Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Participatief leiderschap

Participatief leidinggeven is een leiderschapsstijl waarbij je de medewerkers optimaal betrekt en laat deelnemen binnen jouw organisatie. In dit artikel leg ik uit wat participatief leiderschap is en benoem ik een aantal voor- en nadelen.

Wat is participatief leidinggeven?

Participatief leiderschap duidt op participeren. Eigenlijk laat je de medewerkers participeren binnen het leiderschap van de organisatie. Je bent weliswaar als leidinggevende eindverantwoordelijk voor de organisatie, maar je laat de medewerkers maximaal deelnemen, meewerken, deelhebben, bijdragen, meedoen aan alle facetten van de organisatie.

Participatief leidinggeven

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

Wat is het verschil met coachend leiderschap?

Ik denk niet dat we moeten proberen verschil te maken in participatief leiderschap en coachend leiderschap. Het zit anders in elkaar. Voor participatief leiderschap heb je als leider een coachende rol nodig. Dat betekent dat je de medewerker uitnodigt:

 • Om mee te denken over de richting van de organisatie.
 • Om zelf met ideeën te komen.
 • Om werk en doelstellingen samen te evalueren.
 • Om samen nieuwe doelen te stellen.
 • Om samen te innoveren en nieuwe wegen in te slaan.

Als je verschillen zoekt, dan is leidinggeven vanuit de hiërarchie wel een tegenhanger. In dat model worden medewerkers niet bij het organisatiebeleid betrokken, maar wordt hun verteld hoe het moet en hoe het moet gaan.

Wat voor voordelen heeft participatief leiderschap?

De vraag is waarom je zou kiezen voor participatief leiderschap. Mijn eerste antwoord is: omdat het een stijl is die bij jou past. Als dat niet zo is, dan is het moeilijk.
Verder zijn er meerdere redenen:

 • Je stimuleert en motiveert medewerkers op deze wijze.
 • Je betrekt de werkvloer er optimaal bij.
 • Je luistert wat er op de werkvloer leeft en je doet er wat mee.
 • Je geeft ruimte en vrijheid aan de medewerkers (en dus verantwoordelijkheid).
 • Je bent samen verantwoordelijk voor het geheel wat het wij-gevoel bevordert.
 • Je bevordert de teamgeest.

Participatieladder: vijf fasen

Ik noem een vijftal fasen op de participatieladder.

 • informeren: meeweten
 • inspraak: meedenken
 • consulteren: meepraten
 • co-productie: meewerken
 • meebeslissen

Participatieladder

Participatieladder: vijf fasen

Wat vraagt het van de leider?

Participatieve leiders:

 • Kunnen aansturen binnen bepaalde kaders.
 • Zijn bereid tot delegeren.
 • Durven beslissingsbevoegdheid ook te delegeren.
 • Kiezen voor bottom-up ontwikkeling van de organisatie.
 • Faciliteren, en schrijven niet voor.
 • Durven loslaten en hebben een coördinerende rol.
 • Sturen op hoofdlijnen.
 • Schenken vertrouwen.

Wat zijn de voorwaarden?

Naast de voordelen noem ik graag de voorwaarden van participatief leiderschap. De voordelen gaan alleen maar op als de voorwaarden goed zijn ingevuld. Ik noem er een paar:

 • Kaders moeten helder en duidelijk gesteld worden maar ook aanvaard worden binnen de teams.
 • Erbij betrokken worden, deelnemen, participeren betekent niet dat de medewerker de eindverantwoordelijkheid overneemt. Dat zal voor ieder duidelijk moeten zijn.
 • Verwachtingspatronen moeten goed op elkaar afgestemd zijn.

Zijn er nadelen?

Aan elk voordeel zit een nadeel, zei ooit een bekende onder ons. Dat geldt ook hier. Die nadelen ontstaan vooral ook wanneer de voorwaarden onvoldoende zijn ingevuld. Ik noem er een paar:

 • Het kan ten koste gaan van slagvaardigheid wanneer je iedereen overal bij betrekt. Dat kost in eerste instantie ook tijd. Zoveel hoofden, zoveel meningen.
 • Medewerkers kunnen menen dat ze op elk onderwerp iets te zeggen hebben waardoor je zo’n praatcultuur creëert of waardoor beslissingen van de leiding niet meer gerespecteerd worden.

Bewustzijn

Belangrijk is dat je weet dat participatief leiderschap niet voor iedere organisatie geschikt is, niet bij iedere medewerker past en dat er ook onderwerpen zijn waarbij je niet alle medewerkers kunt betrekken.

Modern leiderschap

Dit artikel schreef ik in de serie over modern leiderschap!

Modern leiderschap

 

Leiderschapsontwikkeling

Bekijk al onze trainingen gericht op leiderschapsontwikkeling. Bekijk ook de Leerdoelen leiderschap.

Leiderschapsontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.