Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Zelfvertrouwen ontwikkelen en vergroten

Zelfvertrouwen ontwikkelen is belangrijk. Wie zelfvertrouwen heeft, heeft meer succes, komt zelfverzekerder over, heeft meer uitstraling, voelt zich beter, sterker en krijgt sneller dingen voor elkaar etc. Daarom willen de meeste mensen vol zelfvertrouwen in het leven staan, vertrouwen uitstralen, geloven in eigen kunnen en in eigen mogelijkheden. Zelfvertrouwen vergroten en ontwikkelen: hoe doe je dat? Hebt u gebrek aan zelfvertrouwen? Wat is er aan te doen? In dit artikel gaan we in op:

 • Wat is zelfvertrouwen
 • Zelfvertrouwen, zelfaanvaarding en zelfkennis: onderlinge relatie
 • Gebrek aan zelfvertrouwen: twijfelen aan jezelf
 • Oorzaken: twijfel aan jezelf
 • Begrijpen anderen u ook?
 • Training zelfvertrouwen: hoe werkt dat?

Misverstand

Vertrouwen op jezelf: is dat hetzelfde als hoog van de toren blazen? Wanneer u op uzelf vertrouwt, heeft dat niets te maken met dikdoenerij, uzelf overschreeuwen. Ook niet met bluffen, uzelf groter voordoen dan u bent. Integendeel zelfs! Mensen die dat nodig hebben, kampen doorgaans met een tekort aan zelfvertrouwen.

Betekenis en definitie

Zelfvertrouwen ontwikkelen en vergroten

Wat is zelfvertrouwen precies? Wij komen graag tot een soort van definitie aan de hand van kenmerken. Zelfvertrouwen is te omschrijven als een innerlijk weten of overtuigd zijn van uzelf. Maar ja wie bent uzelf? Waar gaat het dan over? Bent u overtuigd van:

 • uw eigen kennis en kunde?
 • uw eigen vaardigheden?
 • uw competenties?
 • uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt?
 • uw eigen inzichten?

Dat kan! Zelfvertrouwen kan wel degelijk te maken hebben met uw kunnen. Maar dat is slechts 1 aspect en daardoor ook te weinig.

Te gemakkelijk

Wanneer zelfvertrouwen alleen maar met kunnen, kennis en vaardigheden had te maken dan was het gebrek aan zelfvertrouwen gemakkelijk oplosbaar. Voor de duidelijkheid: zelfvertrouwen vergroten kan zeker te maken hebben met het ontwikkelen van vaardigheden en mogelijkheden. Soms is dat voldoende en groeit iemand qua zelfvertrouwen maar in veel gevallen blijkt dat de worsteling dieper ligt en ook complexer is.

Uw ZIJN

Uw zelf heeft met uw ZIJN te maken en dat is natuurlijk niet zo concreet. Uw zijn gaat over uw identiteit, uw kernkwaliteiten, de zaken waar u voor staat, uw diepste drijfveren of behoeften, uw persoonlijke waarden of kernwaarden. Zeg maar dat stuk wat het moeilijkst te benoemen is en wat voor veel mensen ook als vaag wordt ervaren. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met aanvaarden en omarmen wie u bent. Wie zelfvertrouwen heeft, hoeft niet anders te zijn dan hij/zij nu is, hoeft niet meer of beter te zijn dan hij/zij nu is.

Zelfvertrouwen ontwikkelen voor jongeren

Voor kinderen is het ontwikkelen van zelfvertrouwen van bijzonder groot belang. Het is dus een zoektocht voor kind, ouders en school om te ontdekken wat bij het kind past. Dat heet ontwikkeling en is een zoektocht omdat er bij de geboorte geen gebruikershandleiding is bijgeleverd. Wanneer het kind de middelbare school gaat bezoeken wordt het nog spannender. Voor wie verdwaalt in de zoektocht naar het evenwicht tussen kunnen, willen en zijn is het belangrijk om hulp te zoeken. Onze slogan is wel eens: ‘liever dat mijn kind met zelfvertrouwen van school afkomt, dan met een diploma’. Dat is een mooie oneliner vindt u niet? Natuurlijk hoort dat diploma er bij. Maar is het ook niet vaak zo dat het kind met zelfvertrouwen, het diploma er vanzelf bij krijgt? Voor pubers en jongeren kan onze jongerencoach helpen en ondersteunen bij de zoektocht naar zelfvertrouwen.

Leerdoelen jongerencoaching

Persoonlijkheid (uw zelf!): willen, kunnen en zijn

Congruentie en zelfvertrouwen: willen, kunnen en zijn

Uw persoonlijkheid (uw zelf) bestaat uit willen (uw motivatie), kunnen (vaardigheden, kunde, kennis, competenties) en uw zijn (eigenschappen, waarden, identiteit). Zelfvertrouwen omschrijven wij wel eens als congruentie (overeenstemming) tussen willen, kunnen en zijn. Het heeft dan te maken met jezelf (durven!) zijn.

Incongruentie: er is geen overeenstemming

Er kan ook sprake zijn incongruentie tussen willen, kunnen en zijn. Dat leidt tot gebrek aan zelfvertrouwen. Zullen we dat eens concreet maken? U krijgt geen zelfvertrouwen:

 • wanneer u iets wilt (willen!) wat niet past bij uw mogelijkheden (kunnen!)
 • wanneer u iets wil leren (kunnen!) wat wellicht nog wel te leren is maar wat niet past bij uw persoonlijkheid (zijn!)
 • wanneer u voortdurend eigenschappen moet inzetten (kernkwaliteiten) die van nature niet bij u passen
 • wanneer u uw eigenschappen die van nature wel bij u passen niet kwijt kunt (bijvoorbeeld in uw functie of studie)
 • wanneer u teveel van uzelf vraagt (u wilt meer dan wat u kan): u legt de lat te hoog!
 • wanneer u te weinig van uzelf vraagt (u daagt uzelf te weinig uit)
 • wanneer u iets wilt wat niet bij uw persoonlijke behoeften aansluit
 • wanneer u uw energieniveau niet op peil hebt

Zelfaanvaarding en zelfkennis

Er ligt een relatie tussen zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfaanvaarding. Want hoe zou u vertrouwen in uzelf kunnen krijgen, wanneer u uzelf onvoldoende kent? Zelfvertrouwen is vertrouwen krijgen in uzelf. Vertrouwen leggen wij uit als zijnde: bekend zijn met de mogelijkheden maar ook met de onmogelijkheden (grenzen). Dat betekent:

 • dat u weet wat u kunt, wat u niet kunt
 • dat u weet waar uw kwaliteiten liggen en waar in vaardig bent
 • dat u weet over welke kwaliteiten u niet beschikt en waar u niet vaardig in bent

Zelfkennis hangt samen met zelfaanvaarding:

 • niet meer willen zijn dan u bent, niet anders willen zijn dan u bent maar ook niet minder willen zijn dan u waard bent
 • fouten durven maken, verkeerde inschattingen durven maken of aanvaarden dat u wel eens fouten hebt gemaakt, zaken verkeerd hebt ingeschat

Wie vertrouwen heeft in zichzelf, kent zichzelf, kan zichzelf aanvaarden zoals hij/zij is en hoeft ook niet te verdoezelen dat dit het geval is.

Twijfelen aan jezelf: gebrek aan vertrouwen in uzelf!

Gebrek aan zelfvertrouwenGeen zelfvertrouwen of gebrek aan zelfvertrouwen? Twijfelt u vaak aan uzelf? Herkent u zich in een aantal van de volgende kenmerken?

 • u twijfelt aan uzelf of u twijfelt over uw eigen capaciteiten
 • u voelt zich regelmatig onzeker of u komt onzeker over op anderen
 • u aarzelt vaak om op nieuwe situaties af te stappen
 • u ziet er tegenop om op mensen af te stappen die u niet kent
 • u bent vaak bezig met wat anderen van u vinden
 • u laat snel over zich heen lopen
 • kritiek betrekt u snel op uzelf
 • soms voelt u zich waardeloos of minderwaardig
 • u hebt het gevoel dat anderen over u praten
 • uw gevoel van eigenwaarde is klein
 • u cijfert zichzelf snel weg en u maakt uzelf kleiner dan nodig is
 • u blijft maar in uw hoofd hagen en malen en u komt niet tot doen
 • u bent altijd met uw uiterlijk bezig en u bent daar ontevreden over
 • u trekt zich terug in gezelschappen
 • u zegt uw mening niet snel in groepen
 • u klapt dicht tijdens gesprekken
 • u vergroot negatieve dingen over uzelf en u verkleint positieve dingen
 • u bent bang voor afwijzing en u denkt negatief over uzelf
 • u gaat conflicten uit de weg
 • u geeft uw grenzen te weinig aan of u vindt het moeilijk om duidelijk over uw grenzen te zijn

Oorzaken: hoe is die twijfel ontstaan?

Wat zijn de oorzaken van gebrek aan zelfvertrouwen? Dat kan een breed scala zijn. Uiteraard zijn er tal van omgevingsfactoren die een rol spelen bij het vergroten en ontwikkelen van zelfvertrouwen en ook die afbreuk doet aan zelfvertrouwen. We noemen er een aantal:

Oorzaken gebrek aan zelfvertrouwen

Incongruentie wat voortkomt uit de omgeving

 • uw (werk)omgeving daagt u mentaal niet uit (zodat u op uw lauweren kunt rusten en er weinig van u gevraagd wordt)
 • uw werkomgeving overvraagt u en voortdurend moet u op uw tenen lopen om aan de eisen te voldoen (taakeisen, doelstellingen, targets)
 • er worden zaken van u gevraagd die niet bij uw eigenschappen (ZIJN!) passen
 • er worden zaken van u gevraagd die niet bij uw vaardigheden passen
 • er worden zaken van u gevraagd die niet bij uw kennis en kunde past
 • er is een mismatch tussen u en de functie

We denken in dit soort voorbeelden vaak praktisch maar soms gaat het veel dieper, verder en intenser dan menigeen denkt. Een voorbeeld wat we nogal eens tegenkomen is dat organisaties verwachten van een medewerker dat hij/zij zich meer profileert, vlotter overkomt, ad rem reageert. De persoon in kwestie wordt op training gestuurd en er is ook wel wat progressie. Maar niet in die mate die de organisatie verwacht. Hoe dat komt? De persoon is niet extravert maar introvert. En zelfs na 48 trainingsdagen is en blijft de persoon introvert. Kortom: organisaties mogen zulke vragen niet stellen. Het zijn oneigenlijke verwachtingen. Maar het draagt niet bij aan zelfvertrouwen omdat willen, kunnen en zijn op dat moment niet overeenstemmen.

Negatieve invloed van buitenaf

Natuurlijk zijn er veel meer zaken in de omgeving die zelfvertrouwen behoorlijk in de weg kunnen staan. We noemen wat voorbeelden:

 • u hebt een partner die u voortdurend onderuithaalt, die bijzonder veeleisend of over-kritisch is
 • u hebt of u had ouders die negatief ingesteld zijn of waren (wat negatief was, werd vergroot en wat positief was, werd niet opgemerkt)
 • u hebt een leidinggevende die u overvraagt maar vervolgens ook niet waardeert wat u allemaal doet
 • u hebt in uw vriendenkring niet iemand die u stimuleert, aanmoedigt of bemoedigt
 • u staat er alleen voor en u voelt en ervaart weinig steun
 • de verkeerde baan vervullen: boven of onder uw niveau werken of een baan hebben waar u de kwaliteiten waarover u beschikt niet kwijt kunt en waar u kwaliteiten moet inzetten waarover u niet beschikt

En zo kunnen we uren doorgaan. Wat hebt u eraan? Niet zo heel veel. Duidelijk is dat u in een vicieuze cirkel zit. Doordat u geen vertrouwen hebt, komt u niet tot ‘doen’. Maar doordat u niet gaat doen, krijgt u ook geen vertrouwen. De cirkel moet dus doorbroken worden.

Leerdoelen assertiviteit

Begrijpen anderen u ook?

Jezelf zekerder voelenVaak begrijpt de omgeving niet waar u mee worstelt. En dus komen er tal van adviezen en tips waar u eigenlijk niets mee kunt zoals:

 • je moet je er gewoon overheen zetten, je kunt het wel
 • je moet 'gewoon' doen of je moet er 'gewoon' op afstappen
 • maak je toch niet zo druk over wat een ander van je zegt
 • stop eens met nadenken over jezelf en ga eens uit van je eigen kracht
 • leer eens om in jezelf te geloven
 • kijk eens wat je tot nog toe allemaal hebt bereikt

Werkt het? Nee! Daarom noemen wij het PEPTALK of dooddoeners. Want dat had uzelf al lang bedacht namelijk. U weet al dat u er gewoon op moet afstappen en u weet al dat het beter is om uw mening wel te zeggen. U weet al dat u zich niet zo druk moet maken over wat een ander over u denkt. U weet zelfs wel hoe u dat zou moeten doen. Maar dat is niet uw vraagstuk. Want u weel wat u moet doen en u kunt ook nog wel bedenken hoe u het zou moeten doen. Maar u doet het niet. Voor u is het niet 'gewoon doen'.

Leiderschap en zelfvertrouwen

Wij verzorgen ook trainingen voor leidinggevenden. Daarom benoemen we  hier ook graag de relatie tussen leiderschap en zelfvertrouwen. Leidinggevenden die gebrek aan zelfvertrouwen hebben en dus twijfelen aan zichzelf ondervinden daar op de duur de gevolgen van:

 • ze kunnen overruled worden door teamleden
 • ze kunnen te weinig natuurlijk overwicht uitstralen
 • ze komen niet overtuigend over op anderen
 • ze zaaien twijfel door hun eigen gedrag en oogsten onzekerheid bij anderen
 • ze geven te weinig sturing of ze geven juist teveel sturing (om eigen onzekerheid te maskeren)

Wij combineren persoonlijke ontwikkeling met trainingen gericht op leiderschapsontwikkeling. Anders gezegd: leiderschapsontwikkeling is persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende.

Persoonlijke ontwikkeling leidinggevende

Wat beslist niet werkt!

Zelfvertrouwen vergroten en ontwikkelen

We benoemen ook graag wat niet werkt!

 • U krijgt geen vertrouwen in uzelf door er een boekje over te lezen. Boekjes lezen, net als dit artikel, leidt er alleen maar toe dat u kunt beredeneren waarom u zich zo onzeker voelt. Het kind dat angst heeft voor het zwembad is niet geholpen met een universitaire opleiding op de ANGSTacademie en een studie over zwemwater helpt ook niet. . Hooguit leidt het tot de verklaring waardoor die angst is ontstaan. Maar de badmeester zegt: ‘springen jij!’. ‘Ja meneer, maar kijk het zit zo………’.
 • Bankzitten helpt ook niet. We kennen een voetballer die faalangstig was en de trainer had de strategie bedacht om deze speler op de bank te zetten. Tjsaa, zei de trainer, je zult écht aan je zelfvertrouwen moeten werken, anders stel ik je niet op. Gevolg: de voetballer werd alleen maar faalangstiger en als hij dan vijf minuten mocht spelen, ging ook écht alles fout.

Samengevat: U behaalt geen zwemdiploma via een schriftelijke cursus bij de LOI. U krijgt ook geen zelfvertrouwen door in de bibliotheek alle boeken te lezen die over dat onderwerp gaan. U moet ‘DOEN’.

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Training assertiviteit

Wilt u een training assertiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens

Training zelfvertrouwen

Training zelfvertrouwen

De training zelfvertrouwen verzorgen wij door individuele coaching in een kort traject van vijf sessies. Doel van de training is om de vicieuze cirkel met u samen te doorbreken. Hoe gaat dat in zijn werk?

 • Analyse

  De individuele training begint met een analyse. Waarom? Omdat het leerdoel: meer zelfvertrouwen ontwikkelen veel te groot, te lang of te breed is. Sterker nog: dat is een containerbegrip eerste klas. En als het leerdoel niet goed gesteld is, bereikt u het resultaat niet wat u wenst. Een goede analyse zorgt voor verfijning. Het klopt ook niet dat u geen zelfvertrouwen hebt. U loopt de trap op, u fietst, misschien rijdt u auto. Wie helemaal geen zelfvertrouwen heeft, kan nog geen beschuit eten.

  Het gaat er dus om dat u specifiek maakt op welk terrein u gebrek aan zelfvertrouwen ervaart. Iemand zeg: ‘bij mij is dat in het sociale verkeer’. U wilt dus werken aan de doelstelling om meer zelfvertrouwen te krijgen in het sociale verkeer. Daar wordt het al een stuk duidelijker van vindt u niet?

  Maar het moet specifieker. Bijvoorbeeld: ‘ik wil meer zelfvertrouwen in het sociale verkeer en dat betreft vooral het spontaan afstappen op nieuwe contacten’. Nu wordt het al weer een beetje specifieker.

 • Waarom zo belangrijk?

  Wanneer uw leerdoel niet duidelijk is, is het niet hanteerbaar en komt u niet tot stappen. Dus een goede analyse en bewustwording waar uw vraagstuk zit is doorslaggevend voor het succes van de training.

 • In kleine stapjes progressie maken!

  Als de analyse gemaakt is, is het zaak om te komen tot ‘DOEN’. Maar dan wel in kleine stapjes. Behapbare stapjes. De lat niet te hoog leggen voor uzelf! Stap voor stap vertrouwen opbouwen door, ja door te doen! Praten over, helpt niet. Iedere vooruitgang is een overwinning. Zelfvertrouwen ontwikkelt u door positieve ervaringen op te doen! En dat is in feite ook de enige manier.

  Waarom vijf individuele sessies? U leert dit niet in een dag. U hebt tijd nodig om het toe te passen. Dus er zit tijd tussen de sessies waarbij u aan de slag kunt. En u komt terug met uw ervaringen!

 • Meer weten?

  Neem  contact met ons op! Wij maken u graag een aanbieding!

Combineer trainingen!

Bij De Steven staan uw leerdoelen centraal! 

In de meeste situaties kunnen we leerdoelen combineren tot één training. Dat voorkomt dat u meerdere trainingen moet volgen en het bespaart u dus tijd en geld. Bovendien is het rendement hoger omdat de training  persoonlijk op u is afgestemd!

Adviesgesprek?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Of hebt u vragen over de mogelijkheden? Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Neem telefonisch contact op met ons bedrijfsbureau of stuur ons een mail via het contactformulier.

Contact

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Zoekt u een training die u op de website van ons niet kunt vinden? Vertel dan wat u zou willen bereiken en wellicht kunnen wij u toch van dienst zijn. Of neem telefonisch contact op met onze trainingsadviseur.