Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Afspraak is afspraak: past dat bij u?

Afspraak is afspraak

Afspraak is afspraak: past dat bij u? Dat betekent dat men op u aankan. Blijkbaar bent u iemand die betrouwbaar en integer is. In principe zult u gemaakte afspraken altijd nakomen. Wanneer het niet lukt om afspraken na te komen dan trekt u aan de bel en legt u uit dat er nieuwe afspraken moeten komen. U legt uit waarom dat zo is. Er kunnen situaties zijn waardoor overmacht ontstaat immers. In dit artikel gaan we in op de kernwaarde afspraak is afspraak maar we benoemen ook de valkuilen, uitdagingen en allergieën.

Gedragskenmerken

Afspraak is afspraak heeft een aantal gedragskenmerken:

 • U maakt heldere en duidelijke afspraken
 • U houdt zich aan gemaakte afspraken
 • U wijst anderen op gemaakte afspraken
 • U houdt anderen aan eerder gemaakte afspraken
 • U vindt het vervelend wanneer anderen zich niet aan gemaakte afspraken houden

Kortom: men kan op u aan en u verwacht ook dat u op de ander aankunt.

Kernwaarde of norm

Afspraak is afspraak kan zowel een norm zijn als een kernwaarde. Een persoonlijke norm vertelt u wat u van uzelf ‘moet’ of wat u van uzelf ‘niet mag’. Afspraak is afspraak wordt dan iets van:

 • ‘je moet altijd je afspraken nakomen’
 • ‘je kunt het niet maken om op een afspraak terug te komen’
 • ‘beloofd is beloofd’

Wanneer het tot uw norm behoort, vindt u het ook logisch dat het zo zal gebeuren en kunt u zich niet voorstellen wanneer mensen zich niet aan gemaakte afspraken houden.

Afspraak is afspraak kan ook één van uw persoonlijke waarden zijn. Dat betekent dat u het heel belangrijk vindt dat afspraken worden nagekomen. Afspraak is afspraak kan ook een kernwaarde van uw organisatie of bedrijf zijn.

Doe de test!

Bij De Steven kunt u tegen betaling een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in uw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen. Of maak gratis de beknopte test.

Uitgebreide test

Webinar over kwaliteiten

In een gratis webinar (online workshop) leggen wij uit wat kernkwaliteiten, valkuilen,  leerdoelen en allergieën zijn. U kunt de webinar na inschrijving online volgen.

Webinar kwaliteiten

Kenmerk van afspraken

Het kenmerk van afspraken is dat u ze samen maakt. Afspraken die u niet samen maakt zijn geen afspraken. Dat zijn eenzijdig opgelegde voorschriften, regels of procedures. Een afspraak samen maken betekent dat er twee partijen of twee personen zijn die ook instemmen met de afspraak. Ze hebben gelegenheid gehad om hun mening te geven of om hun zienswijze in te brengen. Ze kregen gelegenheid voor inspraak. Maar uiteindelijk stemden ze ermee in.

Afspreken en duidelijkheid

Vaak zijn afspraken niet duidelijk. Bij hele concrete afspraken is het niet zo moeilijk. Een euro is een euro en 15.00 uur is geen 16.00 uur. Er zijn ook andere voorbeelden. In een team worden wel eens zaken afgesproken in de trant van: we gaan ervoor en we doen ons best. Echter dat zijn geen afspraken maar intenties. U zou nog moeten afspreken wat dat precies betekent. Hoe gaan we er dan voor? Wat gaan we doen? Het is belangrijk om vrijblijvendheid, open eindjes en onduidelijkheid te vermijden. Bij onduidelijke en halve afspraken hebt u grote kans op onuitgevoerde afspraken.

Afspreken, bespreken, aanspreken en uitspreken

Binnen teams en organisaties is het maken van duidelijke afspraken belangrijk. Het hoort bij het proces van afspreken, bespreken, aanspreken op en uitspreken. Leidinggevenden vervullen daar een cruciale rol in en hebben ook een voortrekkersrol of voorbeeldfunctie. Maar ook in teams is dit onderwerp hoogst actueel. Afspreken, bespreken, aanspreken en uitspreken is een leerdoel:

 • Voor teams en organisaties
 • In training en coaching voor leidinggevenden
 • In training en coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling zoals communicatie, persoonlijk leiderschap of autonomie

U kunt leerdoelen combineren bij alle trainingen die wij verzorgen. Graag maken we er één traject van met een duidelijke kop en staart. Leg uw vraag gerust voor en wij maken voor u een aanbieding.

Afspreken, bespreken, aanspreken, uitspreken

Nakomen van afspraken

Het lijkt een beetje een onzinnig wanneer we beginnen over afspraken die ook nagekomen moeten worden. Want ja……… dat is toch logisch of niet? Waarom maken we anders zulke afspraken? Goeie vraag trouwens. Waarom maken mensen afspraken die ze toch niet nakomen. Natuurlijk kan het zo zijn dat afspraken niet nagekomen worden omdat men even aan de nieuwe situatie moet wennen. Dat is niet heel erg toch? Gun uzelf ook even de tijd en gun anderen ook maar een beetje tijd. Maar meestal worden afspraken niet nagekomen omdat er geen commitment is. Zelfs al knikken mensen ja, dan kunnen ze nog nee bedoelen.

Valkuil: sla nu niet door!

Afspraak is afspraak heeft ook een valkuil. Wist u dat? Het kan u zelfs finaal opbreken. Maar er zijn meerdere zaken in dit kader die van belang zijn. We noemen er een aantal:

 • De valkuil van afspraak is afspraak is dat u rigide en star wordt wanneer u er in doorslaat. U wordt dan te krampachtig, te strikt, te principieel en iedere vorm van flexibiliteit gaat de deur uit. Anderen noemen dat ook wel pietluttig.
 • Afspraak is afspraak kan u stress geven. Zeker wanneer het afspraken zijn waar u zich aan wilt (moet!) houden maar waar u zich door omstandigheden niet aan kunt houden. Wanneer u bepaalde afspraken niet kunt waarmaken, kan dat schuldgevoelens of gevoelens van onmacht geven. Wie doorslaat in afspraak is afspraak kan te ver gaan om alles in het werk te stellen om toch die afspraken maar na te komen. Het kan ver over uw grenzen gaan! Maar qua energieniveau kan het u ook flink leegzuigen.

Leerdoel

Om te voorkomen dat u star en rigide wordt is het belangrijk om te blijven relativeren zodat u de zaken in de juiste proporties blijft zien. Dat is de  bewustwording dat ook voor u de wereld niet maakbaar is en dat zaken soms anders lopen dan u gedacht, verwacht of gewild hebt. Zelfs al hebt u nog zulke heldere afspraken gemaakt en zelfs al heeft iedereen zich er aan gecommitteerd, dan kan het in de praktijk nog wel eens anders gaan dan afgesproken is. Kortom: blijf flexibel en kom ondertussen uw afspraken na.

Irritatie

Bent u iemand van afspraak is afspraak? Dan is dit uw irritatie:

 • Mensen waar u niet op aan kunt: die zich niet aan afspraken houden
 • Mensen die te pas en te onpas bepaalde afspraken proberen te omzeilen
 • Wanneer er onduidelijke of minder concrete afspraken worden gemaakt met tal van open eindjes
 • Mensen waar u niet op aan kunt.

Wilt u leren van uw irritaties?

Leerdoelen Persoonlijke Effectiviteit

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training Persoonlijke effectiviteit.

U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen Persoonlijke effectiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens