Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen

Vertrouwen leren geven en ontvangen in balans betekent enerzijds persoonlijke groei maar heeft ook direct betekenis binnen teams, organisaties en voor leidinggevenden.

Vertrouwen geven en ontvangen

Betekenis en definitie

Vertrouwen heeft vooral te maken met ‘bekend zijn met’. Wanneer het kind merkt dat hij kan fietsen, heeft hij het vertrouwen dat hij niet valt. Wanneer we kunnen autorijden en we zijn bekend met het verkeer dan voelen we ons veilig. We hebben er vertrouwen in.

In sommige landen zijn mensen zelfs vertrouwd geraakt met granaten. Vertrouwen is dus vooral: bekend zijn met. En wanneer we bekend zijn met …., ontstaat er een gevoel van veiligheid. Vertrouwen geven is van doorslaggevend belang in de relatie met de ander.

In relaties

Dat geldt voor de relatie met uw partner, kinderen maar ook in de relatie met de leidinggevende of medewerkers.

Vertrouwen geven aan de ander heeft niets te maken met: zoek het lekker zelf uit of ze moeten maar bekijken hoe ze het doen. Dat noemen we juist gedrag vanuit de irritatiezone. Vertrouwen geven betekent:

 • ervan overtuigd zijn dat de ander in staat is om de juiste keuzes te maken (ook al zijn ze anders dan ik zou willen)
 • ervan overtuigd zijn dat de ander u op de juiste momenten informeert
 • ervan overtuigd zijn dat de ander in zijn eigen behoeften kan voorzien
 • ervan overtuigd zijn dat de ander uw hulp zelf inroept wanneer het niet lukt

Persoonlijke leerdoelen

Rond het thema vertrouwen zijn er diverse persoonlijke leerdoelen te benoemen.

Te goed van vertrouwen

Bent u te goed van vertrouwen? Dat noemen wij naïef. U bent te kwetsbaar of te weinig alert.

Naïef en kwetsbaar

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Zelfvertrouwen is de basis voor vertrouwen. Wie zichzelf niet vertrouwt, zal een ander moeilijk vertrouwen kunnen geven.

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Wantrouwen

Gebrek aan vertrouwen levert gevoelens op van wantrouwen en achterdocht. Wat is dat gevoelens van wantrouwen of achterdocht?

Gevoelens van wantrouwen

Beschadigd vertrouwen

Vertrouwen geven en ontvangen

Is uw vertrouwen beschadigd? Dat kan door wat u hebt meegemaakt! We noemen een paar situaties. Misschien zit die er van u niet bij maar herkent u er toch een paar dingen in. Uw vertrouwen is beschadigd:

 • omdat mensen misbruik hebben gemaakt van uw loyaliteit, goedheid
 • omdat mensen zaken hebben doorverteld aan anderen die u hen hebt toevertrouwd
 • omdat mensen de zaken anders doorverteld hebben dan het geval was
 • omdat uw naam  te grabbel is gegooid door anderen
 • doordat uw relatie stuk liep en uw partner uw vertrouwen beschaamde
 • omdat afspraken niet werden nagekomen en men later misschien zelfs deed alsof die afspraken nooit zijn gemaakt
 • omdat u beschuldigd werd van iets waarvan u zeker weet dat het onterecht was
 • omdat mensen draaien, liegen en zich ten koste van u verrijkt of verbeterd hebben

Misschien bent u terughoudend geworden doordat u uw vertrouwen hebt verloren in mensen. Iemand zei: wanneer je de mensen leert kennen, ga je van de beesten houden. Misschien kent u die uitspraak ook wel. Het kan zorgen voor tal van gevoelens zoals: teleurstelling, Apathie, boosheid of gelatenheid maar ook verdriet en boosheid.

 • Vertrouwen geven is loslaten

  Vertrouwen geven betekent loslaten. Loslaten is dus anders dan: zoek het maar uit of wat kan mij het schelen wat ze doen. Loslaten is vooral: geen controle willen hebben over iemand anders of over het leven van de ander. Loslaten betekent ook: iemand anders het proces gunnen.

 • Wantrouwen en angst

  Wanneer ik ZELF vertrouwen heb, zal ik gemakkelijker vertrouwen geven aan een ander. Ik denk dat hier een relatie tussen het één en het ander bestaat. Laat ik mij leiden door vertrouwen in de relatie met de ander of laat ik mij leiden door angst, wantrouwen en achterdocht. Wat ik zelf heb, kan ik geven en wat ik niet heb, kan ik niet geven.

  Vertrouwen geven is: bekend zijn met de ander. Je weet wie de ander is, je weet wat de ander kan, wat hij/zij in huis heeft aan kennis en vaardigheden. En daarom kun je loslaten. Die ander kan dingen net zo goed als jij of misschien nog wel beter.

Vertrouwen geven in leidinggevende functies

In leidinggevende functies is het geven van vertrouwen van cruciaal belang. Het speelt een rol bij delegeren en loslaten, coachend leidinggeven en zeker ook bij teamontwikkeling.

Delegeren

Vertrouwen speelt een grote rol wanneer de leidinggevende taken wil  delegeren bij de medewerker.

Vertrouwensbasis bij delegeren

Competentie

Vertrouwen geven is een competentie voor de leidinggevende en een belangrijke basis voor iedere manager.

Vertrouwen managen

Vertrouwen ontvangen

De spreuk is: wat u geeft dat ontvangt u. Dus geeft u vertrouwen dan krijgt u het ook. Maar geeft u wantrouwen, angst of achterdocht dan is de kans groot dat u dat ook ontvangt. Vertrouwen ontvangen heeft te maken met bekendheid. De ander weet wie u bent, wat u kunt, wat voor kennis en vaardigheid u in huis hebt. In de volksmond klinkt het: ‘je weet precies wat je aan hem hebt’ of ‘je kunt er altijd op aan’. Dat lukt alleen als uzelf ook weet wat u kunt. Want als u het niet weet, hoe kan de ander het dan weten?

Vertrouwen ontvangen is een cadeau. De ander ziet u als serieus, als volwaardig. Dat betekent dat de ander u kan loslaten wetend:

 • dat u in staat bent om zelf keuzes te maken
 • dat u in staat bent om in eigen behoeften te voorzien
 • dat u in staat bent om hulpvragen te stellen als dat nodig is en dat u dat ook zult doen

Gebrek aan vertrouwen in teams en organisaties

Gebrek aan vertrouwen in teams en organisaties is funest. De kracht van deze onderbuikgevoelens is enorm en heeft een grote impact op de resultaten van uw team of organisatie. Gebrek aan vertrouwen kan ontstaan door:

 • onduidelijkheid (de richting is niet helder)
 • medewerkers weten niet wat er van hun verwacht wordt
 • er is te weinig aandacht voor het team of de individuele medewerker
 • medewerkers zijn onzeker over eigen functioneren of over de toekomst

Onvoldoende vertrouwen binnen de organisatie

Communicatie en vertrouwen

Ook vertrouwen geven en ontvangen is direct te verbinden aan communicatie. Voorbeelden uit de praktijk?

 • 'ik moet nog zien of hij dat kan waarmaken’.
 • 'waar is hij toch mee bezig? Hij kan wel gek zijn’
 • 'dat weet ik niet hoor of me dat wel lukt’
 • j'e denkt toch zeker niet dat ik maar zo wat raak doe?’

De invloed van vertrouwen geven en ontvangen in de communicatie is bijzonder groot. Lees ook: communicatie vanuit de ouderrol.

Vertrouwen en loslaten

Wie geen vertrouwen heeft in de ander, zal nooit loslaten. Of je neemt de houding aan van: ‘kijk maar wat je doet, het interesseert mij niet ‘(laten vallen) of je laat niet los.

Leerdoelen

Dit artikel is geschreven in de serie over leerdoelen voor de training autonomie.

Leerdoelen training Autonomie

Training en coaching

Bekijk onze trainingen gericht op:

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook

Meer informatie

Training spreken in het openbaar

 • Datum: 18 november 2021 (9.30-16.00 uur)
 • Locatie: Amersfoort

Training spreken openbaar

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.