Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Werk Energie Balans

Werk energie balans is een model dat ten grondslag ligt aan ‘gezond ondernemen’. Dit model gaat ervan uit dat werk energie kost, maar ook energie moet opleveren. Belangrijk is een balans tussen enerzijds de taakeisen die energie kosten en anderzijds de hulpbronnen in het werk en de persoonlijke hulpbronnen die energie opleveren. U mag best hoge taakeisen stellen aan uw medewerkers, als daar maar voldoende regelmogelijkheden tegenover staan waarmee medewerkers zelf invulling kunnen geven aan die hoge taakeisen.

Werk energie balans

Gezamenlijke verantwoordelijkheid werkgever en werknemer

De juiste werk-energie balans is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer. Uiteraard is de werknemer primair verantwoordelijk voor de juiste balans.

 • Wat kan de werknemer eraan doen?

  De werknemer kan daar zelf ook veel aan doen zoals:

 • Wat kan de werkgever eraan doen?

  Dat laat onverlet dat ook de werkgever verantwoordelijkheden heeft wanneer het gaat over de juiste energiebalans bij de medewerker.

  • heeft u zicht op de taakeisen en regelmogelijkheden?
  • heeft u de factoren in het werk die energie kosten goed in kaart? taakeisen, bureaucratie, werkdruk, fysieke belasting enz.
  • heeft u de hulpbronnen die nodig zijn ter compensatie van hoge taakeisen  op orde?
  • in hoeverre is er bij u sprake van taak duidelijkheid, taakvariatie, constructieve feedback  en autonomie?
  • zijn uw leidinggevenden in staat om de hulpbronnen aan te bieden?
  • Zijn de taken aangepast aan de talenten en kwaliteiten van uw medewerkers?
  • in hoeverre kunnen medewerkers een beroep doen op u of collega’s als ze advies nodig hebben? (Sociale ondersteuning)
  • houdt u ook rekening met de werk/privé afstemming van uw medewerker?

Verstoorde balans

Wanneer er sprake is van een verstoorde werk energiebalans kan dit leiden tot ziekte en zelfs verzuim. Vaak wordt dan ingegrepen door de organisatie om hier iets aan te doen maar feitelijk bent u dan te laat. Het voorzien in de juiste werk-energie balans is een betere en voordeliger strategie dan het bedenken van trajecten gericht op het herstellen van een verstoorde balans.

 • Oorzaken

  Oorzaken van een verstoorde werk-energiebalans kunnen divers zijn zoals:

  • de medewerker is onvoldoende competent en loopt op zijn tenen
  • de medewerker is overgekwalificeerd voor zijn functie en ervaart te weinig uitdaging in zijn functie
  • de medewerker is te weinig meegegroeid met de functie of de organisatie
  • de medewerker heeft moeite om grenzen te stellen en is te loyaal, voelt zich over-verantwoordelijk en overbetrokken
  • de medewerker past niet (meer) bij de organisatiecultuur
 • Klachten

  Klachten die voorkomen bij een verstoorde energiebalans zijn:

Duurzame inzetbaarheid

Dit artikel is geschreven in de serie over duurzame inzetbaarheid binnen organisaties.

Duurzame inzetbaarheid

Gezondheidsmanagement

Duurzame inzetbaarheid is onderdeel van ons programma  gezondheidsmanagement.

Gezondheidsmanagement

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach