Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Communicatietest om leerdoelen te bepalen

Communicatietest

Leerdoelen bepalen voor de training of cursus communicatie is een vak. Vaak worden ze te algemeen of te weinig specifiek gesteld. De Steven heeft een communicatietest ontwikkeld om uw persoonlijke communicatie in beeld te brengen. De test geeft uw zelfperceptie weer op de volgende onderdelen:

Vertrouwen en veiligheid

We zullen de verschillende onderdelen met u doornemen. Vertrouwen, veiligheid en communicatie Vertrouwen en veiligheid is een belangrijke basis om te delen met anderen. Wanneer er veiligheid is, zal uw medemens sneller zijn/haar gedachten en gevoelens met u delen. Maar ook u zult gemakkelijker met de ander in contact treden wanneer er vertrouwen is. Voor vertrouwen en veiligheid is acceptatie belangrijk.

Duidelijkheid en spreken

Onder duidelijkheid verstaan we: verwachtingen helder maken of zo duidelijk mogelijk maken. Anders gezegd: zeggen wat u bedoelt en bedoelen wat u zegt. Belangrijk is om af en toe te controleren of de ander begrepen heeft wat u zegt. Maar ook is het belangrijk om concreet te zijn in uw taalgebruik en helder over te brengen wat u bedoelt. Kunt u helder uw standpunten verwoorden? Komt u snel tot de essentie? Onderscheid u hoofd- en bijzaken?

Test starten?

Wilt u de test starten? Dat kan! Via onze webshop kunt u een vouchercode aanschaffen waarna u de test kunt doen. U krijgt de uitslag in PDF in uw mailbox.

Test starten!

Invoelingsvermogen en luisteren

Onder luisteren verstaan we dat u hoort wat de ander zegt en begrijpt wat de ander bedoelt. Maar ook: horen en begrijpen wat de ander niet zegt en toch niet bedoelt. Invoelingsvermogen is de mate waarin u in staat bent om uzelf in de ander te verplaatsen. Kunt u de wereld bekijken vanuit het gezichtspunt van de ander? Kunt u de ander voldoende aanvoelen? Lukt u dat, ook al hebt u zelf andere gevoelens over een bepaald onderwerp?

Gevoelens (ontvangen en tonen)

Openheid is de mate waarin u bereid bent om uw gevoelens te delen. Dat is tweeledig: stel u bent boos, geïrriteerd, of gefrustreerd dan is het belangrijk dat de ander dat aan u kan zien. Of er is iets wat u raakt en aanspreekt. Niet wegmoffelen dus! Laat maar zien wat er gebeurt en benoem het. Dus geen vriendelijkheid veinzen terwijl u irritatie voelt. Of gemaakt boos zijn terwijl u het niet meent. Een ander aspect is ook: de dingen zeggen die je in deze situatie voelt. Stel u twijfelt over een bepaald voorstel. Vertel dan dat u twijfelt! Of u aarzelt bij een bepaalde beslissing. Vertel wat u voelt. Zelfs al hebt u geen woorden om te onderbouwen hoe het komt dat u zich zo voelt.

Non-verbaal

Non-verbaal is communicatie zonder woorden. Je kunt aan allerlei dingen denken zoals: houding, gebaren, stemvolume, intonatie, lichaamstaal, gezichtsuitdrukking etc. Maar ook of je iemand aankijkt en hoe je iemand aankijkt. Of je met stemverheffing praat of juist met gedempte stem. Wanneer uw woorden non-verbaal ondersteund worden, ontwikkelt u overtuigingskracht. Het is dus belangrijk in wat voor mate u uw boodschap non-verbaal ondersteunt. U zegt dat u geïnteresseerd bent in het onderwerp, terwijl uw blik voortdurend afdwaalt tijdens het gesprek. In dat geval ondersteunt u de boodschap niet. Andersom is het ook letten op de non-verbale signalen van de ander terwijl u aan het woord bent. Sluit uw boodschap wel aan bij de interesse van de ander?

Leerdoelen training communicatie

Wilt u inzicht in mogelijke leerdoelen communicatie en gesprekstechnieken?

Andere testen bij De Steven

Bekijk de andere testen of assessments bij De Steven.

Testen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens