Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Ben je roomser of heiliger dan de paus?

Roomser dan de paus zijn Kun je roomser zijn of heiliger dan de paus? Ik noem dat een valkuil. Een valkuil die jouw kernkwaliteiten maar zeker ook jouw waarden of kernwaarden kan raken.

Wat betekent het?

Het is een spreekwoord dat ergens op duidt. En in dit geval is de paus duiding voor iemand die:

 • de regels strikt zal naleven
 • zich zal onderwerpen aan gezag
 • integer is en betrouwbaar
 • principieel is en dat ook naleeft

Wanneer ben je dan heiliger dan de paus? In ieder geval wanneer je:

 • Fanatieker bent in het uitdragen van jouw principes en overtuigingen dan gevraagd wordt
 • Je zo gezagsgetrouw bent dat je nagenoeg alles klakkeloos aanneemt wat gezegd wordt
 • Je star en rigide wordt bij het naleven van regels of procedures
 • Je integriteit doorslaat naar een bepaalde kramp of rigiditeit die niet meer gezond is
 • Je altijd maar binnen de lijntjes tekent en nooit eens je grenzen zult opzoeken
 • Je overdreven strikt bent in bepaalde zaken

Zie je de lijn? Het zit altijd in de overdreven mate of in iets leveren wat eigenlijk niet gevraagd wordt. Of zoals iemand onlangs tegen me zei: 'Het is de overtreffende trap van het braafste jongetje in de klas of een heilig boontje'.

Doe de test!

Bij De Steven kun je een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, eigenschappen,  persoonskenmerken en valkuilen.

Zo krijg je inzicht in jouw ontwikkeldoelen.

Meer informatie

Training en coaching

Wil je een training volgen om te leren hoe jij je valkuilen vermijd? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Kernwaarden of kwaliteiten

De valkuil wijst altijd naar een kernkwaliteit of kernwaarde. Dat is in dit geval ook zo. Denk eens als kwaliteiten als:

Leerdoel

Een mooi gezegde bezigde mijn vriend Ton nogal eens. Hij zei dan: ‘als de preciezen te precies zijn heb je de rekkelijken nodig en als de rekkelijken te rekkelijk zijn, heb je de preciezen nodig'. Roomser zijn dan de paus is een vorm van te precies zijn. Het leerdoel is dus: rekkelijker zijn. Ik zou ook kunnen zeggen: wat meer relativeren en de regels of wetgeving opvatten in de geest van de wet en minder naar de letter.

Allergie

De allergie van mensen die het erg letterlijk nemen is over het algemeen de categorie die het niet zo nauw neemt, de hand licht met regels en principes, meet met twee maten en te rekkelijk is.

Training kwaliteiten en valkuilen

Wil je een training volgen om te leren hoe jij je valkuilen vermijd? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens