Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Verzuimaanpak: wat hebt u ervoor nodig?

Verzuimaanpak: wat heeft u nodig voor een effectieve verzuimaanpak? De onderstaande checklist kan helpen inzicht te krijgen in de beleidsmatige aanpak van verzuim. Hebt u dit op orde of kan het beter? Of ontbreekt het binnen uw organisatie?

Checklist

Hierna treft u de checklist

 • visie op verzuim
 • verzuimbeleid waarin de spelregels, afspraken, taken en bevoegdheden staan
 • kennis en vaardigheden om de spelregels toe te passen
 • scholing om kennis en vaardigheden te leren zodat de spelregels correct worden toegepast
 • communicatie om de spelregels voor iedereen duidelijk te maken
 • deskundigen die een uitspraak mogen doen over medische geschiktheid
 • deskundigen die een uitspraak mogen doen over loondoorbetaling bij ziekte
 • kennis van verzuimcijfers, verzuimkosten, interventiekosten
 • op de hoogte zijn van verzuimcijfers in je eigen team
 • interventies hebben bij kort , middel en langdurig verzuim
 • kennis over verlofsoorten, afwezigheid ten gevolge van ziekte is een vorm van verlof, u moet weten wanneer u ziekteverzuimverlof geeft en wanneer een andere vorm van verlof nodig is. (calamiteiten verlof, zorgverlof, ouderschapsverlof)
 • kennis van wet en regelgeving, zowel van de wet verbetering  poortwachter als het Burgerlijk wetboek, boek 7, artikel 629, loondoorbetaling bij ziekte
 • afspraken met derde partijen. De wetsartikelen spreken over deskundige bijstand. U moet weten welke verplichtingen u als werkgever heeft , maar ook welke verplichtingen de zieke medewerker heeft. Hieronder vallen onder andere de afspraken met arbodiensten, bedrijfsartsen en interventiepartijen

Gedragsmodel

VerzuimaanpakEen model dat in Nederland veel gehanteerd wordt bij verzuimaanpak is het gedragsmodel (ook wel: het beslissingsmodel).  Volgens dit model heeft een medewerker vaak een zekere vrijheid om zich al dan niet ziek te melden. Die vrijheid uit zich in de hoogte van de verzuimdrempel. Is die drempel laag dan kunnen mensen zich makkelijk ziekmelden. De hoogte van de verzuimdrempel is beïnvloedbaar en hangt af van de verzuimnoodzaak, (de klacht),  de verzuimbehoefte en de verzuimgelegenheid. In schema:

Een lage verzuimdrempel en een hoge terugkeerdrempel geven een hoog verzuim.

Wit, grijs en zwart verzuim

Hier komen ook de termen wit, grijs en zwart verzuim vandaan.

 • bij wit verzuim is de klacht (verzuimnoodzaak) zo hoog dat verzuim onontkoombaar is.
 • bij grijs verzuim is de noodzaak niet zo groot en bestaat er dus een keus. Die keus wordt bepaald door motivatie, attitude en binding met het werk. En door de spelregels van het verzuimbeleid. Overigens wordt vaak alleen gedacht aan het gedrag van de medewerker, maar het optreden van leiding en collega’s maakt ook veel uit.
 • bij zwart verzuim is er geen noodzaak en is dus alleen sprake van de invloed van gedrag en spelregels.

Er wordt wel eens verondersteld dat 20% van het verzuim onontkoombaar is. En dat de overige 80% vooral grijs verzuim is. Echt zwart verzuim is uitzonderlijk. Bedrijfsartsen die dit model aanhangen, roepen ook wel eens: verzuim is een keuze. Die keuze leidt tot een bepaald gedrag. Verzuim uit zich daarmee in gedrag van een medewerker, maar wordt ook beïnvloed door het gedrag van de leidinggevende!

Bij wit verzuim is het vooral een kwestie van herstellen en het behandelen van de achterliggende ziekte. Als de oorzaak van wit verzuim werk gerelateerd is, moeten uiteraard preventieve maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Bij de overige 80% is vooral een beleidsmatige aanpak nodig om te hoog verzuim te voorkomen.

Verzuimmanagement

Dit artikel is geschreven in de serie over verzuimmanagement en verzuim binnen organisaties.

Verzuimmanagement

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook

Meer informatie

Training spreken in het openbaar

 • Datum: 18 november 2021 (9.30-16.00 uur)
 • Locatie: Amersfoort

Training spreken openbaar

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.