Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Coachende stijl van leidinggeven ontwikkelen: wat is dat?

Soms zeggen leidinggevenden dat ze meer een coachende stijl van leidinggeven willen ontwikkelen. Daarmee wordt bedoeld dat ze de omschakeling willen maken van een directieve sturing naar een meer begeleidende rol. Toch is hier sprake van verwarring. Die verwarring ontstaat door het woord coaching. Het woord suggereert dat ze het werk van een coach overnemen. En dat is nu precies wat ze niet zouden moeten willen.

Waar gaat het om?

Om het maximale uit jouw team te halen, is een coachende stijl van leidinggeven belangrijk. In feite wil je de zelfstandigheid van de medewerkers bevorderen en stimuleren of aanmoedigen dat de medewerker verantwoordelijkheid neemt, en zaken en taken naar eigen inzicht leert oplossen.

Leidinggevenden die te directief zijn, gaan dit niet bereiken. Medewerkers ontwikkelen zich niet wanneer ze voortdurend voorgeschreven krijgen wat ze moeten doen en hoe ze iets moeten doen.

Coachende stijl leidinggeven

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Training coachend leiderschap

Bekijk de training coachend leidinggeven. We verzorgen deze training individueel maar ook in groepen wanneer je meerdere collega's hebt, die interesse hebben in deze training.

Coachend leiderschap

Wat is coachend leiderschap?

Wat is coachend leiderschap? Ik stelde de vraag binnen een organisatie en kreeg het volgende terug:

 • Stimuleren en motiveren van medewerkers
 • Aansturen binnen bepaalde kaders
 • Bereidheid tot delegeren
 • Beslissingsbevoegdheid lager leggen
 • Bottom up ontwikkeling
 • Coachen op gedrag
 • Faciliteren
 • De mensen zelf met ideeën laten komen
 • Durven loslaten
 • Erbij betrekken van werkvloer
 • Leidinggevende moet coördinerend optreden
 • Leidinggevende moet iedereen erbij betrekken: kwalitatief
 • Leidinggevende moet luisteren naar de medewerkers op werkvloer en er iets mee doen
 • Leidinggevende moet op resultaat sturen en op output
 • Medewerkers de ruimte geven en verantwoordelijkheid
 • Medewerkers vertrouwen en steunen
 • Mensen laten meedenken
 • Met elkaar verantwoordelijk staan voor het geheel: wij-gevoel bevorderen
 • Minder beheersmatig en meer gericht op visie
 • Minder controle en meer loslaten
 • Persoonlijke aandacht van leidinggevende
 • Randvoorwaarden creëren
 • Steunen van de medewerkers
 • Sturen op hoofdlijnen
 • Teamgeest bevorderen
 • Vertrouwen schenken
 • Voorwaarden scheppen
 • Meer van elkaar leren: intervisie
 • Enthousiasme bevorderen
 • Evalueren van werk en doelen, resultaat
 • Heldere doelen vanuit leidinggevende
 • Helderheid over taken
 • Fouten durven maken
 • Inspireren
 • Meer creativiteit leidinggevende
 • Verwachtingspatroon verduidelijken
 • Zelfbewustzijn ontwikkelen binnen het team en de organisatie

Moet de leidinggevende coach worden?

Nu kom ik op een ingewikkeld terrein. Uiteindelijk is de vraag wat coaching nu precies is. Natuurlijk is het zo dat de leidinggevende de medewerker moet coachen zodra het taak- of werkgerelateerd is. Anders gezegd: de leidinggevende moet de medewerker begeleiden om zijn/haar functie en taak goed uit te oefenen. Zodra het wordt opgevat als coaching op het persoonlijke vlak dan gaat het m.i. een brug te ver. Je kunt als leidinggevende niet de rol van coach vervullen zoals een externe coach deze rol heeft. Zie ook: ga als leidinggevende niet de psycholoog uithangen.

Wat zijn de bezwaren?

In onze coachingspraktijk maak ik te vaak mee dat de leidinggevende als een soort personal coach optreedt voor de medewerker. Dat kan in tal van situaties aan de orde zijn bijvoorbeeld:

 • Privé-gerelateerde vraagstukken van de medewerker zoals:

  • Financiële problemen in het gezin van de medewerker:
  • De medewerker zit in een echtscheidingsprocedure:
  • De medewerker heeft thuis een ernstige situatie meegemaakt waardoor hij/zij niet optimaal functioneert
  • De medewerker heeft een vermoedelijke verslavingsproblematiek:
 • De medewerker heeft vraagstukken als depressie, weinig zelfvertrouwen, faalangst, burn-out
 • De medewerker heeft vraagstukken als pathologisch liegen, narcistische trekken etc.

Het bezwaar is dat:

 • Je geen coach bent van de medewerker. Interesse hebben in het wel en wee van de medewerker is wat anders dan een coachende rol op je nemen
 • Er altijd een afhankelijkheidsrelatie is tussen leidinggevenden en medewerkers en dat coaching niet werkt in die setting
 • Jij emotioneel niet verstrengeld moet raken met het privéleven van de medewerker omdat er anders rolconflicten ontstaan
 • Jij de medewerker op een ander moment objectief moet beoordelen wat moeilijk wordt wanneer je te betrokken raakt op de medewerker

Coachend leidinggeven: wat is dat?

Coachend leidinggeven is wat anders dan de coach van de medewerker uithangen.  Lees ook ons artikel over de stijlen van coachend leidinggeven.

Stijlen coachend leidinggeven

Blijf als leidinggevende professional!

Een paar tips:

 • Blijf bij jouw vakgebied en laat andere hulpvragen c.q. coachingsvragen over aan andere professionals die daar hun werk van gemaakt hebben
 • Voorkom rolverstrengeling: jouw medewerker is in zekere zin afhankelijk van jou en jouw organisatie en de vraag is of je het ware verhaal op tafel krijgt en wat je daarmee vervolgens kunt doen

Training coachend leiderschap

Bekijk de training coachend leidinggeven. We verzorgen deze training individueel maar ook in groepen wanneer je meerdere collega's hebt, die interesse hebben in deze training.

Coachend leiderschap

Leerdoelen

We hebben nog veel meer  leerdoelen coachend leiderschap   voor je uitgewerkt. Je kunt ook het overzicht bekijken met alle leerdoelen voor leidinggevenden.

Leerdoelen voor leidinggevenden

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.