Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Stressoren en werkstressoren in organisaties

Stressoren en werkstressoren: ze zijn altijd aanwezig. Hoe iemand reageert op een stressvolle situatie wordt niet of nauwelijks bepaald door de aard van het probleem, maar veel meer door hoe iemand de stressor ervaart en welke hulpbronnen hij ter beschikking heeft om met de stressor om te gaan.   Hulpbronnen zijn noodzakelijk en ook altijd aanwezig. Dit moeten vooral hulpbronnen zijn die passen  bij de individuele medewerker, waardoor hij of zij de hulpbronnen ook  kan gebruiken.

Werkstressoren

Stressoren en hulpbronnenStressoren zijn niet altijd slecht, stressreacties kunnen juist heel goed zijn. Problemen met stress kunnen ontstaan als de stress te lang duurt en er geen ontspanning tegenover staat. Een hoge werkdruk (bij voorbeeld) hoeft geen probleem te zijn, sterker nog, vaak is enige werkdruk nodig om een optimale prestatie te krijgen. Bij hoge werkdruk moeten er echter niet nog meer stressoren  tegelijkertijd mee gaan spelen. Dan is werkdruk niet meer te managen.  Werkstressoren zijn bijvoorbeeld:

Hulpbronnen

Om goed met stressoren om te kunnen gaan zouden er in het werk voldoende hulpbronnen moeten zijn. Hulpbronnen zijn niet altijd goed. Hulpbronnen in kun je vergelijken met vitamines in voedsel. Vitamines zijn nodig voor de gezondheid, maar te veel van sommige vitamines veroorzaken juist gezondheidschade. Autonomie is een hulpbron in werk, maar als er te veel autonomie is, of autonomie zonder kaders of feedback verandert autonomie van een hulpbron in een stressor. Hulpbronnen in werk zijn bijvoorbeeld:

  • autonomie
  • afwisseling
  • feedback
  • passend werk enz.

Coping en coping stijl

Hier komt het begrip ‘coping stijl’ van medewerkers aan de orde. Coping is een combinatie van de verstandelijke en emotionele reacties op stressoren en het gedrag dat daaruit voortvloeit. (iemands copingsstrategie). Afhankelijk van iemands copingstrategie kiest een persoon (vaak onbewust) een manier om een probleem aan te pakken.

Leerdoelen: omgaan met stress

Stress op de werkvloer

Werk bevat vaak stressoren die energie kunnen kosten en het welzijn en de gezondheid van medewerkers kunnen bedreigen. Als er meer stressoren zijn dan hulpbronnen kan dit stress reacties tot gevolg hebben en mogelijk leiden tot ziekteverzuim. Meer hulpbronnen dan werkstressoren is ook niet wenselijk want dan kunnen mensen gemakkelijk in een comfort zone terecht komen waardoor ze minder  wendbaar zijn. Geen stressoren en geen hulpbronnen is de minst goede combinatie, mensen worden dan niet uitgedaagd en ervaren ook geen steun. Om bevlogenheid te realiseren (een optimale prestatie en werkplezier) mogen de stressoren best hoog zijn, mits daar maar voldoende hulpbronnen tegenover staan.

Onderzoeken

Om bevlogenheid in werk te krijgen is inzicht nodig in de (werk )stressoren, de hulpbronnen en de coping-stijl van een medewerker. Onderzocht worden de factoren die van invloed zijn op het daadwerkelijke proces, de taken die uigevoerd moeten worden, en op de voorwaarden om die taken goed uit te kunnen voeren; gezondheid, flexibiliteit, leiderschap en mobiliteit.

Werkdruk en werkstress

Dit artikel is geschreven in de serie over werkdruk en werkstress in organisaties. Bekijk ook de leerdoelen: omgaan met stress.

Werkdruk en werkstress

Gezondheidsmanagement

Duurzame inzetbaarheid is onderdeel van ons programma  gezondheidsmanagement. Bekijk ook onze artikelen over duurzame inzetbaarheid.

Gezondheidsmanagement

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach