Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Organisatiefasen: fasen in de onderneming

De fasen in de onderneming en bedrijfsvoering: pioniersfase, organisatiefase en integratiefase. Elke fase eindigt met knelpunten, groeipijn of zelfs een crisis.  In welke fase bevindt zich jouw organisatie?

In ieder bedrijf en organisatie is een aantal fasen te onderscheiden. Elke fase eindigt met knelpunten, groeipijn of zelfs een crisis. Deze ontstaat doorgaans omdat de ondernemer volhard in oud gedrag.

Organisatiefasen bedrijf of onderneming

 

Verschillende fasen

We onderscheiden de volgende fasen:

 • Pioniersfase

  De pioniersfase is de fase die ontstaat direct nadat jouw bedrijf is gestart. De onderneming wordt in deze fase geleid door de oprichter zelf.

  Op een bepaald moment ontstaan er groeipijnen of zelfs crisis. Opeens blijkt dat niet alle onderdelen van het bedrijf zich voldoende ontwikkelen. Alle afdelingen zijn niet even ver qua doorontwikkeling. Er is behoefte aan bijvoorbeeld een afdeling P&O. Een gevaar is dat de ondernemer tegen zichzelf aanloopt omdat hij het allemaal niet meer trekt. Door de groei komen er andere medewerkers die niet de loyaliteit aan het bedrijf of de ondernemer hebben. Medewerkers willen de zaken goed geregeld hebben. Het is ook heel goed mogelijk dat medewerkers van het eerste uur onvoldoende mee kunnen in de bedrijfsvoering omdat men onvoldoende competent is. Er kan ontevredenheid ontstaan of men moet zelfs afscheid nemen van bepaalde medewerkers. Opeens nemen de kosten toe want er moet geïnvesteerd worden in opleiding & training. Of de VOF wordt omgezet in een holding-structuur waardoor de accountantskosten stijgen.

  Knelpunten, crisis en groeipijn in de pioniersfase.

 

 • De organisatiefase

  In de organisatiefase moet er van alles geregeld worden. Taken worden bij de ondernemer weggehaald. Er moet gedelegeerd worden. Er is behoefte aan meer overleg. Besluitvorming zou formeler moeten plaatsvinden. Opeens komt de P&O-adviseur om een organisatiestructuur door te nemen. Er is behoefte aan functieprofielen en functioneringsgesprekken. Zaken moeten meer vastgelegd worden. Het bedrijf en het management heeft behoefte aan meer managementinformatie. Ook in de organisatiefase ontstaan groeipijnen. Er is een groot gevaar dat het overzicht verloren wordt omdat men niet meer kan blindvaren op het ‘weten’ van de pionier. Kosten dreigen uit de hand te lopen. Opeens komt de liquiditeit in gevaar of is er behoefte aan extra krediet. Medewerkers van het eerste uur trekken het allemaal niet meer. Er komen weerstanden en het algehele commitment dreigt te verdwijnen of het gezag dat de pionier aanvankelijk had is tanend. Een mogelijk gevaar is missers bij werving en selectieprocedures omdat men onvoldoende in kaart heeft aan welk type medewerker nu behoefte is.

 • De integratiefase

  Bij de integratiefase worden afdelingen meer uitgebouwd en geformaliseerd. Er komt een managementteam en iedere manager krijgt een afdeling toegewezen waar hij/zij verantwoordelijk voor is. De communicatie met medewerkers vraagt veel meer aandacht. Processen moeten worden beschreven. Er moet gewerkt worden aan uniformiteit van handelen. Vaak moet het managementteam en zelfs de pionier veel leren. Loslaten en delegeren is een veel gevraagde trainingsmodule in deze fase. Mogelijke knelpunten en groeipijnen en de integratiefase ontstaan ook. Een zeer knellend punt is of de ondernemer wel manager is of toch pionier blijft. Dat is een mogelijk knelpunt dat nogal vaak voorkomt. De vraag is ook of medewerkers door kunnen ontwikkelen in deze nieuwe behoeftenstructuur. Het wordt wel allemaal formeler, afstandelijker of zoals men het soms uit: bureaucratischer. In alle gevallen: blijf je richten op behoeften. Het beste is om zoveel mogelijk verwachte behoeftepatronen in kaart te brengen en daarop te acteren. Maar niet iedere ondernemer of manager is voldoende profetisch aangelegd. Anders gezegd: je kunt niet alles voorzien. Laat je niet leiden door knelpunten en klachten. Focus je op behoeften en probeer die te benoemen en uit te spreken samen met jouw medewerkers. Wellicht dat je zo veel CRISES kunt bezweren of er een positieve wending aan kunt geven.

Organisatieverandering en organisatieverbetering

Bij organisatieontwikkeling onderscheiden wij een aantal thema's:

 • Groei van de onderneming
 • Knelpunten en crisis in de onderneming
 • Organiseren, herstructureren en reorganiseren
 • Veranderingen in de organisatie
 • Innovatie

Levenscyclus van de organisatie

Inzicht in de levenscyclus van een organisatie is van belang. In welke fase zit jouw organisatie? Ook voor organisaties geldt de cyclus als bij een mens: van kind, puberteit tot volwassene en ouder worden. Iedere fase vraagt om andere aansturing of instrumenten.

 • Groei van de organisatie

  Ondernemers denken bij groei al snel aan omzettoename maar toch omvat groei meer dan alleen een verhoging van de verkoopcijfers. Lees onze artikelen over groei.

 • Knelpunten in organisaties

  Knelpunten in organisaties zijn er altijd. Knelpunten worden vaak ervaren als problemen. Wanneer we daar anders mee leren omgaan, zetten we de knelpunten in een ander persfectief. Knelpunten kunnen ontstaan door verandering, reorganisatie en herstructurering, groei. Lees onze artikelen over: knelpunten in organisaties.

 • Crisis in organisaties

  Onvoldoende reageren op knelpunten of te laat acteren, reactief zijn, knelpunten negeren kan leiden tot crisis in het bedrijf. Lees onze artikelen over crisis.

 • Veranderingen in het bedrijf

  Organisaties veranderen voortdurend en zoeken aansluiting bij de marktbehoefte. Dat geldt zelfs voor overheidsorganisaties die enerzijds aansluiten bij de behoeften en anderzijds moeten meegaan met het politieke bestel. Veranderingen vinden plaats bij inkrimping, groei van de organisatie, fusies, bedrijfsovernames, nieuwe technologische ontwikkelingen. Belangrijk is hoe organisaties deze veranderingen besturen.

 • Innovatie

  Om de aansluiting bij de markt te houden is voortdurende innovatie nodig. Innovatie gericht op inhoud: technieken, methodieken. Maar ook innovatie gericht op het proces, de interne en externe communicatie.

Team- en organisatieontwikkeling

Bekijk onze interventies en trainingen voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Team en organisatie

Leiderschapsontwikkeling

Bekijk onze trajecten gericht op leiderschapsontwikkeling.

Leiderschapsontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Lees je onze nieuwsbrief al?

Wist je dat onze website meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar trekt? En dat MBO-, HBO-scholen maar ook universiteiten de website als ondersteuning gebruiken? Wist je dat sommige webinars verplicht gesteld zijn in bepaalde opleidingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (verschijnt om de 14 dagen).

Wil je onze nieuwsbrief aanbevelen bij collega’s of vrienden? Dat vinden we heerlijk! Gedeelde kennis is dubbele vreugde immers!

Inschrijven nieuwsbrief

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.