Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Organisatieontwikkeling: organisatieverandering en organisatieverbetering

Organisatieontwikkeling: organisatieverandering en organisatieverbetering. De Steven kan u van dienst zijn bij de doorontwikkeling van uw organisatie. Training en coaching gericht op organisatieontwikkeling, organisatieverbetering en organisatieverandering.

organisatieverbetering | organisatieontwikkelingHarde en zachte factoren bij organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is te verdelen in twee rubrieken:

 • harde factoren: de interne systemen, structuren en de strategie
 • zachte factoren: de bedrijfscultuur, interne communicatie, kernwaarden en identiteit van de organisatie, leiderschap, managementstijl of leiderschapsstijl, personeel (motivatie, betrokkenheid etc.), ontwikkeling van vaardigheden van medewerkers (hard skills of softskills).

Neem meteen contact op!

Wilt u uw organisatie door ontwikkelen of zoekt u begeleiding en advies bij verandering van de organisatie of trajecten gericht op organisatieverbetering?  Aarzel niet langer maar neem meteen contact met ons op. U kunt uw vraag ook per email stellen via ons contactformulier.

Contact

 • Visie, strategie, missie en doelstellingen

  visie strategie ontwikkeling | harde en zachte factorenDe ontwikkeling van visie en strategie is een onderdeel wat bijzonder van belang is bij de ontwikkeling van uw organisatie. Waar staat u, waar wilt u naar toe en hoe komt u daar?

  • Visie- en strategieontwikkeling is te verdelen in harde en zachte factoren zoals:
   • harde factoren: het ontwikkelen en formuleren van visie, strategie, doelstellingen
   • zachte factoren: hoe krijg ik de medewerkers mee?, hoe krijg ik een gedeelde visie, hoe zorg ik dat men zich achter de visie en strategie van de onderneming schaart?

   De Steven ondersteunt organisatie bij de ontwikkeling van visie en strategie zowel bij de harde als zachte factoren.

   visie en strategieontwikkeling.

 • Verandering organisatiecultuur of bedrijfscultuur

  organisatie cultuur cultuurtraject | organisatieontwikkelingWilt u werken aan een verandering van uw bedrijfscultuur of organisatiecultuur? De sterke punten van uw organisatie benutten en de valkuil vermijden? De Steven kan u hierbij coachen en begeleiden.

  • Waarom cultuurverandering?

   Het wordt erg snel gezegd: we willen de organisatiecultuur veranderen. De vraag is echter: waarom zou u dat willen? De organisatiecultuur is immers een diep geworteld item dat hoort bij de identiteit van uw organisatie of bedrijf? In onze praktijk merken we dat de volgende motieven een rol spelen:

   • onze organisatie sluit niet meer aan bij de wensen en eisen van de markt en een interne mentaliteitsverandering is noodzakelijk
   • we lopen als bedrijf voortdurend aan tegen de zwakten van onze organisatiecultuur
   • we willen een professionaliseringsslag maken wanneer het gaat over de interne communicatie
   • we willen zakelijker met elkaar omgaan
   • we willen af van de zogeheten sorry cultuur, excuus cultuur, eilandjescultuur of zelfs angstcultuur.

   De bedrijfscultuur is het hart van uw organisatie en de voedingsbron voor veel elementen van de interne communicatie. 

  • Wat voor cultuur heeft uw bedrijf?

 • Interne communicatie verbeteren

  communicatie intern verbeterenTrajecten gericht op de verbetering van de interne communicatie zijn onder te verdelen in:

  • harde factoren: het opzetten van overlegstructuren, werkoverlegvormen, de cyclus van personeelsgesprekken, het ontwikkelen van een organigram met bijbehorend organisatiemodel, functie- en taakomschrijvingen.
  • zachte factoren: het traject van afspreken, bespreken, aanspreken op en uitspreken van.
  • Interne communicatie verbeteren in 6 zes stappen

   • Een traject om de interne communicatie te optimaliseren hebben wij verdeeld in een zestal stappen. Allereerst is een analyse nodig: waar staat uw organisatie en waar liggen de ontwikkelpunten. Daarna kan een plan opgezet worden om stap voor stap te werken aan de interne communicatie.

  Interne communicatie verbeteren

 • Organisatieverbetering | Organisatieverandertraject

  organisatieverbetering | organisatieontwikkelingU wilt een organisatieverbetertraject starten gericht op: resultaatgericht werken, klantgerichte dienstverlening, effectieve communicatie, omzetbevordering. De Steven training en coaching kan u van dienst zijn.

  • Doelstelling

   De doelstelling voor een traject gericht op organisatieverbetering formuleren wij graag met u samen.

   • Ervaart u bepaalde knelpunten?
   • Zijn er zaken waarvan u vindt dat ze effectiever kunnen binnen de organisatie?
   • Zijn de processen niet optimaal ingericht?
   • Wilt u bepaalde omzetdoelstellingen behalen?
   • Wilt u effectiever communiceren?
   • Wilt u een omslag maken qua klantgerichte dienstverlening?
  • De fasen in de bedrijfsvoering

   Iedere fase in de bedrijfsvoering kent eigen vraagstukken, knelpunten of groeipijnen zo u wilt. In welke fase zit uw bedrijf?

   Organisatieverbetering is voortdurend noodzakelijk om blijvend aan te haken bij de marktbehoefte of de concurrentie voor te blijven.

 • Klantgericht denken en handelen

  training of cursus klantgerichte dienstverleningDe Steven kan een organisatietraject voor u uitvoeren gericht op klantgerichte dienstverlening.  Echter klantgerichte dienstverlening is meer dan een vaardigheid of een kunstje. Klantgerichte dienstverlening = cultuur = leiderschap = interne communicatie.

  • Mogelijke leerdoelen

   • U wilt een klantgerichte houding ontwikkelen binnen uw organisatie, bij de medewerkers en de leiding
   • U wilt betrouwbaarheid ontwikkelen als organisatie
   • Klantgericht is ook: snel en tijdig: maar hoe ontwikkelt u dat binnen uw organisatie?
   • Klantgerichtheid vraagt om de juiste attitude. Klantgerichtheid is meedenken en oplossen. Dat vraagt een pro-actieve houding van uw medewerkers, creativiteit, oplossingsgericht denken, evalueren, feedback vragen maar ook inspelen op vernieuwing, innovatie en actuele ontwikkelingen.
   • U wilt een omslag maken bij uw medewerkers van aanbodgericht naar vraaggericht werken
   • U wilt binnen uw organisatie een omslag maken naar het centraal stellen van klantbehoeften
  • Klantgerichte dienstverlening is maatwerk

   De Steven biedt maatwerk. Daarbij is inzet van training en coaching een probaat middel.

   Bekijk onze training: klantgericht denken en handelen.

   Training Klantgerichtheid

 • Coaching bij fusie en bedrijfsovername

  coaching bedrijfsovername fusie reorganisatieDe Steven kan u coachen en begeleiden bij fusie, bedrijfsovernames en reorganisaties. Hoe krijgt u de neuzen binnen de nieuwe organisatie dezelfde kant op? Hoe creëert u commitment?

  • Doelstelling

   De algemeen directeur van een grote organisatie verwoordde het als volgt: 'de bestuurders zijn akkoord, de handtekening is gezet, de fusie is een feit: wij zijn klaar!' Echter: wat bleek? Hij was niet klaar: toen begon het pas. Onzekerheid in de organisatie, onduidelijkheid, nader op elkaar af te stemmen werkprocessen, uitval van medewerkers die zich binnen de nieuwe organisatie niet thuis voelden.

   Doelstelling van coaching bij fusie, bedrijfsovernames of reorganisatie is: het zo vloeiend laten verlopen van de organisatieverandering.

  • Fusie of bedrijfsovername is een reorganisatie

   Bij de fusering, bedrijfsovernames maar ook reorganisaties wordt aan veel dingen gedacht: de begroting is op orde, automatiseringsystemen worden op elkaar afgestemd, arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd. Echter één ding wordt meestal vergeten: de impact op de medewerker.

 • Innovatie bij uw bedrijf en organisatie

  innovatie en nieuwe marktbehoeftenInnovatie en vernieuwing is een proces dat voortdurend in iedere organisatie moet plaatsvinden om te zorgen dat:

  • uw product of dienst blijft aansluiten bij de huidige marktbehoefte
  • u de concurrentie een slag voor bent
  • uw verkoopmethode voldoet aan de eisen van de huidige tijd
  • u wilt aansluiten bij de online marketingmogelijkheden

  Innovatie en marktbehoeften

 • Gezondheidsmanagement of gezond ondernemen

  Gezondheidsmanagement of gezond ondernemen is een programma ontwikkeld door De Steven en ondersteunt organisaties bij het bereiken van optimale werkprestaties en werkplezier. Optimale prestaties zijn niet mogelijk zonder werkplezier.

  Gezondheidsmanagement

 • HRM ondersteuning (BOSS)

  HRM ondersteuning nodig bij HRM-beheertaken, operationele taken, interventies bij teamvraagstukken of

  • HRM beheer: van arbeidsovereenkomst tot personeelsdossier, verslaglegging personeelsgesprekken etc.
  • advies rond operationele HR-zaken
  • advies rond interventies zoals coaching en training
  • strategisch advies rond gezond ondernemen, duurzame inzetbaarheid, employability, verzuimmanagement of risicomanagement

  HRM Boss

Aanvullende informatie

Waar?

Vanuit onze trainingslocaties te Hoogeveen en Amersfoort zijn wij actief.

Incompany trainingen kunnen we in geheel Nederland op uw locatie uitvoeren.

 

Adviesgesprek?

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Of hebt u vragen over de mogelijkheden? Iedere werkdag zijn wij telefonisch bereikbaar tot 21.00 uur.

Neem telefonisch contact op met ons bedrijfsbureau of stuur ons een mail via het contactformulier.

 

Bel ons en vraag naar Monique van Nuil!

contact trainingbureau De Steven