Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Individuele doelstellingen per medewerker

Individuele doelen stellen als doorvertaling van concrete afdelingsdoelstellingen naar doelen voor de individuele medewerker. Maar hoe doet u dat als leidinggevende? Legt u de doelstellingen op? Of betrekt u de medewerker erbij? Zijn de doelstellingen duidelijk? Helpt u de medewerker om de doelen te realiseren? Weet de medewerker wat hij/zij moet doen als de doelen geformuleerd zijn?

Taakstellingen

Individuele doelenDe kunst is om organisatiedoelen te vertalen naar afdelingsdoelstellingen en vandaar te komen tot individuele doelstellingen per medewerker. Pas als iedere medewerker zijn/haar doelstelling realiseert, realiseert u samen de afdelingsdoelen of organisatiedoelen.

Maar doelstellingen dienen wel te leiden tot concretisering, tot actie, actiepunten of zelfs tot een soort taakstelling.

Doelen stellen is wat anders dan doelen uitdelen!

Om samen met de medewerker te komen tot individuele doelen is vroegtijdig informeren en betrekken het sleutelwoord. Doelen stellen doet u samen met de medewerker en is wat anders dan doelen opleggen of uitdelen. Wanneer doelen onhaalbaar lijken of niet realistisch zijn, brengt het eerder verlamming bij uw medewerkers dan wanneer het zal stimuleren. Kortom: er is commitment nodig. Medewerkers dienen zich te committeren aan de doelstelling. Dat doen ze alleen wanneer ze er zeggenschap over gehad hebben.

Persoonlijke doelstellingen

In het pakket van individuele doelen kunnen ook persoonlijke doelstellingen of ontwikkeldoelen van de medewerker worden betrokken.

De kunst is om doelen te verkleinen en te verfijnen tot kleine stappen zodat het binnen de cirkel van invloed ligt voor de medewerker. Zodra doelen te groot zijn, zijn ze onhaalbaar en werken ze averechts binnen uw team of organisatie.

Met het stellen van doelen komt u in het proces van functioneren en beoordelen van de medewerker. U kunt hieraan koppelen de ontwikkel- en beoordelingscyclus voor uw organisatie en medewerker.

Leerdoel voor leidinggevenden en medewerkers

Een leerdoel voor de training resultaatgericht leidinggeven is o.a. het stellen van doelen op individueel niveau. Hoe stelt u doelen? Hoe zorgt u voor commitment en betrokkenheid?

Doelen stellen

Dit artikel is geschreven in de serie: zakelijke doelstellingen of bedrijfsdoelen. Lees ook: training directie en ondernemers.

Zakelijke doelstellingen

Resultaatgericht werken

Wilt u inzicht in trainingen gericht op het behalen van doelen en resultaat?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens