Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Commitment verkrijgen binnen teams en organisaties

Commitment verkrijgen van jouw medewerkers is een zeer belangrijke pijler om jouw doelstellingen te realiseren en die prestaties neer te zetten die je voor ogen hebt. In dit artikel ga ik in op de vraag: wat is commitment en wat moet je ervoor doen als leidinggevende om te zorgen dat medewerkers zich committeren?

Wat is commitment?

Commitment: wat is dat precies? Ik begin maar eens eenvoudig door het te omschrijven als ‘instemmen met’ of ‘het ermee eens zijn’. Het begin is goed maar de omschrijving is te oppervlakkig. Wanneer jouw medewerkers zich gecommitteerd hebben dan:

 • Zijn ze ervan overtuigd (innerlijke overtuiging) dat dit de juiste besluiten zijn, de juiste visie, werkwijze of voorstel
 • Staan ze met hart en ziel achter de besluitvorming
 • Gaan ze vol overgave voor de visie die je samen hebt ontwikkeld
 • Tonen ze inzet en betrokkenheid en nemen ze verantwoordelijkheid
 • Scharen ze zich achter een standpunt, de visie van de organisatie of de doelstellingen op organisatieniveau, afdelingsniveau of individueel niveau

Commitment verkrijgen

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen?

Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Communicatietraining voor leidinggevenden

Wil je een training volgen om jouw communicatievaardigheden te ontwikkelen?

 • individuele communicatietraining
 • teamtraining communicatie verbeteren

Communicatietraining voor leidinggevenden

Eigenaarschap

Commitment heeft te maken met eigenaarschap. Hebben jouw medewerkers zich gecommitteerd? Dat betekent dat het idee, het plan of het doel van hen is geworden. Ze hebben zichzelf ermee verbonden. Ze hebben het innerlijk omarmd. Dit is een keuze van de medewerkers zelf, die je niet kunt afdwingen.

Bereidheid en toewijding

Commitment heeft alles te maken met bereidheid en toewijding. Men is bereid om met toewijding taken uit te voeren, verantwoordelijkheid te nemen en de klus te klaren. Ook is men bereid de consequenties van deze keuze te aanvaarden.

Weerstand voorbij

Commitment is wat anders dan de indirecte weerstand van ‘ja knikken en nee bedoelen’. Het is ook wat anders dan het ergens mee eens zijn, begrijpen dat het niet anders kan, het rationeel kunnen volgen van de beslissing of het passief ondergaan van het besluitproces.
Wanneer het team zich heeft gecommitteerd is de weerstand voorbij. Commitment is een gevoelskwestie: het gaat over emotionele verbinding.

Waarom is het zo belangrijk?

De situatie is mij honderd keer geschilderd. Je spreekt als leidinggevende of directeur iets af met jouw team. Iedereen stemt ermee in. Het gaat een paar weken goed en wat gebeurt er? Niemand houdt zich meer aan de afspraken. Je ergert je er blauw aan maar het is weer zover. En weer spreek je de teamleden aan op de afspraken die gemaakt zijn. Wat is er toch aan de hand? Ik zeg: in dat soort situaties hebben de teamleden zich niet gecommitteerd. “Ja maar, toen we dit hebben afgesproken stemde iedereen ermee in!”. Die hoor ik vaker. Ik ken jouw team niet maar ik vermoed toch dat hier een punt gemaakt is namelijk dat er een soort van

 • sociaal wenselijke instemming is gegeven door de teamleden.
 • Wanneer teamleden zich werkelijk gecommitteerd hebben, gaan ze het ook doen zoals is afgesproken.

Training afspreken, aanspreken, uitspreken en bespreken

Afspraken maken is niet eenvoudig. Je zegt: ‘nou, dat valt nogal mee, immers afspraak is afspraak toch?’. We zijn het eens. Afspraak is afspraak, zo zou het moeten zijn. Maar de kunst is om een afspraak zo te maken dat mensen ook daadwerkelijk:

 • Zich committeren aan de afspraak
 • Hun verantwoordelijkheid pakken (zich niet indekken of verschuilen)
 • Aanspreekbaar zijn op gemaakte afspraken
 • Weet je dat daar best wat bij komt kijken?

Afspreken, bespreken, aanspreken en uitspreken

Afspraken niet nakomen

Is commitment hetzelfde als draagvlak?

Nee, commitment is wat anders dan draagvlak creëren. In feite is dat de voorloper van commitment. Draagvlak creëren is steun of bereidheid verwerven voor een bepaald plan wat je voor ogen hebt of voor de doelstellingen van jouw team of organisatie die je voorstelt.

Wanneer is het belangrijk?
Commitment heb je als leidinggevende nodig wanneer:

 • Er een nieuwe visie, een nieuw idee of product wordt gepresenteerd
 • Er veranderingen aankomen
 • Er innovaties zijn
 • Er gereorganiseerd wordt
 • Er besluiten genomen moeten worden die belangrijk zijn voor het team

Voorwaarden voor commitment

Wat is ervoor nodig? Wat moet je doen om commitment te verkrijgen binnen jouw team of organisatie?
Allereerst is een veilige omgeving nodig waar vertrouwen is, waar medewerkers zich durven uitspreken, zich mogen uitspreken en ook waar medewerkers een afwijkende mening mogen hebben. Is dit vertrouwen er niet dan ontstaat er geen commitment en betrokkenheid. Commitment noemt Lencioni fase 3 (in de vijf fasen van teamontwikkeling). Is er geen vertrouwen? Dan zal men zich niet committeren! Is er geen ruimte om zich helder en duidelijk uit te spreken? Ook dan zal men zich niet committeren.
Vervolgens is het van belang dat medewerkers hun rol zien of hun kwaliteiten kunnen benutten in de verandering of innovatie, en dat medewerkers verantwoordelijkheid krijgen in de nieuwe situatie.

Gedragskenmerken

Hebben de teamleden zich gecommitteerd? Dan zie je het volgende gedrag:

 • Er wordt gewerkt vanuit gemeenschappelijke doelstellingen die voorrang krijgen op individuele doelen of belangen.
 • Op beslissingen wordt niet teruggekomen (ook niet onderhuids of achteraf). Medewerkers kennen de koers, scharen zich daar achter zonder voorbehoud of restricties.
 • Medewerkers steunen besluiten die het team gezamenlijk heeft genomen.
 • Er is duidelijkheid over richting en prioriteiten.
 • Er wordt niet ellenlang gepraat over wat er niet goed is of over wat er fout is: problemen worden besproken en discussies hierover leiden tot een oplossing en een plan van aanpak.

Afbreuk

Ik noem een aantal zaken waardoor de betrokkenheid of het commitment afneemt:

 • Onduidelijke of abstracte visies die niet gedeeld of begrepen worden
 • Te laat informeren en betrekken van medewerkers bij het veranderproces
 • Afdwingen en opleggen van een visie, doelstellingen of targets
 • Tegenstellingen tussen wat je zegt als leidinggevende en wat je doet
 • Gebrek aan mogelijkheden van medewerkers om hun zegje te doen of feedback te geven

Commitment bij de medewerkers is een voorwaarde voor vuur en bezieling in de organisatie, en een belangrijke factor in het verwezenlijken van de doelstellingen. Als leidinggevende kun je veel doen om dat commitment mogelijk te maken.

Training communicatie en gesprekstechnieken

Wil je een training communicatie en gesprekstechnieken volgen?

Communicatietraining voor leidinggevenden

Testen, webinars en E-book

Bekijk onze webshop waar je tal van aanbiedingen treft zoals:

 • Webinar over persoonlijke communicatie
 • E-book over authentiek communiceren (in PDF)
 • Communicatietest

ebook communicatie

Webshop De Steven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.