Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Crisis in jouw bedrijf?

Is er sprake van crisis binnen jouw bedrijf? Dan kan er van alles aan de hand zijn. Wanneer je een crisis aanduidt in een bedrijf dan is er wat mij betreft sprake van een situatie waarbij de continuïteit van het bedrijf in gevaar kan komen. Met het woord crisis duiden we aan dat het slecht gaat en dat jouw bedrijf in moeilijk vaarwater zit. Een crisis is dus een zware variant van het onderwerp ‘knelpunten in jouw bedrijf’.

In dit artikel ga ik in op o.a.:

Natuurlijk kun je meerdere crisissen ontwaren zoals een personele crisis waardoor de voortgang van het bedrijf in gevaar komt (tekort aan personeel, tekort aan geschoold of gemotiveerd personeel, onderling gedoe onder het personeel of grote ontevredenheid) waardoor er een buitengewone uitstroom is uit jouw bedrijf.

Je kunt als bedrijf in een financiële crisis terecht komen bijvoorbeeld door een slechte liquiditeitspositie, onvoldoende financiële buffer. Deze crisis ook wel aangeduid als een economische crisis wordt meestal bedoeld wanneer men het over een crisis binnen het bedrijf heeft. Dat wil zeggen doorgaans dat de omzet achterblijft, de kosten te hoog zijn in verhouding tot de opbrengsten en dat er dus verlies wordt geleden.

Crisis in jouw bedrijf?

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

Crisis door coronamaatregelen

Een behoorlijke economische crisis kwam op gang door de coronamaatregelen. Dat laat ook weer zien hoe genuanceerd je naar een crisis moet kijken. De crisis waar ik op doel ontstaat in dit voorbeeld van buitenaf doordat de overheid maatregelen neemt die de gezondheid bevorderen maar anderzijds het economisch welzijn niet doen toenemen. Heb je te maken met crisis in jouw bedrijf door de maatregelen inzake corona? Zit je daarover in? Maak je je er druk om? Weet je niet wat je eraan zou kunnen doen? Neem dan contact met ons op!

Betekenis crisis?

Samengevat kom ik tot een formulering.  Een crisis:

 • Is een noodsituatie waarbij het functioneren van de organisatie ernstig wordt verstoord en er sprake van ontwrichting van de organisatie kan zijn
 • Is de zwaardere variant van wat wij knelpunten in de organisatie noemen
 • Is een gevolg van een onvervulde of overmatig vervulde behoefte

De zwaarste uiting van een bedrijfsmatige crisis is het faillissement. In feite is dat de situatie waarbij zonder extern ingrijpen de continuïteit door de huidige eigenaar niet meer gewaarborgd kan worden.

Economische recessie

De economie is te verdelen in fasen van recessie, herstel, opleving, overspanning, crisis en neergang. In een tijd van recessie ontstaan er problemen zoals werkloosheid, faillissementen. Ondernemen in een tijd van economische crisis is niet gemakkelijk. De omzet daalt. De markt zit tegen. Wat moet je er dan aan doen? Wat kun je eraan doen? Creativiteit wordt gevraagd van de ondernemer. De houding van (te) veel ondernemers is enerzijds gericht op kostenbesparing en anderzijds is er een afwachtende houding in de hoop dat de onweersbui toch maar weer snel over ons land heentrekt. De verwachting bij veel ondernemers is dat we daarna gewoon weer in het oude patroon verder kunnen gaan net als voor de crisis. En meestal is dat juist niet het geval!

Crisis en behoeften

Crisis ontstaat wanneer overmatig of onvoldoende wordt voorzien in behoeften. Dat betekent dat er in jouw onderneming crisis kan ontstaan wanneer je onvoldoende voorziet in klantbehoeften of omdat je onvoldoende inspeelt op marktbehoeften. Soms ontstaat crisis doordat je blijft volharden in bepaald gedrag terwijl jouw organisatie in een nieuwe fase is aangeland.

Om crisis te voorkomen is aansluiting op de markt- en klantbehoeften een must. Dat vraagt veel creativiteit van ondernemers. Want wie om zich heen kijkt ziet dat velen ook hetzelfde doen. Salesacties met kortingen tot 70%, de spaarkaart bij de schoenwinkel, een bon bij de modezaak, een gratis handdoek bij het tankstation en een gratis liter benzine bij de Hema. Ondertussen hebben we per week ongeveer een vierkante meter aan folders in de brievenbus. Wanneer er geen innovatie en vernieuwing meer is, mis je de boot.

Voorbeeld uit de automotive

De autobranche raakte in 2008/2009 in een behoorlijke crisis. We deden een traject in een autobedrijf met als doelstelling om te overleven in een tijd waarbij de omzet op dat merk landelijk met 40-45% was gedaald.

Wat was de oorzaak?

De oorzaak van de crisis in de autobranche was dat consumentenbehoeften, consumentengedrag waren veranderd.  Aan de oorspronkelijke behoeftepatronen was niets veranderd.  Er was ook toen nog steeds behoefte:

 • Aan mobiliteit (ik wil van A naar B)
 • Aan gemak (een auto voor de deur is beter dan 2 kilometer naar een station lopen)
 • De auto als prestigedingetje hoewel de consument zich niet meer laat wijsmaken dat auto’s uit land A zoveel beter zijn dan uit land C (ook dat is achterhaald)

Wat was er wel veranderd?

Door de digitale revolutie was er geen behoefte meer:

 • Aan kilometerslange showrooms met grootse demomodellen. De kosten van deze constellatie waren veel te hoog. Was er in de jaren 70/80 een expansie van het autobedrijf naar ieder dorpje (eigen vestigingen), nu ontstond de situatie van inkrimping van het aantal gebouwen en showrooms.
 • Aan uitgebreide shows (liever een website of online winkelomgeving)
 • Aan traditionele verkopers (er waren nieuwe verkoopmethoden nodig)
 • Aan het oude model van de chef-monteur die 2 monteurs aanstuurt, de verkoopleider die drie verkopers aanstuurt met daarboven een bedrijfsleider die de verkoopleider en de chef-werkplaats aanstuurt. Dat bleek een onbetaalbaar systeem te zijn waar niemand meer op zat te wachten
 • Aan ouderwetse PR- en marketingmethodieken: liever internet-marketeers dan kilo´s folders die huis-aan-huis bezorgd werden.

Crisis in de automotive

De markt verandert

Wat is er anders op de markt? We noemen een paar elementen!

 • Consumentengedrag: het gedrag van consumenten is veranderd. De loyaliteit aan een vaste (huis)leverancier is veel minder groot dan vroeger het geval was.
 • Consumentenkunde: de kennis van de consument is dankzij internet veel groter dan ooit. Pas vertelde een productiechef hoe hij een televisie kocht. Dat is allereerst een technische oriëntatie op het product, in een latere fase pas bezoek aan die winkel waarvan hij wist dat ze dat product daar leverden voor die prijs. En de verkoper in de winkel stond met de mond vol tanden omdat mijn productiechef meer van het artikel afwist dan de verkoper. En dus had hij niet het gevoel dat hij daar geholpen was.
 • Consumentenmobiliteit: voor grote aanschaf als een auto rijdt de consument met het grootste gemak van Drenthe naar Breda. En vice versa.
 • Consumententijdstippen: de consument bepaalt wanneer hij/zij iets wil kopen (ook buiten de openingstijden van de winkel).

Crisis als gevolg van veranderingen

Of het nu om de modebranche, de boekenbranche of de autobranche gaat: er is verandering op de markt. Dat komt niet door de crisis die op de markt is ontstaan. De crisis is niet de oorzaak van de verandering maar een gevolg. Crisis ontstaat altijd en bij voortduur doordat niet wordt voorzien in marktbehoeften. Wanneer ondernemers veranderde marktbehoeften niet opmerken c.q. niet in staat zijn hun organisaties mee te nemen in de ontwikkeling naar een veranderde marktbehoefte, gaan de resultaten zienderogen achteruit en verkeert het bedrijf in crisis. Reorganiseren door inkrimping en snijden in kosten helpt tijdelijk als overlevingsmechanisme maar is nooit een oplossing.

De crisis bestaat niet!

Wanneer het slecht gaat in een bedrijf wordt dat vaak aangeduid met DE crisis als zijnde de veroorzaker. Echter: de crisis bestaat niet! De crisis is dus ook geen veroorzaker van dalende omzetten. Eerder kunnen we oorzaken aanwijzen als: gebrek aan creativiteit, gebrek aan innovatie, ingedut in de comfortzone, te weinig aan PR en marketing gedaan etc.

Hoe kan het dat het ene restaurant vol zit op zaterdagavond terwijl de ander niets te doen heeft? Terwijl we dezelfde crisis hebben? Hoe kan het dat de ene trainer/coach omkomt in het werk en de ander niets te doen heeft? Terwijl we dezelfde crisis hebben? Hoe kan het dat de ene autoverkoper nog steeds volop auto’s verkoopt terwijl een ander het niet lukt?

Is crisis een kans?

Dat moet nog blijken! Dit soort PEPTALK komt vooral van veel advies- en trainingsbureaus. Om nog wat workshops en seminars vol te krijgen in deze tijd. Crisis is een bedreiging voor jouw bedrijf! TENZIJ je als ondernemer de slagkracht hebt om er een kans van te maken. Lees ook: onzeker door de crisis!

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuwste e-book: talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!

Je kunt nu het nieuwste e-book (PDF) aanschaffen van Jan Stevens over: talenten en kwaliteiten, jouw houvast en zekerheid.

Je kunt ook de boekpresentatie van 27 januari gratis terugkijken. Inschrijven?

Talenten en kwaliteiten / e-book

Meer informatie?

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.