Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Bilateraal overleg of bila

Een bilateraal overleg, vaak afgekort als bila kan van belang zijn als overlegvorm tussen medewerker en leidinggevende. Kenmerk van de bila is dat het informeel is en onder vier ogen, waardoor er wat gemakkelijker en vrijer met elkaar gesproken kan worden. In dit artikel ga ik in op de bila als personeelsgesprek. Wat is de betekenis en toegevoegde waarde? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de valkuilen?

Betekenis: tweezijdig van karakter

Bilateraal betekent: van twee kanten. BI duidt op twee en het Latijnse woord lateralis duidt op zijde of kant. Het is dus een gesprek waar het karakter van de tweezijdigheid nog eens goed benadrukt wordt.
Op zich ook bevreemdend misschien. Want communicatie is toch ‘delen’ en als je dat met elkaar doet, is het toch tweezijdig? Anders zou het een monoloog zijn wellicht, waarbij waarschijnlijk de leidinggevende aan het woord is. Maar goed, dan is het alsof je naar het journaal kijkt en mis je de beelden ook nog.

Bilateraal overleg of bila

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen?

Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Communicatietraining voor leidinggevenden

Wil je een training volgen om jouw communicatievaardigheden te ontwikkelen?

 • individuele communicatietraining
 • teamtraining communicatie verbeteren

Communicatietraining voor leidinggevenden

Doel van individuele gesprek met de medewerker

Het doel van het bilaterale overleg is om de verbinding te versterken tussen medewerker en leidinggevende. Dat lukt nu eenmaal gemakkelijker in een vertrouwelijke, ontspannen setting dan in een formeel werkoverleg bij andere formele personeelsgesprekken zoals het functioneringsgesprek of het beoordelingsgesprek.

Voordelen

Het individuele overleg biedt een aantal voordelen:

 • Je hoort doorgaans over en weer hoe het écht zit
 • Je hoort soms informatie over zaken die in het team spelen maar die nooit besproken worden in het werkoverleg
 • Je leert elkaar beter kennen
 • Je komt soms dichter bij elkaar doordat je zowel als werknemer en als leidinggevende wat meer van jezelf laat zien.

Agenda

Moet je ook een agenda opstellen voor het bilateraal gesprek? Persoonlijk vind ik van niet! Dan haal je het informele karakter er weer vanaf. Toch krijg ik daar vaak vragen over van mensen die behoefte hebben aan structuur. Dus ik bied dan toch een soort kapstok om te voorkomen dat het gesprek alle kanten opgaat. Qua onderwerpen denk ik aan het volgende:

 • Privézaken die anders nergens aan de orde komen: hoe gaat het thuis met de medewerker? En gelet op de tweezijdigheid: hoe gaat het thuis met de leidinggevende? Dus gespreksonderwerpen kunnen zijn:
  • Hoe gaat het met je?
  • Hoe gaat het thuis?
  • Hobby’s
  • Familie
  • Gezondheid
  • Energiebalans
 • Je kunt praten over onderwerpen waar je normaal niet zo aan toe komt omdat de waan van de dag je in beslag neemt. Als ik een suggestie mag doen;

  • Betekenis van werk en ervaar je het werk als zinvol?
  • Jouw talent: wordt dat ingezet?
  • Voel je je ook gewaardeerd? Zien we jou staan? Voel je je gehoord?
 • Onze relatie (tussen medewerker en leidinggevende)

  • Hoe ervaar je de samenwerking?
  • Waar kunnen we de samenwerking nog verbeteren?
  • Zijn er dingen gebeurd of is er iets gezegd waar je mee rond bleef lopen?
  • Wat kan ik voor je doen of betekenen?
  • Je kunt praten over zaken uit het team die niet voor allemans oren bestemd zijn
 • Wat zijn de nadelen of valkuilen?

  Ik noem mogelijke nadelen:

  • Het is een herhaling van het werkoverleg
  • Het kost veel tijd
  • Het biedt te weinig inhoud omdat je in feite een informele setting aan het organiseren bent
  • er komen zaken aan de orde die eigenlijk in het werkoverleg thuishoren
  • ongemerkt is het toch geen BI-lateraal gesprek maar wordt het een eenzijdig verhaal van de leidinggevende naar de medewerker
  • de leidinggevende wordt een soort van privécoach van de medewerker
  • de afstand tussen leidinggevende en medewerker verdwijnt en de sfeer wordt te informeel
  • het wordt een soort vervanging van het functioneringsgesprek
  • het wordt een roddelgesprek over collega’s (voorkom dat!)

Frequentie

Hoe vaak moet je een bilateraal gesprek plannen? Mijn advies: niet te vaak! Op den duur kan het te weinig inhoudelijk zijn of wordt het een gesprek in de reeks van verplichte nummers die er toch al zijn.

Tips

De tip voor het bilaterale overleg is: vul het in naar behoefte en daar waar noodzakelijk. Het kan heel veel extra's bieden wanneer je het goed benut. Doe je dat niet dan is het afbreukrisico groter.
Een tweede tip: praat eens van hart tot hart. En laat die praktische kant maar over voor de formelere gesprekken.

Alternatief

Een alternatief voor de BILA is het bot-gesprek. Dat betekent Benen op tafel.

Training communicatie en gesprekstechnieken

Wil je een training communicatie en gesprekstechnieken volgen?

Communicatietraining voor leidinggevenden

Testen, webinars en E-book

Bekijk onze webshop waar je tal van aanbiedingen treft zoals:

 • Webinar over persoonlijke communicatie
 • E-book over authentiek communiceren (in PDF)
 • Communicatietest

ebook communicatie

Webshop De Steven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.