Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Reorganiseren en herstructureren van uw bedrijf of organisatie

Reorganisatie en herstructurering van de organisatie is een voortdurend proces. Dat is niet alleen bij reorganisatie door inkrimping. Ook bij groei en verandering is herstructurering nodig. Uw organisatie dient bij voortduur afgestemd te worden op veranderde marktbehoeften en klantbehoeften.Doet u dat niet dan komt de continuïteit van uw organisatie in gevaar.

Reorganisatie en herstructuring van uw organisatie

Organisatiewijziging en organisatieverandering

Reorganiseren is het herstructureren van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies. Om maar eens wat voorbeelden te noemen.  Er zijn tal van theorieën op losgelaten. Maar in feite gaat het om organisatieverandering en organisatiewijzigingen.

Wanneer is reorganisatie noodzakelijk?

Herstructurering van de organisatie is noodzakelijk in de volgende situaties:

 • Inkrimping

  De meest bekende vorm van reorganisatie is bij inkrimping. Oorzaken: omzetten lopen terug, het marktaandeel daalt, het product wordt te weinig verkocht, de concurrentie is toegenomen etc. Kortom: er is teveel personeel en te weinig werk. En dus moet er gereorganiseerd worden. Lees ook: reorganisatie door inkrimping.

 • Sterke groei van de organisatie

  Ook bij groei van de organisatie moet er steeds gereorganiseerd worden. De organisatiebehoeften veranderen voortduren en wel in een snel tempo. Dat heeft impact op de functies en vooral op de Kennis, vaardigheden en Attitude die de medewerkers nodig hebben in hun functie. Lees ook: functieontwikkeling

 • Reorganisaties door fusie of bedrijfsovername

  Ook de fusie is een reorganisatie. Naar onze mening wordt deze reorganisatie nogal eens onderschat. De bovenstroom (rationele zaken) worden prima geregeld maar de onderstroom in de organisatie is volop in beweging en vaak in beroering. In ons artikel over de bovenstroom en onderstroom binnen organisaties schrijven we over de onderschatting van negatieve gevoelens bij fusies en reorganisatie.

 • Verzelfstandiging

  Ook verzelfstandiging van een onderdeel van de organisatie, een afdeling of bedrijfsonderdeel is een vorm reorganisatie. Waar moet u aan denken wanneer een unit of afdeling verzelfstandigt? Lees ook: verzelfstandiging.

Training en coaching

Een tweetal trainingen zijn van belang bij reorganisaties en organisatiewijzigingen:

Reorganiseren is veranderen

Iedere reorganisatie is een verandering. Het is niet zo dat de leiding op de tafel kan gaan stap, de verandering doorvoeren en menen dat het daarmee klaar is. Zowel positieve als negatieve veranderingen hebben impact op de medewerker.  De juiste begeleiding en coaching helpt om het proces te versnellen.

Reorganisatieplan

Bij iedere reorganisatie hoort een reorganisatieplan. Hoe pakt u de reorganisatie aan? Wat voor impact heeft het op de medewerkers? Is er coaching of training nodig? Vaak wordt dit stuk ingevuld bij reorganisatie door inkrimping maar dan met name voor de mensen die vertrekken. Outplacement of loopbaanbegeleiding wordt aangeboden. Maar vergeet u vooral de achterblijvers niet.

Fasen in de bedrijfsvoering

Dit artikel is geschreven in de serie fasen in de bedrijfsvoering.

Organisatiefasen

Organisatieontwikkeling

Bekijk onze trajecten gericht op organisatieontwikkeling.

Organisatieontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens