Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Gepest op school: wat voor gevolgen heeft dat?

Pesten of gepest op school

Gepest op school en nu niet assertief of weerbaar genoeg? Hoe kan dat toch? Regelmatig komen wij in onze coachingspraktijk mensen tegen die vroeger gepest zijn op school. De weerbaarheid of assertiviteit lijkt er uit geslagen. Het heeft dus verstrekkende gevolgen gehad. In dit artikel gaan we in op de vraag hoe dat mogelijk is.

Pesten is funest

Het pestgedrag van vroeger kan grote invloed in het latere leven hebben. Mensen van boven de 50 jaar die doorgegroeid zijn naar een leidinggevende functie komen zelfs met verhalen over pesten op school. Naar onze mening is pesten zo funest en worden de invloeden daarvan nog steeds schromelijk onderschat. Mogelijke gevolgen:

 • niet adrem kunnen reageren in een gesprek
 • zodra er spanningen ontstaan meteen conflictvermijdend gedrag gaan vertonen
 • spanningsvelden uit de weg gaan
 • een bijna natuurlijke neiging om zich op de achtergrond te begeven en zichzelf niet al te duidelijk te profileren
 • het verstoppen van eigen gevoelens waardoor de omgeving niet zo goed weet wat ze aan de persoon in kwestie hebben
 • zogenaamd niet meer boos kunnen worden en zogenaamd alles over zich heen laten komen
 • moeite hebben om eigen grenzen aan te geven of zelfs moeite hebben om eigen grenzen te voelen of te ervaren

Overigens komt pesten niet alleen voor op scholen. Pesten, mobbing en intriges komt helaas ook voor op de werkvloer.

'Dacht je dat ik die pijn nog één keer wil voelen?'

Arend meldde zich aan voor een coachingstraject gericht op persoonlijke ontwikkeling. Al snel analyseerde we dat Arend:

 • zich vaak ondergeschikt opstelde
 • zijn gedrag afhankelijk maakt van anderen
 • vaak (te vaak) goedkeuring of bevestiging zoekt bij anderen
 • instemming van anderen vraagt en daar niet zonder kan

Toen we Arend vroegen of hij ook wist waar dat vandaan kwam, was zijn antwoord ‘ik ben op de basisschool gepest vroeger’. Arend werd geëmotioneerd en zei: ‘dacht je nu werkelijk dat ik nog één keer in mijn leven die vreselijke pijn van afwijzing wil voelen? Dat gaat nooit en nooit weer gebeuren! Dan pas ik me wel aan!’ .  

Weerbaarheid en gevoelens

Weerbaarheid heeft alles met gevoelens en emoties te maken. Wat vaak opvalt is dat mensen die gepest zijn op school een overlevingsstrategie ontwikkeld hebben gericht op het verbergen van de eigen gevoelens. Ze hebben geleerd om in moeilijke situaties te doen voorkomen alsof het heel goed met hun gaat. Maar achter dat masker zit een wereld van verdriet, pijn, angst en  boosheid.  Een manier om de eigen gevoelens te verbergen is ‘vluchten in je hoofd’. Redeneren, argumenteren, rationaliseren is een vorm van pijn vermijden. Waarom gebeurt dat? De pijn is zo groot en heftig: men wil het gewoon niet voelen.

Pesten op de werkvloer

‘Ik zorg wel dat ze om mij lachen’

Tijdens een coachingstraject viel het op hoeveel grapjes Marina over zichzelf maakte. Iedere keer kwam er een leuke kwinkslag over haar zelf tussen door. Marina had geleerd om de spot met zichzelf te drijven. Lees ook ons artikel over zelfspot en zelfironie.

Toen we vroegen waarom ze dat deed zei ze: ‘ik heb geleerd om te zorgen dat iedereen om mij lacht’. Een cryptische opmerking zo leek het.

Maar ze vervolgde: ‘ik heb liever dat ze om mijn eigen opmerkingen lachen dan dat een ander een opmerking maakt waar iedereen om moet lachen’.

Te weinig weerbaar

Iemand zei: ik heb me op school onvoldoende weerbaar gevoeld tegen de pesters en ook nu zijn er situaties waarbij dat gevoel terugkomt. Wanner ik onheus, gemeen, onredelijk of slinks benaderd wordt, komt het oude gevoel boven en voel ik me meteen geblokkeerd. Gepest zijn kan dus een oorzaak zijn voor een te weinig assertieve houding op latere leeftijd. Maar weet u dat er wel wat aan te doen is? Zullen we het samen eens proberen?

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Training assertiviteit

Wilt u een training assertiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens