Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Groei van jouw bedrijf of organisatie: wat is dat?

Bij groei van een bedrijf wordt meestal gedacht aan vermeerdering van omzet of financiële resultaten en vaak wordt gesproken over uitbreiding van het aantal medewerkers, meerdere vestigingen of het vergroten van het bedrijfsgebouw. Vaak wordt er nog een groeiambitie aan toegevoegd en hoor ik ondernemers zeggen: ‘we willen groeien met X% per jaar’. Doorgaans wordt er dan een zakelijke doelstelling van gemaakt en dan gaan we los. Ik kijk er inmiddels wat anders naar. Ik denk dat vermeerdering van omzet, winst en het aantal fte’s een gevolg is van groei. Groei van de organisatie is wat anders. Ik leg het uit in dit artikel.

Groei is ontwikkeling

Groei is ontwikkeling van jouw bedrijf. Zoals mijn kleinkinderen zich ontwikkelen, zo ontwikkelt een bedrijf zich ook. Stel je voor: de schilder begint een bedrijf. Hij beheerst het schildersvak als geen ander en op een dag neemt hij het besluit om voor zichzelf te starten. Doordat de schilder een vakbekwaam schilder is, krijgt hij werk. Gevolg: er komt een schilder bij. Hij neemt iemand in dienst. Over 3 jaar werken er al zes schilders. Hoe zou het nu gaan met de schilder die het bedrijf begon? Nou, dat kan ik je vertellen: die komt minder toe aan schilderen. Hij neemt klussen op, brengt offertes uit, zet de administratie verder op, stuurt personeel aan en is met allerlei ondernemerszaken bezig. Als het bedrijf nog verder groeit, komt hij aan schilderen helemaal niet meer toe.
En zo groeit het bedrijf. Maar wat groeit er dan? Allereerst dit! Het helpt als je groei in fasen ziet. En deze schilder zit duidelijk in de pioniersfase. Wil hij het bedrijf doorontwikkelen dan moet hij naar de organisatiefase, anders belemmert hij de groei van de organisatie.

Bedrijfsgroei

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

Wat ontwikkel je dan?

Je kunt als bedrijf groeien op tal van fronten. En ik zei al: meestal wordt gedacht aan vermeerdering van omzet, het aantal fte’s, bestelbusjes of bedrijfsgebouwen. Maar dat laat ik nu even los.

 • Groei in vakmanschap

  Jouw bedrijf kan groeien in vakmanschap. Doordat je ervaring opdoet, doordat je je medewerkers de kans geeft zich te ontwikkelen, doordat je investeert in vakbekwaamheid. Dit is een heel belangrijk punt. Want alles wat jij te bieden hebt aan jouw klanten staat of valt met vakmanschap. Daarom word je gevraagd immers! Dus vandaag je schooldiploma halen en menen dat je daar wel 40 jaar een bedrijf op kunt runnen, is een misvatting. Je moet zorgen dat jouw medewerkers actuele kennis en kunde hebben.
  Ontwikkeling van vakmanschap gaat gepaard met investeren in tijd om daarmee bezig te zijn.

 • Groei in processen en afstemming

  Jouw bedrijf kan groeien in het hele proces van orderintake (opname) tot het afronden van de opdracht die je voor jouw klanten doet. Groei en ontwikkeling betekent dan dat je:

  • Effectiever bent bij de opname van het werk
  • Effectiever bent bij de offerte, calculatie of tekening
  • Beter en sneller afstemt intern met jouw medewerkers
  • Grip hebt op planning, materiaal, uren, bestellingen etc.
 • Groei in naamsbekendheid

  Hoe langer jouw bedrijf bestaat, hoe beter jouw vakbekwaamheid is ontwikkeld, des te meer je als bedrijf bekend wordt. Gevolg is dat het gemakkelijker gaat. Het werk komt naar je toe, als het ware. Het via/via kanaal doet zijn werk. Er wordt over je gepraat maar dan in goeie zin. En zo zie je dat de afdeling marketing altijd intern begint (vakmanschap, kwaliteit, betrouwbaarheid) en nooit bij het bord aan de buitengevel van het pand.

 • Groei van de administratieve organisatie

  Groei van de interne organisatie is heel breed geformuleerd maar als ik wat voorbeelden noem:

  • Jouw ordersystemen werken beter, sneller en effectiever
  • Je krijgt de juiste managementinformatie
  • Je kunt snel en effectief factureren
  • Je hebt een goed zicht op jouw liquiditeitspositie
  • En dan doel ik nu vooral op de administratieve organisatie.
 • Groei in leiderschap

  Jouw bedrijf kan groeien qua leiderschap. Wat is dan groei? Vastpakken, doorgeven en loslaten. Denk maar even aan de schilder. Eerst schilderde hij zelf. Toen er medewerkers in dienst kwamen, gaf hij de kwast aan de collega’s. Hij pakte zelf weer nieuwe werkzaamheden op. Weer een stap verder: dan moet hij de coördinatie van de klus loslaten. Hij pakt een klus op, geeft het door aan de collega’s en hij moet weer loslaten. Maar dan heb je wel medewerkers nodig waar je op aan kunt. Medewerkers die bekwaam en bereid zijn en die zich verantwoordelijk voelen voor jouw bedrijf. Groei in leiderschap begint bij de ondernemer zelf maar kun je doorvertalen naar de hele organisatie. Het brengt gemotiveerde, bevlogen en betrokken medewerkers.

 • Groei interne communicatie

  Bij leiderschap hoort ook de groei van de interne communicatie. Dat betekent dat je heldere afspraken maakt, die ook naleeft en nakomt en ook dat je elkaar aanspreekt waar dat niet gebeurt. Groei van interne communicatie betekent dat je de communicatiekanalen hebt afgestemd op de behoefte. Dat houdt in dat jouw medewerkers geïnformeerd zijn, zich betrokken voelen, zich committeren aan afspraken, tegengas geven als dat nodig is en verbeterpunten bespreken als die er zijn.

Groeit jouw bedrijf te hard?

Een bedrijf kan te hard groeien. Dat vraagt veel van de ondernemer of van de manager.

Organisatie groeit te hard

Stagneert de groei van jouw bedrijf?

De groei van jouw bedrijf kan ook te langzaam gaan. Of stagneren. Wat nu? Wat moet je doen?

Groei van mijn bedrijf stagneert

Nu de gevolgen: omzetgroei en meer medewerkers

Als jouw bedrijf groeit in vakmanschap, processen en afstemming, interne administratieve organisatie, naamsbekendheid, leiderschap en interne communicatie, dan zal je zien dat je meer werk krijgt, dat de omzet groeit, dat de marge groter wordt en dat jouw verdienste stijgt.
Zou alleen jouw omzet stijgen doordat je heel veel werk krijgt, terwijl jouw organisatie daarop niet is ingericht, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dan ga je als bedrijf:

 • Fouten maken
 • Werk verkeerd inschatten
 • Projecten draaien zonder winst
 • De grip kwijtraken
 • Verkeerd personeel aannemen

Keuzes heb je nodig!

Als ondernemer moet je keuzes maken. Ik zeg: kies voor organische groei, van binnen naar buiten. En kies niet voor groei die je jezelf oplegt van buitenaf. Want dan verandert groei in prestatiedruk.

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.