Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Stress depressie en burnout onder jongeren en studenten

Stress, depressie maar ook angst- en burnout komt bij jongeren en studenten steeds vaker voor. Hoe kan dat toch? Wat zijn de oorzaken en wat is eraan te doen?

Onderzoek

Dat stress en burnout een actueel thema is in deze tijd, is allang duidelijk. Een onderzoek van Trouw onder meer dan drieduizend studenten bevestigt dat nog eens in hoge mate. Wanneer we een paar grepen uit het onderzoek doen dan komt het hierop neer. Een grote groep jongeren:

 • Ervaart een hoge mate van prestatiedruk of mentale druk
 • Voelt zich niet opgewassen tegen hetgeen van hem/haar wordt verwacht en heeft te weinig mentale veerkracht
 • Kan moeilijk omgaan met toegenomen studiedruk
 • Vindt het combineren van werk, studie- en een sociaal leven moeilijk
 • Lijden aan ernstige angst- en depressieklachten
 • Zitten niet lekker in hun vel
 • Zijn bang om te falen, hebben angst voor hoge studieschulden of om het diploma niet te behalen
 • Hebben last van emotionele uitputting en andere gezondheidsklachten
 • Heeft last van studiestress  waardoor privé? leven eronder lijdt
 • Kampt met overmatig alcoholgebruik, eetverslaving etc.

Wil je meer weten over het onderzoek van Trouw onder jongeren?

Stress, burnout, depressie onder jongeren en studenten

Burn-out en prestatiedruk

Burn-out onder jongeren (zelfs kinderen) blijkt dus een actueel thema te zijn. Verontrustend is dat jonge mensen al kampen met klachten als somberheid, depressie en burnout. In een aantal gevallen is er zelfs sprake van suïcidale gedachten en maakt men een plan of doet men een poging tot zelfdoding. Lees ook:

Prestatiedruk

Beoordeling op prestatiegerichte eisen

Uit een documentaire die gaat over Stress to impress blijkt dat jongeren druk ervaren om aan het perfecte plaatje of aan het ideaalbeeld te voldoen (je kunt de documentaire Stress to impress online bekijken). Wat is het ideaalbeeld? Het ideaalbeeld is een onrealistisch, irreëel, onwerkelijk wereldbeeld wat niet spoort met de werkelijkheid. We noemen wat zaken die daarbij horen:

 • Het beeld van de maakbare wereld: alles ligt binnen je bereik, iedereen is gelukkig en je hebt het altijd leuk, negatieve gevoelens bestaan niet of moet je vermijden.
 • Een beeld dat ouderen overbrengen op kinderen wat niet klopt: alsof ze perfect zijn, verwachtingen alsof ieder buitengewoon getalenteerd is met als gevolg overdreven carrière verwachtingen.
 • Druk om een hogere opleiding te moeten volgen (alsof dat bij ieder past).
 • Keuzestress in het woud van opleidingen.
 • Druk om je te profileren en extravert te zijn.
 • Niet kunnen omgaan met tegenslagen en verwend zijn.
 • Altijd beschikbaar moeten zijn of altijd bereikbaar moeten zijn.
 • Geen behoeften meer kunnen uitstellen.

Mentale veerkracht ontwikkelen

In feite gaat het erom dat jongeren en studenten mentale veerkracht leren ontwikkelen.

 • Ervoor zorgen dat de basisbehoeften op orde zijn.
 • Een balans tussen willen, kunnen en zijn.
 • Leren de eigen behoeften te ontdekken en hierbij aan te sluiten.
 • Zelfwaardering halen uit wie je bent en niet uit buitenproportionele zaken als het aantal buitenlandstages, het aantal likes op social media, de cijfers op school of de te behalen studie.
 • Zelfaanvaarding: niet willen voldoen aan het beeld van de wereld m aar jezelf leren zijn en jezelf durven zijn, je niet laten leiden door een onjuist beeld van de wereld.

Wij verzorgen training en coaching gericht op het ontwikkelen van veerkracht. Zowel voor jongeren als volwassenen. Je kunt ook terecht bij ons voor stresscoaching of burnoutcoaching.

Veerkracht ontwikkelen

Actieplan Welzijn Jongeren

Er is een actieplan ontwikkeld gericht op het bevorderen van het welzijn van jongeren. Waar gaat het over?

 • De student helpen om zijn talenten te leren kennen en deze optimaal te ontplooien.
 • Bevorderen van veerkracht, weerbaarheid en duurzame (arbeids)participatie.
 • Vroegsignalering van klachten.
 • Zelfontplooiing van de student.
 • Talenten leren kennen en deze optimaal ontplooien.
 • Hulp krijgen bij psychische problemen heeft een positief effect op welbevinden en studieprestaties.
 • Ontwikkeling van de eigen identiteit in deze kwetsbare levensfase.

Jongerencoaching

In contact komen met een coach voor jongeren of studenten? Heb je hulp nodig?

Coaching voor jongeren

Auteur

Dit artikel is geschreven door Annita Smit.

Annita Smit trainer coach en jongerencoach


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuwste e-book: talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!

Je kunt nu het nieuwste e-book (PDF) aanschaffen van Jan Stevens over: talenten en kwaliteiten, jouw houvast en zekerheid.

Je kunt ook de boekpresentatie van 27 januari gratis terugkijken. Inschrijven?

Talenten en kwaliteiten / e-book

Meer informatie?

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.