Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Faciliteren motiveert!

Faciliteren: een kwaliteit van leidinggevenden die motiveert en bijdraagt aan de motivatie van de medewerkers. Maar wat is faciliteren precies? Hoe doe je dat?

Definitie: wat is het precies?

Faciliteren betekent dat je alle voorzieningen treft, middelen of hulpmiddelen ter beschikking stelt die noodzakelijk zijn bij de uitvoer van taken en werkzaamheden of die het werk plezieriger, comfortabeler en gemakkelijker maken. Je doet niet zelf het werk, maar je maakt het voor anderen mogelijk.

Steunen

Faciliteren is steunen en ondersteunen. Je gaat als leidinggevende niet zelf het werk uitvoeren maar je helpt jouw medewerkers om de taak tot een goed einde te brengen. Jouw taak is om mee te denken, te luisteren wat er nodig is op de werkvloer en daarin te voorzien.

Faciliteren medewerker motiveert

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Training motiveren van medewerkers

Bekijk de training motiveren van medewerkers voor leidinggevenden en managers.

Training motiveren van medewerkers

Verwennen is wat anders

Om meteen maar wat onduidelijkheid weg te nemen: faciliteren is wat anders dan verwennen. Het heeft niets te maken met een verlanglijstje dat bij jou wordt ingeleverd op basis waarvan je de inkopen kunt gaan doen. Natuurlijk werken jouw medewerkers met de mooiste gereedschappen en machines. Maar je kent de budgetten als geen ander en je weet wat er mogelijk of gewenst is.

Faciliteren is wat anders dan het sloofje spelen

Een tweede onduidelijkheid wil ik ook graag wegnemen: je bent niet de secretaresse van jouw team die de verlanglijstjes inwilligt en afwerkt. Faciliteren is wat anders dan pamperen. Je hoeft het jouw medewerkers niet naar de zin te maken: dat moeten ze primair zelf doen. Je moet erin voorzien dat ze zinvol werk kunnen uitvoeren op een gemakkelijke en plezierige wijze.

Helpen ontwikkelen!

Faciliteren betekent ook dat je jouw medewerkers helpt ontwikkelen. Dat is meer dan ze aanmelden voor de training of cursus en jouw paraaf zetten voor de factuur van het opleidingsinstituut. Ontwikkelen van jouw medewerkers motiveert.  Faciliterend leiderschap zorgt voor toerusting. Ontwikkeling van jouw medewerkers heeft direct te maken met de ontwikkeling van jouw organisatie. Hoe zorg je er samen met jouw medewerker voor dat de medewerker aansluiting houdt bij de eisen die jouw organisatie stelt. Ontwikkelen is vooruitkijken.

Optimaal functioneren

Optimaal functioneren van een medewerker wordt niet alleen bepaald door wat iemand kan maar ontstaat vooral doordat capaciteiten, vaardigheden, attitude en motivatie gefaciliteerd worden in de werkomgeving.

Dus als je het functioneren van een medewerker beoordeelt in een functioneringsgesprek, beoordeel je eigenlijk de ondersteuning die een medeweker krijgt om zijn capaciteiten in te zetten.

Goed functioneren

Faciliterende omgeving

Om de taken goed uit te kunnen voeren moet een medewerker op de eerste plaats in staat zijn om de taken uit te voeren. Dat wil zeggen beschikken over de juiste capaciteiten, vaardigheden, attitude en motivatie. Als een medewerker in staat is om het werk uit te voeren moet hij daartoe ook in staat worden gesteld door een faciliterende werkomgeving.

In een faciliterende werkomgeving zijn de volgende 7 aspecten aanwezig:

  • Het werk is zinvol. De medewerker levert een bijdrage aan het creëren van iets waardevols voor de klant en ervaart zijn bijdrage ook als waardevol.
  • Het werk doet een beroep op de kennis en vaardigheden van de medewerker.
  • De medewerker mag eigen doelen stellen en zelf de weg naar het resultaat bepalen.
  • De medewerker wordt betrokken bij belangrijke beslissingen. Zeker als deze beslissingen leiden tot veranderingen in het werk van de medewerker.
  • De medewerker wordt in staat gesteld om kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
  • Het werk moet betekenisvolle werkcontacten met anderen mogelijk maken of opbouwen.
  • Met het werk moet een goed inkomen te verdienen zijn.

Niet iedere medewerker vindt elk aspect even belangrijk, maar als een aspect belangrijk wordt gevonden moet de werkomgeving dit aspect kunnen bieden zodat het de medewerker ondersteunt. Als een aspect wel belangrijk wordt gevonden, maar niet ter ondersteuning wordt aangeboden, heeft dat negatieve gevolgen voor het functioneren, ondanks adequate competenties, kennis en vaardigheden.

Leerdoel: faciliterend leiderschap ontwikkelen

Een leerdoel voor leidinggevenden kan zijn om faciliterend leiderschap te ontwikkelen. Dat betekent enerzijds: niet voorkauwen, geen werk uit handen nemen, geen verantwoordelijkheden overnemen. Anderzijds is het begeleiden, coachen en de medewerker op een hoger plan brengen. Kortom: de verantwoordelijkheid bij de medewerker laten liggen en eigenaarschap bevorderen.

Training motiveren van medewerkers

Bekijk de training motiveren van medewerkers voor leidinggevenden en managers.

Training motiveren van medewerkers

Leerdoelen voor de training

Een aantal leerdoelen voor het motiveren van jouw medewerkers hebben we voor jou uitgewerkt.

Leerdoelen motiveren medewerkers

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.