegeren

Competentie

Vertrouwen geven is een competentie voor de leidinggevende en een belangrijke basis voor iedere manager.

Vertrouwen managen

Vertrouwen ontvangen

De spreuk is: wat je geeft dat ontvang je. Dus geef je vertrouwen dan krijg je het ook. Maar geef je wantrouwen, angst of achterdocht dan is de kans groot dat je dat ook ontvangt. Vertrouwen ontvangen heeft te maken met bekendheid. De ander weet wie je bent, wat je kunt, wat voor kennis en vaardigheid je in huis hebt. In de volksmond klinkt het: ‘je weet precies wat je aan hem hebt’ of ‘je kunt er altijd op aan’. Dat lukt alleen als je zelf ook weet wat je kunt. Want als je het niet weet, hoe kan de ander het dan weten?

Vertrouwen geven en ontvangen

Vertrouwen ontvangen is een cadeau. De ander ziet jou als serieus, als volwaardig. Dat betekent dat de ander jou kan loslaten wetend:

 • dat jij in staat bent om zelf keuzes te maken
 • dat jij in staat bent om in eigen behoeften te voorzien
 • dat jij in staat bent om hulpvragen te stellen als dat nodig is en dat je dat ook zult doen

Gebrek aan vertrouwen in teams en organisaties

Gebrek aan vertrouwen in teams en organisaties is funest. De kracht van deze onderbuikgevoelens is enorm en heeft een grote impact op de resultaten van jouw team of organisatie. Gebrek aan vertrouwen kan ontstaan door:

 • onduidelijkheid (de richting is niet helder)
 • medewerkers weten niet wat er van hen verwacht wordt
 • er is te weinig aandacht voor het team of de individuele medewerker
 • medewerkers zijn onzeker over eigen functioneren of over de toekomst

Onvoldoende vertrouwen binnen de organisatie

Communicatie en vertrouwen

Ook vertrouwen geven en ontvangen is direct te verbinden aan communicatie. Voorbeelden uit de praktijk?

 • 'ik moet nog zien of hij dat kan waarmaken’.
 • 'waar is hij toch mee bezig? Hij kan wel gek zijn’
 • 'dat weet ik niet hoor of me dat wel lukt’
 • 'je denkt toch zeker niet dat ik maar zo wat raak doe?’

De invloed van vertrouwen geven en ontvangen in de communicatie is bijzonder groot. Lees ook: communicatie vanuit de ouderrol.

Vertrouwen en loslaten

Wie geen vertrouwen heeft in de ander, zal nooit loslaten. Of je neemt de houding aan van: ‘kijk maar wat je doet, het interesseert mij niet ‘(laten vallen) of je laat niet los.

Training en coaching

Bekijk onze trainingen gericht op autonomie of bestel het e-book: persoonlijke ontwikkeling dat doe jezelf!

Persoonlijke ontwikkeling ebook

Bekijk e-book

Bestel de online training: autonomie en persoonlijk leiderschap!

In onze webshop kun je de training autonomie en persoonlijk leiderschap aanschaffen!

Online training autonomie

Meer informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.