Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Creativiteit: bent u creatief?

CreatiefCreativiteit: bent u creatief? Dan bent u waarschijnlijk vindingrijk in het bedenken van oplossingen. U bent origineel, inventief, zit vol nieuwe ideeën en soms komt u verrassend voor de dag met een nieuwe invalshoek voor een bepaald vraagstuk.

Wat is creativiteit?

Creativiteit komt van creëren en dat heeft grote verbinding met iets maken, ontwikkelen, ontwerpen, bedenken of vormen. Wie creëert maakt of produceert iets.

 • wie artistiek is, componeert bijvoorbeeld een muziekstuk
 • creatieve makers kunnen iets creëren met hun handen (schilderen, knutselen, boetseren, handwerken, naaien etc. etc)
 • creatieve denkers maken een ontwerp, een idee, een oplossing of een plan

Doe de test!

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen. Of maak gratis de beknopte test.

Uitgebreide test

Webinar over kwaliteiten

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Gedragsvoorbeelden

We noemen wat gedragsvoorbeelden die bij creativiteit horen:

 • U komt met gedachten en ideeën die niet bij de gevestigde orde horen
 • U durft gebaande wegen te verlaten en afwijkende paden te betreden
 • U bent een vrijdenker en onafhankelijk van geest
 • U ziet vaak andere verbanden dan mensen die minder creatief zijn
 • Experimenteren vindt u leuk
 • U kunt out of the box denken: dus buiten de gangbare structuren om
 • Wanneer iedereen roept ‘dat kan niet’ dan wordt u juist gemotiveerd om te kijken of het toch kan
 • Soms kunnen mensen u niet volgen
 • U weet als geen ander dat er meerdere wegen naar Rome zijn
 • U ziet vaak nieuwe kansen of oplossingen
 • U verbindt tal van gedachten in snel tempo aan elkaar
 • U hebt een hoofd vol ideeën
 • U denkt associatief

Creatieve denkers

Ingenieus en vernuftig

Creatieve denkers maken dus iets in hun hoofd. Hun gedachten leiden tot een plan, idee, ontwerp of tot een visie.

Creatieve denkers hebben een scheppend vermogen. Dat betekent dat zijn uit het niets iets kunnen bedenken. De één komt tot creatieve ideeën door gesprekken met anderen aan te gaan en tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. Anderen hebben zelfs dat niet nodig. Door hun manier van denken, waarnemen komen ze tot een nieuw idee.

 • Hoogbegaafden zijn creatief

  Creativiteit is een kenmerk van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafden zijn vaak ingenieus en vernuftig wanneer het om nieuwe ideeën gaat, mits ze hun originaliteit en oorspronkelijkheid durven te tonen. Zie ook: kenmerken van hoogbegaafdheid

 • Wat heeft de creatieve denker nodig?

  Creativiteit is een eigenschap die u wel of niet hebt. Wanneer u creatief bent, bent u met deze eigenschap geboren. Maar creativiteit is meer dan een eigenschap. Het heeft ook met inzicht te maken maar ook met andere zaken als:

  • waarnemen
  • associëren
  • verbeeldingskracht
  • durven afwijken van de gevestigde orde
  • niet meteen overal een oordeel over hebben om vooroordelen of aannames te vermijden
  • een probleem van meerdere kanten kunnen bekijken
 • Waarnemen is meer dan rationeel aanschouwen

  De creatieve denker kan waarnemen en het oordeel uitstellen. Maar waarnemen is meer dan kennis nemen van feiten, gebeurtenissen of cijfers. Waarnemen doet u met uw zintuigen. Van hoogbegaafde personen en hoogsensitieve personen is bekend dat zij een sterk zintuiglijke waarneming hebben. Het zijn ook buikdenkers oftewel intuïtieve denkers. Ziet u dat de creatieve denker niet alleen maar met zijn hoofd denkt?

 • De kracht van creativiteit

  Wie creatief is, heeft binnen organisaties een toegevoegde waarde. Belangrijk is dat hij/zij ruimte krijgt om creatief te kunnen zijn. Creatieve denkers:

  • innoveren en vernieuwen
  • zijn verfrissend en verrassend
  • kunnen patronen doorbreken

Uw talent: Ideeënfontein

Een talent wat bij u past wanneer u een creatieve denker bent is het talent van de ideeënfontein. Ook bent u wellicht een buikdenker.

Ideeënfontein

De valkuil

Creatieve denker

De valkuil voor creatieve mensen is dat ze chaotisch worden. Dat is op een zich een naar woord maar het gaat om de bedoeling. Creatieve mensen hebben vaak moeite met routinematige taken (dat verveelt ze al snel). Hun creatieve geest vliegt van hot naar her en daardoor kan er te weinig beheersbaarheid ontstaan oftewel:  gebrek aan orde en structuur. Andere valkuilen:

 • Creatieve denkers zijn soms snel afgeleid en kunnen zich af en toe moeilijk op iets focussen. Ze associëren immers en hun geest lijkt daardoor springerig. Ze koppelen informatie en verbanden aan elkaar en dat gaat zo snel dat ze de aandacht daardoor ook snel kunnen verliezen.
 • Creatieve denkers horen soms niet wat er gezegd wordt. Als iemand iets vertelt horen ze een woord en ze denken verder op dat woord waardoor ze de boodschap wel eens missen.
 • Creatieve denkers kunnen vaak slecht omgaan met routine, formaliteiten, verplichtingen die weinig zinvol lijken. Ook vinden ze het nog wel eens moeilijk om aan iets te beginnen of om iets af te maken.

Het leerdoel

Het leerdoel voor creatieve mensen is om het efficiënt te houden. Een efficiënte planning, overzicht van taken, onderscheid in wat belangrijk en urgent is.  Overigens is dit niet helemaal terecht. Wie van een creatief mens een beheersbaar mens wil maken, wil vleesetende vegetariërs creëren.  Belangrijk is om uw kwaliteit te ontwikkelen. Om de creativiteit te ontwikkelen is het van belang om rust en orde te creëren zodat uw geest volop voor u aan het werk kan

Creativiteit is te sturen

Kenmerk van creatieve personen is dat ze dit onmogelijk 8 uur per dag kunnen zijn. Of u drukt op de bel en de ‘flow’ is er qua gedachten en ideeën. Zo werkt het nu eenmaal niet.  Toch is creativiteit meer te sturen dan de meeste mensen vermoeden. Een goede basis neerzetten, structuur, overzicht en de zaken onder controle? Dat geeft juist de rust om uw eigen creativiteit meer vorm en inhoud te geven. Lees ook ons artikel over: een hoofd vol ideeën.

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens