Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Ziekteverlof toekennen of aanvragen

Ziekteverlof aanvragen is wat anders dan een ziekmelding noteren. We merken dat veel leidinggevenden (en ook medewerkers) zich daar niet geheel bewust van zijn. Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor zowel verzuim als inzetbaarheid van jouw medewerkers. Derhalve is er ook een regierol voor je weggelegd op het moment dat een medewerker melding doet van ziekte.

Arbeidsongeschikt of arbeidsmogelijkheden?

Een eerste vraag die bij ziekmelding speelt: is de medewerker arbeidsongeschikt of zijn er nog arbeidsmogelijkheden? Dat kun je op basis van een telefoongesprek niet vaststellen wanneer de ziekmelding plaatsvindt. Er is meer informatie en wellicht zelfs onderzoek nodig. De vraag is: wat is er nu precies aan de hand?

 • Is de medewerker langdurig ziek of is de inschatting dat het kortdurend is?
 • Is er reden tot ziekteverzuim of is er aangepast werk mogelijk: andere functie, aangepaste tijden.
 • Wat zijn de beperkingen en wat maakt het dat jouw medewerker niet kan werken?
 • Is woon-werk verkeer mogelijk in deze situatie?

Oordeelvorming over de situatie is een verantwoordelijkheid die in eerste instantie bij de leidinggevende hoort. Belangrijk is om dan het inzicht te hebben in het verschil tussen arbeidsongeschiktheid en ziekte. Op basis daarvan kun je als leidinggevende al dan niet ziekteverlof toekennen. Wellicht zijn er al afspraken te maken over werkhervatting. 

Ziekteverlof en ziekmelding

Training duurzame inzetbaarheid

Bekijk de mogelijkheden voor de training duurzame inzetbaarheid.

Training duurzame inzetbaarheid

Training verzuim en inzetbaarheid

Bekijk de mogelijkheden voor de training verzuimmanagement.

Training verzuim en inzetbaarheid

Externe of interne hulp

Soms is interne of externe hulp nodig om tot een goed oordeel te komen. Daarbij kun je denken aan een HR-medewerker (intern) of een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige.

Kortdurend of langdurend

Bij de toekenning speelt de vraag in hoeverre er sprake is van langdurig verzuim. Na zes weken spelen de wettelijke bepalingen een rol (Wet Verbetering Poortwachter). Daarin is o.a. vastgelegd wat de verantwoordelijkheid van de leidinggevende en de medewerker is in het kader van herstelbevordering.

Afwijzing ziekteverlofaanvraag

Als leidinggevende kun je een ziekteverlofaanvraag ook afwijzen. Bijvoorbeeld wanneer je van mening bent dat de medewerker niet arbeidsongeschikt is door ziekte oftewel: wanneer je van mening bent dat er ander of aangepast werk mogelijk is. Afwijzing kan ook plaatsvinden wanneer er onterecht een ziekteverlofaanvraag door de medewerker wordt gedaan. Voorbeelden:

 • Er is kortdurend of langdurend zorgverlof nodig omdat mensen uit de omgeving van de medewerker ziek of hulpbehoevend zijn.
 • Er is calamiteitenverlof nodig omdat de medewerker in aanraking komt met spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Rechten en plichten

Zodra ziekteverlof wordt toegekend, heeft de organisatie de verplichting tot loondoorbetaling. Anders gezegd: de medewerker heeft bij ziekteverlof recht op salaris. Uiteraard zijn er niet alleen rechten voor de medewerker. Ziekteverlof brengt rechten en plichten met zich mee voor zowel de organisatie als de medewerker.


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.