Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Stijlen bij coachend leidinggeven | 4 stijlen

Stijlen bij coachend leidinggeven. Is jouw leerdoel om inzicht te krijgen in de stijlen van coachend leidinggeven om de taakvolwassenheid te bevorderen bij de medewerkers? Training en coaching kan je helpen.

Wat is coachend leiderschap eigenlijk?

Coachend leiderschap is voor leidinggevenden een zeer essentieel proces bij het delegeren van taken en verantwoordelijkheden, het ontwikkelen van medewerkers en het motiveren van medewerkers. Het doel is uiteindelijk om medewerkers taakvolwassen te maken.

Wat is taakvolwassen?

Jouw medewerker is taakvolwassen wanneer hij/zij de kennis, het (zelf)vertrouwen, de ervaring en de motivatie heeft om taken van jou over te nemen. Je kiest ervoor de eindverantwoordelijkheid voor taken over te dragen. Er is weinig directe sturing van jouw kant. Je wijst het werk aan en laat hem/haar het verder op eigen wijze uitvoeren. De communicatie met jouw medewerker (over gedelegeerde taken!) is beperkt en vooral gericht op het goed overbrengen van informatie. Daarbij zijn goede afspraken gemaakt over regelmatige terugkoppeling van resultaten. De bevoegdheid om binnen bepaalde werkzaamheden te beslissen draag je expliciet over aan jouw medewerker.

Stijlen coachend leidinggeven

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Training coachend leiderschap

Bekijk de training coachend leidinggeven. We verzorgen deze training individueel maar ook in groepen wanneer je meerdere collega's hebt, die interesse hebben in deze training.

Coachend leiderschap

Gedrag leidinggevende

De stijl van de leidinggevende verschilt per situatie op de volgende onderdelen:

 • Ondersteuning: weinig tot veel ondersteuning
 • Sturing: weinig tot veel sturing
 • Taak/relatie: focus op relatie of op taak.

Bekwaam en bereid

De stijl van de leidinggevende hangt af van de bekwaamheid en bereidheid van de medewerker.

 • Bekwaamheid van de medewerker

  Combinatie van kennis, ervaring en vaardigheden van de medewerker.

 • Bereidheid van de medewerker

  Combinatie van zelfvertrouwen, motivatie, toewijding van de medewerker.

Samengevat een viertal situaties:

 • Medewerker is onbekwaam en niet bereid
 • Medewerker is onbekwaam en bereid
 • Medewerker is bekwaam en niet bereid
 • Medewerker is bekwaam en bereid

Bekwaam en bereid

Bekwaamheid en bereidheid

Vier rollen voor de leidinggevende

We benoemen een viertal rollen voor de leidinggevende:

 • Instrueren en controleren
 • Bijsturen en overtuigen
 • Coachen en overleggen
 • Delegeren en loslaten

Instrueren en controleren (stijl 1)

De rol van jou als leidinggevende is sturend. Je geeft instructie en opdrachten. Jouw medewerker heeft nog weinig ruimte om de taak naar eigen inzicht uit te voeren omdat dit inzicht nog niet aanwezig is. Het doel is om de medewerker op een hoger plan te krijgen zodat hij/zij zich ontwikkelt en dit inzicht op termijn wel ontstaat. Stijl 1 is van belang:

 • Wanneer jouw medewerker nog onvoldoende zicht heeft op wat er van hem/haar verwacht wordt.
 • Hij/zij nog onzeker is over de taak.
 • Hij/zij weinig kennis en ervaring heeft.

Valkuilen

 • Je steekt te weinig tijd in voorbereiding.
 • Jouw instructie is te globaal en onvolledig.
 • Jouw instructie gaat te snel, omdat de taken die je moet uitleggen voor jou routine zijn of te vanzelfsprekend.
 • Je toetst niet of onvoldoende of jouw medewerker het nu wel weet en kan.
 • Je stelt jouw eigen vakmanschap als norm en werpt daarmee een te hoge drempel op.

Leiden en sturen: kenmerken stijl 1

Een kenmerk van stijl 1 is dat de leidinggevende veel sturing geeft. Instructievaardigheden zijn daarbij van groot belang. De medewerker is beginner. Hij/zij heeft weinig bekwaamheid (lees: competenties of vaardigheid) om de nieuwe taken uit te voeren. Maar de bereidheid (motivatie, willen) is zeker aanwezig.

Instrueren en controleren: coachend leiderschap

Bijsturen en overtuigen (stijl 2)

Kenmerk voor bijsturen en overtuigen is dat er communicatie in twee richtingen is. Je coacht proactief, stelt vragen en probeert de medewerker in alle opzichten te helpen om de benodigde deskundigheid te bevorderen. Stijl 2 heb je nodig:

 • Wanneer de medewerker behoefte heeft aan ondersteuning.
 • Wanneer de medewerker wel gemotiveerd is voor zijn/haar taak maar nog onvoldoende bekwaam. Hij/zij beheerst de taak nog onvoldoende.

Valkuilen

 • Je benoemt alleen wat fout gaat
 • Je kunt je onvoldoende verplaatsen in de problemen zoals jouw medewerker die ervaart.
 • Je geeft geen of te weinig feedback op problemen m.b.t. het uit te voeren werk.
 • Je laat de matige werkuitvoering te lang lopen zonder in te grijpen.
 • Je laat jouw medewerker met zijn/haar vragen en problemen in de kou staan.
 • Je geeft te weinig blijk van jouw vertrouwen en steun.
 • Je zit er te veel ‘bovenop’, waardoor jouw medewerker moeilijk eigen initiatieven kan tonen of ontplooien.

Begeleiden: kenmerken stijl 2

Begeleiden is het kenmerk van de tweede stijl. De medewerker bouwt al enige vaardigheden op maar voelt zich nog onzeker. De leidinggevende vervult een actieve rol richting de medewerker oftewel: een proactief coachende rol. Belangrijk is dat de medewerker wordt gestimuleerd om verder te gaan en zich de taken eigen te maken. Stimuleren motiveert enorm in deze fase.

Bijsturen en overtuigen: coachend leiderschap

Overleggen en samenwerken (stijl 3)

Je steunt, adviseert en geeft vertrouwen. Je spreekt jouw medewerker aan op deskundigheid en begeleidt bij het aanpakken van het probleem dat voorligt.

Wat je nastreeft is dat het probleem scherp is geformuleerd, verhelderd wordt en zo mogelijk opgelost waardoor jouw medewerker meer zelfvertrouwen ontwikkelt om het probleem aan te pakken. Belangrijk is dat hij/zij zich door jou begrepen en gerespecteerd voelt. Wanneer gebruik je stijl 3?

 • Als de medewerker weet wat er van hem/haar wordt verwacht
 • Hij/zij heeft voldoende kennis en ervaring om de taak goed uit te voeren.

Kortom: de kennis en ervaring is wel aanwezig maar hij/zij durft niet goed, kan de verantwoordelijkheid (nog) niet aan of er zijn omstandigheden waardoor de motivatie ontbreekt.

Valkuilen

 • Je bent geïrriteerd omdat je wel weet dat de medewerker het kan terwijl er naar jouw idee onvoldoende motivatie is
 • Je luistert onvoldoende naar wat er werkelijk aan de hand is.
 • Je negeert het probleem of je geeft er te weinig aandacht aan
 • Je coacht te weinig en dringt jouw mening of oplossing op aan jouw medewerker.

Steunen: kenmerk stijl 3

Kenmerkend voor de derde stijl is steunen en supporten. De medewerker groeit in zijn/haar bekwaamheden maar bij knelpunten, onverwachte situaties weet hij/zij zich nog geen raad. Daarom is overleg met de leidinggevende noodzakelijk. Dat kan bijvoorbeeld door elkaar regelmatig op te zoeken of via het bilateraal overleg.

Coachen en overleggen: coachend leiderschap

Delegeren en loslaten (stijl 4)

Delegeren doe je als jouw medewerker de kennis, het (zelf)vertrouwen, de ervaring en de motivatie heeft om taken van jou over te nemen. Je kiest ervoor de verantwoordelijkheid (want eindverantwoordelijk blijft altijd de leiding) voor taken over te dragen.

De stijl van leidinggeven wordt gekenmerkt door een grote aandacht voor de zelfwerkzaamheid van jouw medewerker. Je laat hem/haar vrij in zijn/haar vakmanschap.

Valkuilen

 • Je draagt wel de verantwoordelijkheid over, maar niet de bevoegdheid.
 • Je geeft de medewerker ruimere bevoegdheden dan nodig zijn voor het bereiken van de gewenste resultaten.
 • Jouw medewerker zegt wel ‘ja’ tegen een gedelegeerde taak, maar hij/zij weet niet waaraan hij/zij begint.
 • Je schuift alleen onaantrekkelijke taken af.
 • Je maakt in jouw organisatie onvoldoende duidelijk wie waarvoor bevoegd is na het delegeren.
 • Je laat jouw medewerker over aan zijn/haar lot en biedt geen steun.
 • Je delegeert niet de taak, maar de manier waarop je wilt dat het gedaan wordt.
 • Je delegeert een taak aan een medewerker in wie je geen vertrouwen hebt.
 • Delegeren is NIET: afschuiven en de medewerker aan zijn/haar lot overlaten!

Delegeren: kenmerk stijl 4

Kenmerk van de vierde stijl is delegeren en loslaten. Dat is wat anders dan: kijk maar hoe ’t gaat en als er wat is dan kom je maar bij me langs. De medewerker is inmiddels bekwaam en ook bereid (betrokken) om de taak uit te voeren. Delegeren en loslaten is voor de leidinggevende soms moeilijk. Bekijk ook de leerdoelen voor de training delegeren en loslaten.

Delegeren en loslaten: coachend leiderschap

Training coachend leiderschap

Bekijk de training coachend leidinggeven. We verzorgen deze training individueel maar ook in groepen wanneer je meerdere collega's hebt, die interesse hebben in deze training.

Coachend leiderschap

Leerdoelen

We hebben nog veel meer  leerdoelen coachend leiderschap   voor je uitgewerkt. Je kunt ook het overzicht bekijken met alle leerdoelen voor leidinggevenden.

Leerdoelen voor leidinggevenden

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.