Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Behoeften om erbij te horen

Erbij horen is een menselijke behoefte oftewel een sociale behoefte die verwantschap houdt met andere behoeften zoals:

 • me gehoord en gezien voelen
 • me geaccepteerd voelen
 • van belang zijn of betekenis hebben
 • vertrouwen ontvangen

Behoefte om erbij te horenGehoord en gezien worden

Ieder mens wil gehoord en gezien worden. Maar wat is dat nu precies? Het is het idee en het gevoel dat

 • men u serieus neemt
 • u zich begrepen voelt
 • u vertrouwen ontvangt van anderen
 • men belangstelling en interesse in heeft
 • u betrokken wordt bij

Geaccepteerd worden

Bewust of onbewust: in feite wil ieder mens erbij horen en niemand wil buiten de boot vallen. Verwantschap tussen de behoefte om ergens bij horen is er ook met de behoefte aan bevestiging en goedkeuring van anderen of het gevoel om geaccepteerd te worden. Wat betekent dat?

 • Ik ben als mens ok
 • Ik mag er zijn
 • Ik heb een plek
 • Ik doe het goed
 • Ik mag er zijn

Mensen halen daar een stuk zelfwaardering, zelfvertrouwen vandaan waardoor ze zich happy voelen

Onderlinge verwantschap tussen behoeften

Tussen de verschillende behoeften zit onderlinge verwantschap. Zie hiervoor ook andere omschrijvingen zoals:

Conformisme of groepsconformisme

Een mens kan er veel voor over hebben om te zorgen dat hij bij de groep hoort. Doet hij dat niet dan kan hij/zij het gevoel hebben buitengesloten te worden of buiten de groep te vallen. Groepsconformisme is aangepast gedrag om te voorkomen dat men buiten de groep wordt gezet. Overigens doet u zichzelf daarmee wel te kort.

 • Belangrijk is om bij uzelf te blijven en uw authenticiteit te bewaren
 • Uzelf forceren om erbij te horen werkt niet!
 • Wanneer u zichzelf bent, is de kans het grootst dat u wordt opgenomen in de groep.

Wie niet bij de groep hoort

De behoefte om ergens bij te horen heeft ook een onderliggende angst. Angst om niet OK gevonden te worden, angst om niet de waardering en het respect van de ander te ontvangen.  Wie er niet bij hoort, althans het gevoel heeft dat hij/zij uit de boot valt krijgt te maken met negatieve gevoelens zoals:

De relatie tussen gevoelens en behoeften

Omgaan met de bedreiging in de behoefte om ergens bij te horen is een basis voor tal van leerdoelen in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Altijd ligt er een relatie tussen mijn behoeften en mijn gevoelens. Onvervulde behoeften zorgen voor negatieve gevoelens. We hebben ze allemaal voor u uitgewerkt. Meer over gevoelens en behoeften?

Leerdoel Training & Coaching

Een groot aantal leerdoelen voor trainingen en coachingstrajecten kunnen voortkomen uit sociale behoeften c.q. uit de angst en gevoelens die het oproept om bedreigd te worden in deze behoeften. Het speelt een rol bij hoe we communiceren, hoe we kritiek geven en ontvangen, hoe we omgaan met stress en veranderingen. Kijkt u ook naar voorbeelden van leerdoelen zoals:

Behoeften

Dit artikel is geschreven in de serie behoeften.

Behoeften

Training en coaching

De Steven verzorgt training en coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling, carrière en loopbaan, organisatie- en teamontwikkeling. Wilt u een overzicht van onze  trainingen?

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens