Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Sociaal, té sociaal, asociaal en sociale vaardigheden

Sociaal is een kernkwaliteit. Wie daarin doorslaat komt terecht in de bijbehorende valkuil en wordt té sociaal. Maar wat zijn sociale vaardigheden?

Sociaal kernkwaliteit

In dit artikel gaan we in op:

Sociaal is een kernkwaliteit

Sociaal is een karaktertrek of karaktereigenschap. We zouden het ook een kernkwaliteit kunnen noemen. Bent u sociaal? Dan hebt u oog voor uw medemens, u bent begaan met de ander en medemenselijkheid is iets wat bij u past. Wie sociaal is begrijpt en voelt aan hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan. Een sociaal mens houdt rekening met anderen, heeft respect voor de medemens en kan zich inleven in anderen. We noemen wat kenmerken:

Kwaliteit of vaardigheid?

Sociaal is een kernkwaliteit. We zouden het ook een karaktertrek kunnen noemen of een persoonskenmerk. Maar er zijn toch ook sociale vaardigheden? Zeker! Dat zijn relationele vaardigheden of communicatieve vaardigheden.  Zeg maar: vaardigheden om met elkaar om te gaan op een goede manier. Voor een deel is dat te leren door te oefenen. Voor mensen die sociaal ingesteld zijn, is het gemakkelijk om zich deze vaardigheden eigen te maken. Voor mensen die niet sociaal zijn, is dat veel lastiger.

Is er ook een valkuil?

Bij iedere kernkwaliteit hoort een valkuil. Dus ook bij de kwaliteit sociaal. Deze valkuil heet: té sociaal. Té sociaal is de doorgeslagen variant van sociaal. Wat is het verschil en waar ligt de grens? Heel eenvoudig; té sociaal zijn gaat ten koste van uzelf. Het is te vergelijken met woorden als:

 • uzelf opofferen
 • te dienstbaar zijn
 • te lief en te aardig zijn
 • te meegaand
 • te weinig eigen grenzen bewakend
 • te meelevend
 • te invoelend of te empathisch

Leerdoel

Het leerdoel wat hierbij hoort is: eigen grenzen bewaken. Ruimte pakken. Er zijn voor de ander maar niet ten koste van uzelf. U kunt er pas zijn voor een ander wanneer uzelf op het juiste energieniveau bent.

Allergie

Wat is uw allergie? Dat is het gedrag wat u irriteert bij anderen. U kunt zich waarschijnlijk irriteren wanneer andere mensen hardvochtig zijn, onfatsoenlijk, onbeschaafd of wanneer ze geen enkele rekening houden met anderen. Wanneer u teveel over eigen grens bent gegaan kunt u zelf terechtkomen in allergiegedrag. U laat dan gedrag zien wat niet bij u past. U gaat in de zelfbeschermingsmodus en u doet zich harder en killer voor dan u daadwerkelijk bent. Weten wat allergiegedrag is?

Te sociaal is asociaal

Een mooi punt is deze: wie té sociaal is, is asociaal. Maar wat is asociaal?  Wij noemen het een valkuil. Natuurlijk is het zo dat er een beeld is in de maatschappij over asociaal gedrag. Wie asociaal is, is bruut of brutaal, onfatsoenlijk, hard of meedogenloos, houdt geen rekening met de medemens. In dit artikel gaan we wat dieper in op asociaal gedrag.

 • De grove vorm

  We beginnen met de meest grove manier. Wie asociaal is, is hardvochtig, veroordelend over anderen, onbeschaafd, onfatsoenlijk, niet aangepast aan de normen van de maatschappij, moeilijk opvoedbaar, lomp, bruut, grof.

 • Mildere vorm

  Een mildere vorm van asociaal gedrag is de aanduiding dat het gedrag niet sociaal is. Niet zozeer dat het om onfatsoenlijke mensen gaat maar kenmerken zijn eerder:

  • erg gericht op zichzelf
  • een groot ego: egocentrisch of egoïstisch
  • profiteren graag van een ander
  • denken veel aan zichzelf en zijn niet gericht op een ander
  • willen best wat voor een ander doen als ze er maar beter van worden
 • De lieve vorm: té sociaal

  Tot slot noemen we de lieve vorm van asociaal. En die vorm heet té sociaal. Wie te sociaal is, is asociaal. Iemand zei pas: die begrijp ik niet. Hoe kan dat nu? We leggen het graag uit:

  • wie te lief is, is niet lief
  • wie te aardig is, is onaardig
  • wie te loyaal is, is niet loyaal
  • wie te zorgzaam is, is niet zorgzaam
  • wie te betrokken is, is niet betrokken

  Té lief gaat enerzijds ten koste van uzelf en anderzijds gaat het ook nog ten koste van de ander. Te lief of te aardig voor een ander betekent dat u de ander pampert, in de watten legt, de eigen verantwoordelijkheid ontneemt. Weet u dat daar niemand mee geholpen is? Hoe leuk en aardig het ook lijkt. In feite is het een vorm van hardvochtig en koud gedrag. De ander wordt mogelijkheid ontnomen:

  • om in eigen behoeften te voorzien
  • om zelf keuzes te maken
  • om verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leven te nemen

Doe de uitgebreide analyse

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Uitgebreide test

Gratis preview

U kunt de test ook doen via een gratis preview. U krijgt dan via een beknopt rapport inzicht in wat voor type mens u bent en welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen.

Gratis preview

Webinar

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn belangrijk in het leven. Op ieder niveau, in iedere branche, overal waar u maar komt. Maar wat zijn sociale vaardigheden?

 • Betekenis en definitie

  Sociale vaardigheden gaan over hoe we met elkaar omgaan. Wat is ervoor nodig om relaties, contacten en verbintenissen aan te gaan in het leven? In ieder geval hebt u aan vaardigheden niet genoeg. Het begint met bewustwording en inzicht:

  • Bewustwording en inzicht in uzelf
  • Bewustwording en inzicht in de ander
 • Bewustwording en zelfinzicht

  Als basis is dus bewustwording en zelfinzicht of zelfreflectie noodzakelijk. Sociale vaardigheden beginnen met zelfinzicht:

  • herkennen en toestaan van de eigen gevoelens en behoeften en de relatie daartussen
  • bewustwording van de impact van eigen gedrag op anderen
  • inzicht en bewustwording in persoonlijke waarden
  • inzicht in eigen zwakke en sterke punten
  • kunnen reflecteren op eigen gedrag
  • kunnen relativeren
  • beschikken over zelfvertrouwen
  • betrouwbaar zijn en afspraken nakomen
  • nemen van verantwoordelijkheid voor eigen handelen gedrag maar ook voor eigen gevoelens en behoeften
  • verplichtingen nakomen en je daar verantwoordelijk voor voelen
  • inzicht in de eigen communicatiestijl
 • Inzicht in de ander

  Een tweede onderdeel wat bij sociale vaardigheden hoort is inzicht in de ander. Daarbij kunt u denken aan:

  • begrip voor de ander opbrengen
  • de ander aanvoelen:  empathisch vermogen
  • interesse hebben in de ander
  • non verbale signalen oppakken en goed kunnen luisteren
  • betrokken zijn op de ander en hulp bieden indien dat nodig is
  • respect hebben voor de ander
  • inzicht hebben in de sterke punten van de ander en daar een beroep op doen
  • bereid te zijn om zinvolle feedback te geven aan de ander
  • de behoefte van de ander begrijpen en daar oog voor hebben
  • een open houding tegenover de ander innemen (niet vooringenomen)
  • bereid zijn om samen te werken en informatie te delen
 • Relationele vaardigheden geven of nemen?

  Wat is het geven of nemen? Of is het geven en ontvangen? Wat is het verschil? Wat geven we dan precies en wat krijgen we ervoor terug? Waarover gaat het? In relaties gaat het o.a. om:

  • liefde geven en ontvangen
  • aandacht geven aan de ander en aandacht ontvangen van de ander
  • ruimte geven en ontvangen
  • waardering geven en ontvangen
  • respect geven en ontvangen
  • begrijpen en begrepen worden
  • aanvoelen en aangevoeld worden

  De vraag is of je liefde, aandacht, ruimte en respect kunt nemen bij de ander. Als dat in de zin en betekenis is van: aannemen of aanpakken, aanvaarden of accepteren dan zou dat prima kunnen. Wanneer het gaat over inpikken, graaien je toe-eigenen of veroveren dan is het niet denkbaar dat dat zou kunnen. Omdat nemen beide kan betekenen (graaien en aanvaarden) werken wij liever met het begrip ontvangen. Moet geven en ontvangen in balans zijn? Dat wordt nog wel eens gezegd. Alleen de vraag is: moet het op de weegschaal?

 • Verwarring rond vaardigheden

  Vaardigheden zijn te trainen. Dat geldt ook voor sociale vaardigheden. De verwarring is dat persoonlijke eigenschappen en vaardigheden op één bult worden gegooid. Wat is het verschil?

  • Oprechte interesse hebben in de medemens is een eigenschap of karaktertrek. Doorvragen of vragen stellen is te leren (vaardigheid).
  • Empathisch vermogen is een eigenschap. Luistervaardigheden kun je ontwikkelen.

  Zo zijn er tal van vaardigheden te benoemen die te scharen zijn onder het kopje sociale vaardigheden zoals:

  We zouden een hele lijst met sociale vaardigheden kunnen samenstellen. Maar al zou u alle vaardigheden beheersen en u beschikt niet over de kwaliteit sociaal (met aanverwante kwaliteiten): bent u dan sociaal vaardig of hebt u een trucje geleerd?

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft  leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit. U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit

Wilt u een training Persoonlijke Effectiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op. Bekijk de mogelijkheden voor training en coaching.

Training persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens