Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Afdelingsdoelstellingen formuleren

Afdelingsdoelen formuleren is een taak van vooral de leidinggevende. In feite moeten de organisatiedoelen door vertaald worden naar de diverse afdelingen binnen de organisatie. Belangrijk is dat dit concrete doelstellingen worden.

Vertaling van organisatiedoelen naar de afdeling

AfdelingsdoelstellingenAfdelingsdoelstellingen zijn te formuleren wanneer de organisatiedoelstellingen bekend zijn. Op dat moment kunt u de vertaling naar de eigen afdeling maken. Wat betekent  uw afdeling of wat voegt uw afdeling toe aan de bedrijfsdoelen die uw organisatie heeft gesteld? Wat betekent uw afdeling in de strategie van uw organisatie?

Voorbeelden

We noemen enkele voorbeelden van afdelingsdoelen:

  • Secretariaat: het bieden van secretariële en administratieve ondersteuning aan het managementteam, directie en office ondersteunende diensten ten behoeve van de organisatie
  • HRM: Inrichting, ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid afgestemd op de organisatie. Geeft proactief advies en is faciliterend ten behoeve van de lijn (directie, managementteam) en medewerkers.
  • Verkoopafdeling: realiseren van X omzet.

Afdelingsplan

In een afdelingsplan kunt u uiteenzetten hoe u bepaalde doelstellingen voor uw afdeling wilt verwezenlijken.

Basis voor planning en activiteiten

De juiste invulling van afdelingsdoelen biedt u een basis voor de planning van werkzaamheden op afdelingsniveau, het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. Afdelingsdoelen geven duidelijkheid en richting aan voor uw team. Op basis daarvan kunt u een doorvertaling maken naar individuele doelen voor de medewerker maar ook naar taken en activiteiten voor de medewerkers.

Betrek de medewerkers er tijdig bij

Belangrijk is om de medewerkers tijdig bij het afdelingsplan te betrekken. Hoe meer betrokkenheid en commitment, hoe meer kans van slagen dat de doelen ook gehaald worden. In feite is het zaak dat uw medewerkers achter de doelstellingen gaan staan, waar ze zich verantwoordelijk voor voelen.

Doelen stellen

Dit artikel is geschreven in de serie: zakelijke doelstellingen of bedrijfsdoelen. Lees ook: training directie en ondernemers.

Zakelijke doelstellingen

Resultaatgericht werken

Wilt u inzicht in trainingen gericht op het behalen van doelen en resultaat?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens